Aplinkos išsaugojimas: koks žaliųjų patentų vaidmuo?

Autorius: dr. Eugenijus Keras, METIDA patentų konsultantas

Aplinkos išsaugojimas – viena didžiausių šių laikų žmonijos užduočių, todėl svarbi kiekviena sritis, ypač išskiriant transportą. Kaip vienas žaliųjų technologijų šioje sferoje pavyzdžių – savivaldžiai automobiliai, kurie gali itin reikšmingai prisidėti prie ekologijos. Šių automobilių ateitimi tiki ir tam pradėjo intensyviai ruoštis daug su tuo susijusių stambių pramonės atstovų. Tą liudija ir pateikiamų patentų skaičius, apie kuriuos plačiau komentuoja dr. Eugenijus Keras, advokatų profesinės bendrijos „Žabolienė ir partneriai METIDA“ patentų konsultantas.

Mažėjo dėmesys energijai iš saulės technologijų

2018 m. rugsėjį Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) paskelbė ataskaitą. Joje minima, kad žaliųjų technologijų patentų paraiškų skaičius, iki 2012 metų aiškiai kilęs, stabtelėjo. 2013 ir 2014 metais didelių pokyčių, susijusių su paraiškų skaičiumi, nebuvo, o prieš trejus ir ketverius metus patentų paraiškų skaičius krito. Pernai pastebėtas nežymus didėjimas.

high angle photo of wind turbine on field

Photo by Tom Fisk on Pexels.com

Atidžiau paanalizavus ataskaitoje patiekiamus duomenis, matyti, kad bene svarbiausias faktorius, lėmęs bendrą žaliųjų technologijų paraiškų kritimą, – energijos iš saulės technologijų patentų paraiškų skaičiaus kritimas. Ko gero, svarbiausia energijos iš saulės technologijos rūšis – fotovoltinės baterijos – pasiekė pakankamą brandos lygį, tuo pačiu šios technologijos kaina pastaruoju metu drastiškai krito, o įdiegiamų fotovoltinių baterijų skaičiai greitai kyla. Fotovoltinių baterijų technologija tampa brandi, pigi įdiegti, paprasta prižiūrėti, kas gali būti priežastimi, kodėl neišrasta ko nors naujo, o tuo pačiu tai lėmė ir paraiškų skaičiaus mažėjimą šioje srityje. Tikėkimės, iki kito esminio proveržio toje srityje.

Savivaldžių automobilių patentų paraiškų proveržis

2018 lapkritį Europos patentų tarnyba (EPT) paskelbė ataskaitą, kurioje, priešingai nei jau pateiktos technologijos atveju, skelbia aiškų proveržį, susijusį su patentų paraiškų skaičiumi. Ta sritis, patirianti aiškų proveržį, – savivaldžiai automobiliai (self driving vehicles (SDV)). Nors šios srities patentų paraiškos sudaro apie 2,4 proc. visų EPO gaunamų patentų paraiškų, šios srities patentų paraiškų skaičius nuo 2011 metų iki 2017 metų kilo beveik 4 kartus. Tai yra apie 20 kartų didesnis kilimas nei bendras paraiškų į EPO kiekio kilimas. Panašų proveržį šioje srityje stebi ir JAV patentų biuras (USPTO), kiti didesni patentų biurai (Japonijos, Korėjos, Kinijos) dar šiek tiek atsilieka. Žvelgiant giliau į geografinius paraiškų aspektus, aiškiai pirmaujanti šalis Europoje – Vokietija, antroji, atsiliekanti paraiškų skaičiumi nuo pirmosios šalies beveik 3 kartus, – Prancūzija, toliau – Švedija.

Visose savivaldžių automobilių patentų paraiškose EPO išskiria tokias temines grupes: stebėjimas, analizė ir sprendimų priėmimas; duomenų apdorojimas; automobilio valdymas; komunikacijų, ryšių technika; išmanioji logistika. Visos 5 paminėtos teminės grupės tarpusavyje pasižymi panašiais paraiškų skaičiais ir jų dinamika. Gal stebėjimas, analizė ir sprendimų priėmimas savivaldžiams automobiliams kiek išsiskiria didesniu paraiškų skaičiumi, nors, kita vertus, būtent ši sritis yra visai nauja technikos istorijoje, iki šiol neturėjusi poreikio aktyvesniam vystymuisi. Visos kitos teminės grupės (duomenų apdorojimas; automobilio valdymas; komunikacijų ir  ryšių technika; išmanioji logistika) jau buvo analizuojamos vystomos ir pritaikomos kitose panašiose srityse.

