Franšizė ir distribucija: panašumai ir skirtumai

Autoriai: Mykolas Jakutis, „Metida“ advokato padėjėjas, Erikas Saukalas, „Metida“ asocijuotasis partneris, tarptautinių ryšių grupės vadovas 

Franšizė ir distribucija – dažnai painiojamos sąvokos. Franšizė yra apibrėžiama kaip sutartis, kuria teisių turėtojas įsipareigoja perduoti savo teises naudotojui: teisę į firmos vardą, prekių ar paslaugų ženklus, saugomą komercinę/gamybinę informaciją ir kt. Tuo metu distribucijos sutartimi laikoma vienos šalies – distributoriaus – įsipareigojimas savo vardu ir lėšomis pirkti iš kitos šalies – gamintojo/tiekėjo – prekes ar paslaugas ir parduoti jas galutiniam vartotojui.

Norint iki galo suvoki šias dvi sąvokas, svarbu žinoti ir tai, kad franšizės sutarties šalimis gali būti tik įmonės, o ne fiziniai asmenys, siekiantys plėtoti verslą pagal individualią veiklą. Franšizės sutartimis yra plečiamos įvairios verslo sritys, tarp jų ir bene žinomiausios kompanijos pasaulyje: greito maisto restoranai McDonald’s, viešbučiai Raddison, Hilton ir kiti. Lietuvoje pagal franšizės sutartis veikia McDonald’s restoranų tinklas, Statoil degalinės, rūbų parduotuvės Zara, kūno priežiūros parduotuvės The Body Shop ir daug kitų.

Distribucijos santykiai tarp šalių atsiranda tada, kai prekių gamintojas arba asmuo, kuris perparduoda prekes, neturi sukūręs ir išplėtojęs jam priklausančio platinimo tinklo, leidžiančio gaminamas arba parduodamas prekes pateikti galutiniams prekių vartotojams arba siekti sukurti papildomą prekių tinklą. Taigi žemiau pateikiami pagrindiniai šių sutarčių panašumai ir skirtumai.

Panašumai:

  • Ir franšizės, ir distribucijos sutartys gali būti sudaromos tam tikram terminui arba gali būti neterminuotos.
  • Apribojant franšizės ar distribucijos šalių teises, ribojimai, kurie pritaikomi pagal kiekvienos sutarties specifiką, negali prieštarauti konkurencijos normoms.

Skirtumai:

  • Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (LR CK) yra įtvirtinta franšizės naudotojo subfranšizės teisė, suponuojanti leidimą, pagal kurį šis naudotojas kitiems asmenims gali leisti naudotis visomis jam suteiktomis išimtinėmis teisėmis ar jų dalimi. Tuo metu „subdistribucijos” galimybė LR KC nėra numatyta.
  • Franšizės sutartis yra atlygintinė, yra mokamas periodiškas ar vienkartinis fiksuotas mokestis iš naudotojo gaunamų pajamų arba skaičiuojamas kitu sutartyje numatytu būdu. Distribucijos sutarties atveju atlygintinumas nustatytas tik kaip papildomas atlyginimas, kurį gauna distributorius už tinkamai įvykdytą sutartį, papildomai teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus.
  • Franšizės sutarties sudarymas suteikia jos šalims tam tikrų teisių ir pareigų. Šių teisių, kurias įgyja naudotojas ir teisių turėtojas, LR CK nereglamentuoja, šalys gali pačios susitarti, tačiau jų susitarimas neturi prieštarauti imperatyviosioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei. Tam tikras šalių pareigas civilinis kodeksas visgi numato. Skirtingai nei franšizės sutarties atveju, distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos yra įtvirtintos LR CK.
  • Franšizės sutarties pasibaigimo pagrindai yra reglamentuoti LR CK (pasibaigus terminui, kai teisių turėtojas netenka išimtinių teisių; iškėlus bankroto bylą; mirus teisių turėtojui ar naudotojui ir jų teisėms ir pareigoms pagal franšizės sutartį neperėjus įpėdiniui, kuris turi būti verslininkas ir kt.). Tuo metu analogiškų distribucijos sutarties pabaigos būdų LR CK nėra numatyta.

Iš franšizės ir distribucijos sutarčių apibrėžimų, panašumų ir skirtumų matyti, jog sutarčių samprata iš esmės skiriasi sutarties dalyku. Distribucijos sutartyje įsipareigojama pirkti ir parduoti prekes ir paslaugas bei atlikti kitus su pirkimu ir pardavimu susijusius darbus, o pagal franšizės sutartį teisių turėtojas parduoda išimtines teises naudotis savo firmos vardu, ženklu ir t.t. Taigi galima daryti išvadą, kad franšizės sutarties apimtis yra kur kas platesnė už distribucijos – frančizės sutarties atveju parduodama teisė naudotis jau sukurtos ir rinkoje įsitvirtinusios firmos vardu bei kitomis išimtinėmis teisėmis.

Įrašas paskelbtas temoje Kita | Other ir pažymėtas , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply