Kada bus išspręsta painiava prekių ženklų pareiškėjams?

Autoriai: Inga Lukauskienė, „Metida“ asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

2012 m. birželio 19 d. Europos Sąjungos Teisingumo teismas (Teismas) priėmė nekantriai lauktą sprendimą byloje „IP TRANSLATOR“ dėl prekių ženklų klasifikacijos paraiškose. Intelektinės nuosavybės teisės specialistai manė sulauksiantys aiškių gairių dėl prekių ir paslaugų sąrašų formulavimo ir klasių antraščių naudojimo. Visgi Teismo nuosprendis nebuvo toks aiškus, kaip tikėtasi.

Poreikis išsiaiškinti klasifikacijos bei prekių ir paslaugų konkretizavimo gaires iškilo, kai buvo pateikta paraiška ženklui „IP TRANSLATOR“ registruoti 41 klasės antraštei. 41 klasė apima įvairias paslaugas, taip pat ir vertimus, bet ši paslauga klasės antraštėje nėra nurodyta. Taigi problema kilo vertinant, ar prekių ženklas, registruojamas 41 klasės paslaugoms, atitinka absoliučius reikalavimus, keliamus prekių ženklui, t.y. ar jis nėra aprašomasis vertimo paslaugoms. Ši problema iš dalies kilo dėl nevienodos Europos Sąjungos šalių praktikos.

Nors vertimo paslaugos nėra tiesiogiai nurodytos klasės antraštėje, Jungtinės Karalystės Patentų žinyba atmetė šią ženklo registraciją kaip neatitinkančią prekių ženklui keliamų reikalavimų. Pareiškėjas nesutiko su atmetimo pagrindais, todėl kreipėsi į Teismą, siekdamas išsiaiškinti, kaip reikėtų apibrėžti prekės ženklo klasifikaciją, teikiant paraiškas. Natūralu, kad buvo tikimasi konkretaus ir aiškaus sprendimo, kuris būtų ne tik pateikęs teisinį vertinimą konkrečioje byloje, bet ir suvienodinęs nevienodą ES šalių narių praktiką šiuo klausimu.

Iki šiol ES valstybių narių nacionalinės žinybos laikėsi skirtingų požiūrių dėl prekių ar paslaugų klasių antraščių suteikiamos apsaugos apimties: Lietuvoje iki šiol buvo laikomasi požiūrio, kad klasių antraštės apima taip pat ir išplėstinį abėcėlinį tam tikros prekių ar paslaugų klasės sąrašą, o daugumoje kitų valstybių, pavyzdžiui, Vokietijoje, laikomasi požiūrio, kad ženklo registracija apsaugo tik tas prekes ar paslaugas, kurios yra aiškiai nurodomos pateikiamame sąraše. Klasių antraščių naudojimas buvo patogus, kai prekių ženklo pareiškėjas nebuvo galutinai apsisprendęs dėl savo prekių ženklo naudojimo apimties, todėl nurodydamas klasės antraštę, o ne konkrečias prekes ar paslaugas, galėjo savo prekių ženklą naudoti gana plačioje prekių ar paslaugų grupėje. Visos prekės ir paslaugos yra suskirstytos į 45 klases, tad viena klasė apima gana ilgą sąrašą. Taigi iki šiol nurodant klasės antraštę ne tik nebuvo būtina konkretizuoti konkrečių prekių ar paslaugų, bet buvo galima sutaupyti ir nemažai laiko ruošiant paraiškas.

Teismas patvirtino, kad iš esmės pareiškėjai gali naudoti tarptautinės klasifikacijos klasių antraštes, registracijose apibrėždami prekes ir paslaugas, su sąlyga, jog antraštės yra pakankamai aiškios ir tikslios. Pavyzdžiui, bendras naudojamas pavadinimas „drabužiai“, yra pakankamai aiškus ir tikslus terminas, o „moksliniai prietaisai ir aparatai“ toks nėra. Teismo sprendime taip pat nurodyta, jog visos ES valstybių narių nacionalinės žinybos turės laikytis vienodo požiūrio dėl klasifikacijos.

Teismo sprendimas naujai pateikiamoms registracijoms įsigaliojo nuo 2012 m. birželio 21 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos po Teismo sprendimo išleistame komunikate numatyta, kad registracijos, pateiktos ir registruotos iki 2012 m. birželio 21 d., bus vertinamos remiantis prielaida, kad pareiškėjas, nurodydamas klasės antraštę, nurodė visą abėcėlinį klasės sąrašą.

Taigi šis sprendimas iškėlė dar daugiau klausimų nei pateikė atsakymų, todėl pareiškėjams, ketinantiems artimiausiu metu pateikti registracijai prekių ženklų paraiškas, rekomenduojame apsvarstyti ir įvertinti dominančių prekių ar paslaugų apimtį, kad būtų išvengta galimų ginčų ateityje. Ypač teks papildomai pamąstyti pačių populiariausių 29, 30, 35 ir 41 klasių prekių ženklų pareiškėjams, nes šios klasės apima skirtingus maisto produktus (29 ir 30 klasės) ir labai įvairias paslaugas (35 ir 41 klasės). Painiavą, ko gero, išspręstų tik išlaikyta galimybė registruoti prekių ženklą visai antraštei, atskirai pažymint, kad siekiama apsaugoti visas klasei priskirtas prekes ar paslaugas. Šiuo metu tai bando įgyvendinti Vidaus rinkos derinimo tarnyba, tačiau siekiant apsaugos visai klasei reikia pateikti papildomą tai patvirtinančią deklaraciją. Taigi nacionalinės prekių ženklų žinybos sprendimo teks dar palaukti.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply