Animaciniai personažai: jų apsauga ir teisėtas naudojimas

Autorė: Monika Ališauskė, Teisininkė

  • Komercinė animacinių personažų reikšmė
  • Animacinių personažų kaip prekių ženklų apsauga
  • Teisėtas naudojimas

Šiuolaikinėje pramogų industrijoje vienu vertingiausiu turtu yra tapę visų gerai atpažįstami personažai, kuriais gali būti tiek gyvi asmenys, tiek ir išgalvoti animaciniai personažai. Daugeliui yra žinomi tokie animaciniai personažai kaip Kiškis Kvanka (angl. „Bugs Bunny“), Teletabiai (angl. „Teletubbies“), Simpsonai (angl. „The Simpsons“) ar kultiniais tapę „Walt Disney“ personažai – Ančiukas Donaldas (angl. „Donald Duck“), Peliukas Mikis (angl. „Mickey Mouse“) ir kiti.

Šių animacinių personažų vardai ir atvaizdai taip pat yra tapę ir komercinių pajamų šaltiniu, kadangi komercinėje veikloje tokių personažų vardais ir (ar) atvaizdais buvo pradėtos žymėti įvairios prekės ir paslaugos, pavyzdžiui vaikiški žaislai, pietų dėžutės, drabužiai ir kt. bei buvo panaudoti ir kitiems tikslams, pavyzdžiui greito maisto restoranų reklamai.

Būtent dėl plataus animacinių personažų vardų ir atvaizdų naudojimo komercinėje veikloje, asmenys, kuriems priklauso išimtinės teisės į tokius personažus, siekia apginti savo turimas teises ir imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų sustabdyti neteisėti animacinių personažų panaudojimo atvejai bei atlyginti dėl neteisėto naudojimo patirti nuostoliai. Tokiais atvejais įprastai yra pasitelkiamos autorių teisių apsaugos priemonės, kurios yra taikomos kūrybinės veiklos rezultatams bei prekių ženklų apsauga, siekiant apsaugoti animacinio personažo vardą ir (ar) atvaizdą.

screen

Nors tiek autorių teisių, tiek ir prekių ženklų apsauga yra vienodai svarbios, tačiau didesnį pranašumą turi prekių ženklų apsauga. Pagrindinis prekių ženklų apsaugos privalumas yra tas, kad prekių ženklo apsauga gali būti įgyjama „neribotam“ laikotarpui, t.y. prekių ženklo apsauga galios visą ženklo registracijos laikotarpį (10 metų), kuris gali būti vis pratęsiamas. Tuo tarpu, autorių teisių apsauga galios tik įstatymuose nustatytą laikotarpį, o šiam pasibaigus – saugomas objektas taps laisvai prieinamas visuomenei.

Įregistravus animacinio personažo vardą ir (ar) atvaizdą kaip prekių ženklą, šiam bus taikoma prekių ženklų apsauga, kuri susijusi su prekių ženklų naudojimu komercinėje veikloje bei jų pagrindine funkcija – nustatyti ir atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų. Šiuo atveju ypatingas dėmesys yra skiriamas būtent animacinio personažo kaip prekių ženklo panaudojimui komerciniėje veikloje, kadangi kaip jau minėta šia apsauga yra siekiama užkirsti kelią vartotojų suklaidinimui dėl prekių ar paslaugų šaltinio, pavyzdžiui vartotojai pamatę prekes su Peliuko Mikio (angl. „Mickey Mouse“) atvaizdu, šias prekes sies su „Walt Disney“ kompanija arba manys, jog šios gaminamos ir žymimos turint šios kompanijos leidimą. Taigi tretiesiems asmenims panaudojus Peliuko Mikio (angl. „Mickey Mouse“) atvaizdą be „Walt Disney“ kompanijos leidimo, vartotojai bus galimai suklaidinti dėl prekių ir (ar) paslaugų šaltinio ir jo santykių su „Walt Disney“ kompanija.

Dar vienu prekių ženklų apsaugos privalumu galima laikyti „mažesnio panašumo“ sąlygą, kuri reiškia, jog tam, kad būtų nustatytas prekių ženklo savininko teisių pažeidimas, pakanka nustatyti, kad trečiųjų asmenų naudojamas prekių ženklas yra pakankamai panašus į ankstesnį prekių ženklą ir tai gali suklaidinti visuomenę. Taigi, lyginant prekių ženklus nėra reikalaujama, kad trečiųjų asmenų naudojamas prekių ženklas būtų tapatus ar beveik identiškas ankstesniam prekių ženklui.

Apibendrinant galime teigti, jog animaciniams personažams tapus itin žinomiems, tokių personažų registravimas prekių ženklais gali suteikti ne tik tiesioginę naudą – prekių ženklo apsaugos užtikrinimas prieš trečiuosius asmenis, bet ir netiesioginę naudą – mažina galimybę į rinką patekti prekėms ir (ar) paslaugoms, kurios gali klaidinti visuomenę dėl komercinio kilmės šaltinio, taip užtikrinant teisėto prekių ženklų savininko reputacijos išsaugojimą. Savaime suprantama, jog prekių ženklų su animaciniais personažais panaudojimas gali būti ir teisėtas, jeigu tokie prekių ženklai yra teisėtai įregistruoti ir naudojami su šių ženklų savininkų sutikimu, pavyzdžiui gavus licenciją. Tačiau svarbu atsiminti, jog teisėto naudojimo atveju prekių pakuotėse paprastai yra nurodoma, kad prekės yra gaminamos ir ženklinamos atitinkamu prekių ženklu turint teisėto prekių ženklo savininko leidimą.

ĮVERTINKITE BLOGĄ ⇒

Paskelbta temoje Uncategorized | Parašykite komentarą

Ženklų apsauga. Kada ji prasideda ir baigiasi?

Autorė: Daiva Buknienė, METIDA vyresnioji prekių ženklų ir dizaino konsultantė, tarptautinių ryšių koordinatorė

  • Pirmas žingsnis – ekspertizė
  • Kiek laiko ir išteklių reikia skirti ženklų priežiūrai?
  • Geriausias sprendimas – profesionalų paslaugos

Sukūrę produktą ar sugalvoję teikti paslaugą nemažai laiko savininkai praleidžia parinkdami juos atitinkantį prekių ženklą. Tada tobulina jo prasminę ir vizualinę dalis, tikrina jo galimybes kitų ženklų atžvilgiu ir galiausiai pateikia paraišką ženklo registracijai. Pirmi žingsniai atlikti – belieka laukti, kol ženklas praeis ekspertizę ir bus sėkmingai registruotas.

Štai ženklo registracijos liudijimas savininko rankose. Dabar jau, atrodo, jis gali būti ramus, jog padarė viską, kas būtina ir reikalinga. Tačiau tai dar ne pabaiga. Kasdien pateikiamos naujos paraiškos, registruojami nauji ženklai, ir jie gali būti tiek atsitiktinai, tiek tikslingai ir sąmoningai tapatūs ar klaidinančiai panašūs į anksčiau registruotus ženklus, įskaitant jūsų. Kyla klausimas, ar savininkui užteks savo paties įmonės žmogiškųjų išteklių bei reikiamos kompetencijos stebėti ši nenutrūkstamą vėliau registruojamų ženklų srautą, įsivertinti riziką, galimybes ir tikslingumą imtis tolimesnių veiksmų. Galiausiai, ar užteks budrumo tai nuosekliai vykdyti? Tai tęstinis, bet ne baigtinis procesas.

job search - woman

Galėtų atrodyti, kad tai mažai pastangų reikalaujanti “higiena”, jeigu savininkas turi vieną, ar du ženklus LT teritorijoje. Bet kaip susitvarkyti įmonei, kurių portfelius sudaro šimtai ženklų, ženklai registruoti įvairiose pasaulio šalyse, dideliam skaičiui prekių bei paslaugų klasių? Vien Lietuvoje per mėnesį publikuojami du Valstybinio Patentų Biuro biuleteniai, kuriuose skelbiami naujai registruojami prekių ženklai. Tuo tarpu Europos Bendrijoje, kurios ženklai galioja ir Lietuvoje, publikuojama kasdien po biuletenį. O kur dar kiekvienos iš šalių narių nacionaliniai registrai, kurie taip pat aktualūs ankstesnių EB ženklų savininkams?

Sudėtingas ir skausmingai atsiliepti galintis klausimas suformavo poreikį prekių ženklų priežiūros paslaugai, kurią teikia įmonės, turinčios tarptautines duomenų bazes apjungiančią programą, ir šios srities teisininkai profesionalai, gebantys įvertinti tų duomenų bazių išfiltruotą informaciją pagal teisminę praktiką.

Taigi ženklo savininkas jaučia poreikį saugoti savo intelektinį turtą, tereikia kreiptis į profesionalus, kurie sugrupuotų prekių ženklų portfelį pagal aktualias teritorijas, apsaugos apimtis ir kitus kriterijus, aktualius priežiūrai, bei pradėtų stebėti. Tik tiek.  Savininko dėmesio, priežiūros paslaugos teikėjai, pareikalaus tik tada, kai matys potencialų ginčą, pateiks visa informaciją apie naujai registruojamą ženklą-pažeidėją, kur tas ženklas registruojamas, kokioms prekėms ir paslaugoms, bei kokius žingsnius reikėtų atlikti. Šiai dienai gali atrodyti, kad tai tik maža įmonė kažkur, visai ne konkurentė, registruojanti tapatų ar klaidinančiai panašų ženklą, ir tai neturi jokios įtakos Jūsų verslui. Deja, po  kelerių metų situacija gali pasikeisti kardinaliai, ir tada jau nebus galima imtis efektyvių veiksmų, nes įrodymas apie ilgametį konkurento ženklo toleravimą kalbės prieš Jus.

Vienareikšmiškai geriausias sprendimas – ženklo priežiūrą atiduoti į profesionalų rankas, kurie susives informaciją į duomenų bazes, apimančias visų pasaulio šalių registrus, ir akylai stebės pažeidimus savininko labui.

ĮVERTINKITE BLOGĄ ⇒

Paskelbta temoje Uncategorized | Parašykite komentarą