Šį teiginį tarsi pagrindžia didžiausi pareiškėjai: „Samsung group“, „LG group“, „Intel corp“, „Qualcomm inc.“ (komunikacijų ir ryšių technika; duomenų apdorojimas). Pareiškėjai iš automobilių pramonės rikiuojasi kiek žemiau: „Robert Bosch GMBH“, „Toyota Motor corp“. Kaip ir likusieji didesni pareiškėjai, į šią naują sritį jie ateina dėl savo esamos veiklos, kurią nesudėtingai galima pritaikyti naujai savivaldžių automobilių sričiai. Tai taip pat pagrindžia temų geografinis pasiskirstymas: kaip minėta, JAV ir Europa pasižymi aiškiu proveržiu, kalbant apie savivaldžių automobilių patentų paraiškų skaičių. JAV, turėdama daug kompiuterių technikos gigantų, aiškiai krypsta į duomenų apdorojimą, ryšių ir komunikacijų techniką ir kitų kompiuterių technikos sričių pritaikymui savivaldžiams automobiliams. Tuo metu Europoje dominuoja savivaldžių automobilių sprendimai, ateinantys iš esamos automobilių pramonės.

Savivaldžiai automobiliai – ateitis?

EPO ataskaita pateikia, kad savivaldžių automobilių patentų paraiškų pareiškėjų skaičius yra didelis. Nors daugiausiai paraiškų padavę du pareiškėjai išsiskiria iš minios, tačiau likę pareiškėjai nepasižymi dideliu skirtumu, susijusiu su patentų paraiškų skaičiumi. Tai bylotų, kad šis paraiškų proveržis nėra trumpalaikis, greitai užgęstantis ir liekantis technikos istorijos paraštėse. Savivaldžių automobilių ateitimi tiki ir tam pradėjo intensyviai ruoštis daug su tuo susijusių stambių susijusios pramonės atstovų, beveik nėra naujų, tik šiai temai sukurtų žaidėjų.

Kaip minėta, žaliųjų technologijų patentavimas lyg ir išsikvėpė, bet, kaip sakoma, gamtoje nebūna tuštumos: vienai technikos sričiai sulėtinus vystymąsi, kitoje vyksta proveržis. Savivaldžiai automobiliai neabejotinai priskirtini prie žaliųjų technologijų, prisidedančių prie aplinkos išsaugojimo. Vieno techninio aspekto pakeitimas (automobilio valdymą perdavus technikai), panašu, turės įtakos dideliems poslinkiams, kaip naudosimės automobiliais, o tuo pačiu ir mūsų gyvenimo būdui ir supančiai aplinkai.

Paskelbta temoje Uncategorized | Parašykite komentarą

Rinkimai ir Jūsų asmens duomenų apsauga

Autorius: Paulius Milkevičius, Teisininkas

  • Taikomos tos pačios taisyklės
  • Asmens duomenimis laikomas ir batų dydis
  • Kada verta sunerimti?

Praėjo jau beveik pusmetis nuo ES Reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis įsigaliojimo ir liko maždaug tiek pat laiko iki savivaldybių tarybų rinkimų. Po jų – prezidento rinkimai bei rinkimai į Europos Parlamentą, o visus šiuos rinkimus, neišvengiamai, seks milžiniškas politinės reklamos kiekis. Ne visa agitacija, su kuria susidursite, bus lankstinukai ir plakatai, nes jau patikrinta, kad į konkretų asmenį ar jų grupę orientuota politinė reklama veikia daug geriau. Nepaisant to, vertinant politinę reklamą asmens duomenų apsaugos kontekste, nereikėtų susipainioti, nes šiuo aspektu ji vertintina kaip ir paprasta reklama, todėl ir taisyklės, kaip į Jus gali kreiptis partijos ar kandidatai, yra tokios pačios kaip ir, pvz., prekybos centrams reklamuojant savo prekes.

Politinės kampanijos pasaulyje jau kuris laikas tapo sofistikuotomis asmens duomenų operacijomis, kuriose rinkėjai viliojami tikslingai pasirenkant agituojamas auditorijas ir atitinkamas grupes, kurioms siunčiama žinutė. Tokie būdai dažnai gali prasilenkti su naujais asmens duomenų apsaugos reikalavimais, nes yra sukurti pasiekti konkretų asmenį, atsižvelgiant į jo asmenį, profesiją, kilmę, lytį, sveikatos būklę ar kt., o ne plačią auditoriją. Nors Lietuvoje ši intervencinė taktika dar nėra taip puikiai išvystyta, tačiau atsirandant vis naujų galimybių gauti, kaupti ir apdoroti piliečių asmens duomenis, pradedami naudoti ir būdai, kaip juos tikslingai panaudoti. Dėl šios priežasties politinės agitacijos mėsmalėje privalu susigaudyti, ar Jūsų asmens duomenys yra naudojami tinkamai ir nepažeidžiant Jūsų interesų, o jei taip nutiktų, kaip tam užkirsti kelią.

Visų pirma, turėtumėte žinoti kas visgi yra asmens duomenys. Didelė dalis visuomenės vis dar mano, kad asmens duomenis sudaro tik vardas, pavarde ar asmens kodas, tačiau ši sąvoką yra daug platesnė, nei gali pasirodyti. Teisės aktuose asmens duomenys iš esmės apibrėžiami, kaip bet kokia informacija, kuri gali Jus identifikuoja ar kuria pasinaudojus būtų galima tą padaryti. Informacija, kuria pasinaudojus galima jus identifikuoti, yra nuo fizinio asmens atpažinimo pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių iki atpažinimo pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Atitinkamai, asmens duomenimis gali būti informacija nuo Jūsų asmens kodo iki batų dydžio.

Kadangi bet kokie Jūsų kontaktai įeina į asmens duomenų apibrėžtį, Jus pasiekti ir tiesiogiai į Jus kreiptis elektroniniais laiškais ar telefono numeriu be jūsų išankstinio sutikimo yra praktiškai negalima. Tiek politinėje, tiek paprastoje rinkodaroje, norint Jums siųsti reklaminius ar agitacinius-politinius pranešimus naudojant Jūsų asmens duomenis, galima tik tuo atveju, jei yra gautas aiškus sutikimas. Politikai, dalyvaujantys rinkimuose, negali nepaistyti įstatymų keliamų reikalavimų ir turi suprasti, kad agitaciją telefonu, adresuotais laiškais ar elektroniniais laiškais yra neleidžiama, kol Jūs su tuo nesutikote. Maža to, net jei ir davėte sutikima, Jums turėjo būti išaiškinta, kad jį galite bet kada atšaukti, o tai turi būti padaryti taip pat lengva, kaip jį duoti.

Daug sunkiau atpažįstami neteisėto asmens duomenų panaudojimo rinkimų agitacijai pavyzdžiai yra tikslinės žinutės ar reklama internete. Šiuo metu yra daugybė duomenų bazių, kuriose tikėtinai saugomi asmens duomenys apie Jūsų profesija, amžių, lytį ir politines pažiūras, kontaktinius duomenis ir kita jautri informacija, o ši informaciją neretai yra parduodama ar ja leidžiama pasinaudoti norint pasiekti tikslinę auditoriją. Todėl tik medikus pasiekia pažadai pakelti jų algas, o jaunas šeimas – įsteigti daugiau darželių ir pan. Asmuo, matantis reklamą viešoje internetinėje erdvėje, tačiau suprantantis, kad informacija yra pritaikyta konkrečiai jam, turėtų sunerimti, kad jo asmens duomenys buvo perduoti konkrečiam reklamos užsakovui ar jis turėjo galimybę jais pasinaudoti. Ypač yra pagrindo dėl to sunerimti, jei tokie atvejai kartojasi ne pirmą sykį.

Jei manote, kad politinė reklama Jums teikiama netinkamai naudojant Jūsų  asmens duomenis, visada galite kreiptis į Valstybinė duomenų apsaugos inspekciją ir informuoti juos apie įtariamus ar esamus pažeidimus. Pažymėtina, kad po Reglamento įsigaliojimo (2018 m. gegužės 24 d.) už jo pažeidimus taikomos baudos iki 10 000 000 EUR, todėl tiek partijos, tiek kandidatai, pažeidinėdami asmens duomenų tvarkymo taisykles, smarkiai rizikuotų ne tik dėl jų reputacijos pablogėjimo, bet ir finansiškai.

Paskelbta temoje Uncategorized | Parašykite komentarą