Kas turi įtakos patentų skaičiui?

Autorius: Dr. Jacekas Antulis„Metida“ asocijuotas partneris, patentų grupės vadovas

Patento paraiška yra bene svarbiausias žingsnis išradimo apsaugos pradžioje, suteikiantis galimybę plėtoti išradimo idėją ir ją komercializuoti monopolinėmis teisėmis. Patentų skaičius nėra pastovus dydis, jis priklauso nuo įvairių aplinkybių.

Patentinis išprusimas

Iš vienos pusės – patentinis išprusimas didina patentų skaičių, nes kuo daugiau žmonių sužino apie patento suteikiamas galimybes, tuo daugiau pradeda svarstyti, kaip galima pritaikyti patentą (monopolines teises) savo versle. Tai ypač svarbu mažam pradedančiajam verslui. Iš kitos pusės – patentinis išprusimas šiek tiek mažina potencialių patento paraiškų kiekį, nes, kai potencialūs išradėjai įgauna daugiau žinių apie patentavimo procedūras, patentabilumo kriterijus, investicijas bei išradimo komercializavimą, silpni išradimai jau nepatenka į patentų biurą. Dėl šios priežasties mažėja silpnų patentų, kurie komercine prasme turi mažą vertę arba jos iš viso nebeturi.

Patentavimo kelias

Vis dažniau patentavimo kelias prasideda nuo Europos patento paraiškos pateikimo (nors tai dar nėra dažna ir dėl įvairių priežasčių lietuviai mielai pasirenka pradinį nacionalinį patentavimo kelią), todėl Lietuvoje patentas įsigalioja kaip Europos patentas, o ne nacionalinis patentas – tai irgi šiek tiek mažina nacionalinių paraiškų kiekį.

Komercinės paslaptys

Dalis potencialių išradimų, ypač susijusių su receptūromis, yra apsaugomi kaip komercinės paslaptys (komerciniame pasaulyje tai vadinama „know-how”). Praktika rodo, kad receptūras dažnai sunku apginti teismuose, todėl jos dažnai laikomos paslaptyje ir neatskleidžiamos (pavyzdžiui, taip daro „Coca-Cola”). Taigi natūralu, kad šis reiškinys nedidina patentų paraiškų skaičiaus.

Parsidavimas užsieniečiams

Didėja tendencija potencialius išradimus parduoti užsieniečiams, nes įmonės, išradėjai ir mokslo institucijos nėra pajėgios arba nemato galimybių įdiegti išradimą Lietuvoje. Kitaip tariant, jie netiki, kad kažkas sąžiningai padės komercializuoti išradimą, judant jo patentavimo keliu. Be to, nors universitetai jau turi visą teisinį pagrindą patentuoti, vertinti ir komercializmuoti išradimus, kai kur dar nėra infrastruktūrų šiems procesams įgyvendinti. Tai labai stabdo patentų paraiškų kiekio didėjimą Lietuvoje.

Ekonominės priežastys

Prastėjantis gyvenimo lygis ir finansinė krizė Lietuvoje turi neigiamos įtakos verslininkų apsisprendimui patentuoti nacionalinius, tarptautinius ar Europos patentus, reikalaujančius didelių investicijų. Šis faktorius mažina patento paraiškų skaičių.

Finansinės priežastys (post-patentavimo priežastys)

Mokslininkai, įmonės ir fiziniai asmenys neranda finansavimo šaltinių, padedančių jiems komercializuoti išradimą. Tai labai svarbus žingsnis komercializavimo sėkmės link, atliekamas po patentavimo, tačiau dėl jo įgyvendinimo sąlygų stokos viskas greitai sustoja. Šis faktorius nacionalinio patento biuro statistikos nemažina, tačiau dėl jo patentų išdavimų skaičius mažėja (patento išdavimas standartiškai vyksta beveik po dvejų metų nuo paraiškos pateikimo). Finansinės priežastys taip pat turi įtakos lietuvių pateiktų patentų paraiškų skaičiui užsienio patentų biuruose.

Požiūrio problema

Išradėjas, komersantas ir teisininkas – tai trys atskiros mentalinės sistemos. Išradimas gali „išgyventi”, jeigu visos trys mentalinės sistemos integruotos viename žmoguje arba žmonių grupėje. Deja, dažnai dalintis savo išradimu su kitais išradėjas nėra linkęs.

Įrašas paskelbtas temoje Išradimai | Inventions ir pažymėtas , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply