Europos patentų tarnybai – viešas susirūpinimo laiškas

Autorė: Birutė Dauderienė, METIDA vyresnioji patentų konsultantė, patentinė patikėtinė

  • Pagreitinta ekspertizė: neigiama įtaka kokybei?
  • Advokatų kontoros reiškia susirūpinimą
  • Kokių veiksmų imsis naujasis EPT prezidentas?

Iki šiol Europos Patentų Tarnybos (EPT) atliekamos paieškos ir ekspertizės, nagrinėjant patento paraiškas, buvo laikomos vienomis geriausių, teikiant šias paslaugas. Prieš keletą metų EPT nusprendė, kad paraiškų nagrinėjimo laikas turėtų būti žymiai sutrumpintas. Šiai idėjai įgyvendinti buvo priimta dvigubai daugiau ekspertų ir paraiškų nagrinėjimas įgavo pagreitį. Tačiau kuo toliau, tuo dažniau kyla dvejonių ar padidėjęs proceso greitis nedaro neigiamos įtakos nagrinėjimo kokybei ir patento išdavimo tikslas yra patento išdavimas.

Gruenecker, Hoffmann Eitle, Maiwald ir Vossius & Partner, keturios patentų srityje dominuojančios vokiečių advokatų kontoros kreipėsi į EPT atviru laišku, kuriame išreiškė nerimą dėl EPT vykdomos pagreitintos patentų paraiškų ekspertizės. Šios kontoros kiekvienais metais pateikia EPT daugiau nei 9500 paraiškų.

sign pen business document

Photo by Pixabay on Pexels.com

Be kita ko, laiške rašoma, kad jie yra susirūpinę EPT vykstančiai pokyčiais paraiškų ekspertizės sistemoje, kurių, panašu, pagrindinis tikslas yra kuo greičiau baigti paraiškos nagrinėjimą ir tuo pačiu padidinti darbo laiko efektyvumą. Tačiau, jeigu tikslas yra greičiau užbaigti nagrinėjimą per nustatytą terminą – nukenčia paieškų ir ekspertizės atlikimo kokybė“. Laiške taip pat akcentuojama, kad EPT taikomi pakankamai aukšti paieškos ir ekspertizės mokesčiai gali būti pateisinami tik tada, kai ekspertas turi pakankamai laiko išsamiai išnagrinėti kiekvieną atskirą paraišką.

Kitas svarbus aspektas – patento suteikiama teisinė apsauga: „nepakankamai išsamiai išnagrinėti patentai turi klaidingą apsaugos apimtį. Tai iškraipo ir trukdo ekonominei konkurencijai EPB valstybėse narėse“. Laiške rašoma, kad nepakankamai išsamiai išnagrinėtų patentų savininkai susiduria su padidėjusia rizika, kad jų patentai, turėdami siauresnę apsaugos apimtį, negalės sėkmingai konkuruoti rinkoje. Toks skubotas paraiškų nagrinėjimas gali turėti vieną iš pasekmių – daugybę protestų.

Šis laiškas EPT buvo gautas 2 savaites iki prezidento B. Battistelli tarnybos pabaigos. Tikėkimės, kad naujasis EPT prezidentas, Antonio Campinos, kuris pradėjo eiti pareigas nuo 2018 m. liepos 1 d.,  neleis prarasti geriausiai patentų paraiškų ekspertizes atliekančios tarnybos vardo.

ĮVERTINKITE BLOGĄ ⇒

Paskelbta temoje Uncategorized | Parašykite komentarą

Prekių ženklų registracijos: naujausios tendencijos ir platesnės galimybės

Autoriai: Violeta Sutkienė, METIDA asocijuota partnerė, prekių ženklų ir dizaino grupės vadovė

Prekių ženklo registracija yra labai svarbi, siekiant įgyvendinti prekių ženklo savininkui suteikiamas išimtines teises į jo naudojimą. Teisingas prekių ženklo apsaugos variantas užtikrina teises drausti  tretiesiems asmenims, be ženklo savininko  sutikimo, naudoti tapačią arba panašią žodinę ženklo dalį,  grafinę išraišką, spalvas, kas galėtų klaidinti vartotojus. Prekių ženklas įvairiapusiškai apsaugomas, kai  užregistruojami įvairūs jo naudojimo variantai. Apsauga gali būti suteikiama žodinei ženklo daliai, žodiniam ženklui išreikštam grafiškai, kartu su žodine dalimi naudojamiems grafiniams elementams, jų išdėstymui, taip pat naudojamai ženkle spalvinei kompozicijai, kuri gali būti vienu iš skiriamųjų ženklo požymių. Prekių ženklai gali būti registruojami nacionaliniu, tarptautiniu keliu arba pasirenkant Europos Sąjungos ženklo registracijos variantą. Dažniausiai registracijai teikiami grafiškai atvaizduojami žodiniai prekių ženklai,  vaizdiniai ženklai, kombinuoti ženklai, šūkiai.  Siekiant platesnės prekių ženklo apsaugos, patartina atskirai registruoti ir ženklą sudarančius elementus (žr. pavyzdį žemiau).

draudimas lt

Be standartinių prekių ženklų registracijų gali būti pasirenkami  netradiciniai ženklų apsaugos variantai. Pagal naująjį Europos Sąjungos reglamentą, teikiant prekių ženklo paraišką reikalavimas pateikti grafinį jo vaizdą nebegalioja. Tai reiškia, kad žymenis galima vaizduoti bet kokia tinkama forma, naudojant visuotinai prieinamas technologijas, jei toks vaizdavimas yra aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas, pastovus ir objektyvus. Taip sukuriama principu „gaunate tai, ką matote“ pagrįsta sistema, kuria skatinama užtikrinti, kad į ES prekių ženklų (ESPŽ) registrą įtraukiami prekių ženklai būtų aiškesni, lengviau prieinami ir paprasčiau surandami. ES prekių ženklų įgyvendinimo reglamentu nustatytos konkrečios taisyklės ir reikalavimai, taikomi tam tikrų populiariausių rūšių prekių ženklų vaizdavimui, įskaitant tam tikrus techninius reikalavimus, atsižvelgiant į konkretų atitinkamo prekių ženklo pobūdį ir požymius. Judančių ženklų, multimedinių ženklų, holograminių prekių ženklų originalumą geriau apsaugoti galima, teikiant prekių ženklo vaizdą MP4 formatu. Prekių ženklų savininkai vis aktyviau naudojasi Europos Sąjungos reglamento suteikta galimybe registruoti netradicinius prekių ženklus. Pasinaudojant Europos Sąjungos reglamento suteikiamomis platesnėmis prekių ženklo atvaizdavimo priemonėmis pasitelkiant MP4 formatą, pateiktos paraiškos arba jau yra įregistruoti prekių ženklai (žr. pavyzdžius žemiau).

Europos Sąjungos ženklų registre randama daugiau nestandartinių prekių ženklų pateiktų registracijai, kaip judančių prekių ženklų (žr. pavyzdžius žemiau).

 

CJ4JX4FZVCC523YA2TMALSKFLHHK4POPOESXFMBQJKZQFY3MJZD44MUCHBPLNQOERE2M6BJ3N5AVO

 

Pirmoji holograma Europos Sąjungos prekių ženklų registre įregistruota 2000 metais kompanijos Bioclin B.V. vardu kosmetikos ir švaros prekėms žymėti. Pateiktas prekių ženklo vaizdas dežinėje.

 

 

Nuo 2017 metų holograminiai prekių ženklai, pateikti MP4 formatu, daug kokybiškiau atvaizduoja pageidaujamus apsaugoti prekių ženklus (žr. pavyzdžius žemiau).

Dar vieną puikią galimybę, siekiant apsaugoti gaminį žymintį išskirtinį  elementą yra pozicinių ženklų registracija. Europos Sąjungoje registruotas pozicinis ženklas termoplastinėms medicininėms kaukėms žymėti, akinių rėmelio pozicinis prekių ženklas, batų skiriamasis požymis (žr. pavyzdžius žemiau).

 

Kiekvienas originalus kūrybinis rezultatas turi būti apsaugotas. Visuomet  stenkitės pasirinkti  tinkamiausią prekių ženklo registracijos variantą iš daugelio galimų, kad Jūsų verslas būtų saugus, o prekės bei paslaugos apsaugotos.

ĮVERTINKITE BLOGĄ ⇒

Paskelbta temoje Dizainas | Design, Prekių ženklai | Trademarks | Pažymėta , , | Parašykite komentarą