Netradicinių prekės ženklų apsauga Lietuvoje

Autoriai: Mykolas Jakutis, „Metida“ advokato padėjėjas, Inga Lukauskienė„Metida“ asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

Paprastai prekių ženklą sudaro žodžiai, skaičiai, paveikslėliai, simboliai arba netgi šių elementų kombinacijos, tačiau dėl naujų rinkodaros ir reklamos strategijų prekės ženklo samprata kito ir dabar turi platesnę reikšmę. Pavyzdžiui, šiuo metu prekės ženklo kategorijai priskiriami ne tik minėti elementai, bet ir spalvos, formos, judantys paveikslėliai, hologramos, garsai ir net kvapai bei skoniai. Visgi, nepaisant fakto, kad netradicinė ženklo samprata yra priimtina visame pasaulyje, dažnai susiduriama su sunkumais juos įregistruojant.

3D

Populiariausiais iš minėtų netradicinių prekės ženklų laikomi trijų dimensijų ženklai (3D). Lietuvoje neretai kyla sunkumų, kad šie ženklai atitiktų absoliučius įstatymo reikalavimus. Trijų dimensijų žymuo (produkto forma, jo pakuotė) yra įtrauktas į žymenų sąrašą, saugomą Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo, tačiau Lietuvos patentų biuras (VPB) dažnai atmeta prašymus registruoti paprastą 3D ženklą be žodinių ir figūrinių elementų. Po neseniai priimtų VPB sprendimų, nustatyti kriterijai įregistruoti 3D ženklą.

2011 m. rugsėjo 28 d. Apeliacinis skyrius patenkino „Kabushi Kaisha Yakult Honsha” apeliaciją dėl 3D prekės ženklo (butelis, pavaizduotas paveikslėlyje) registracijos.

metida3

Sulaukta teigiamo sprendimo dėl to, kad nagrinėtas 3D žymuo turėjo originalią formą, sukurtą 1965 m. bei pristatytą rinkai 1968 m. Butelio formos išskirtinumas – keturios skirtingų dydžių dalys, stilistiškai primenančios moters kūno linijas.

Žvelgiant į aukščiau paminėtą sprendimą, galimos tokios išvados:

  • Paprastas 3D žymuo gali būti prekės ženklu, net jei jame nėra kitų elementų. Kitaip tariant, nei figūriniai nei žodiniai elementai nėra būtini 3D ženklo registracijai.
  • 3D ženklas turi turėti skiriamąjį požymį, kitaip tariant, toks ženklas turi išsiskirti rinkoje iš įprastinių tos rūšies prekių pavyzdžių.
  • Norint įvertinti 3D ženklo išskirtinumą būtina atsižvelgti į ženklo formą ir išsiaiškinti, kokį bendrą įspūdį sukelia pats ženklas.
  • Forma negali būti registruojama prekių ženklu, jei ji skirta gauti techninį rezultatą. Pavyzdžiui, jei 3D formos pakuotė egzistuoja dėl produkto funkcionalumo (padeda įpilti, laikyti, pakelti), minėti elementai negali būti registruojami prekės ženklu. Taigi formos išskirtinumas, bet ne pati forma yra rodiklis ženklo registracijai gauti.

Spalvos

Spalvas, kurios irgi priskiriamos netradicinių žymenų kategorijai, registruoti prekės ženklais yra dar sudėtingiau nei formas. Lietuvos prekių ženklų įstatyme gana laisvai apibūdinamos sąlygos, kada žymuo gali būti registruojamas prekės ženklu. Įstatyme apie ženklų registrabilumo sąlygas minimos ir spalvos bei jų kombinacijos ir deriniai. Šios sąlygos dar tiksliau pateikiamos Prekių ženklų įregistravimo taisyklėse, kuriose konstatuojama, kad žymuo negali gauti skiriamojo požymio, jei jis susideda iš vienos ar dviejų spalvų, pavaizduotų įprastoje geometrinėje formoje (pavyzdžiui, kvadrate), nebent analizuojamas žymuo atitinka reikalavimus nustatytus tose pačiose taisyklėse:

  • Spalva yra įgijusi antrinę reikšmę – vartotojai spalvą supranta kaip ja žymimų prekių skiriamąjį požymį.
  • Spalva neatlieka funkcinio ar praktinio vaidmens, susijusio su ja žymimomis prekėmis ar paslaugomis.
  • Spalva neatlieka rinkoje kokurencinio vaidmens, susijusio su ja žymimomis prekėmis ir paslaugomis.

Taigi spalvos žymuo turi atitikti griežtus reikalavimus, kad įgytų skiriamąjį požymį. VPB atmetė daug paraiškų dėl spalvos žymens registracijos, nes dauguma jų neatitinka išvardytų požymių. Pavyzdžiui, 2012 m. birželio 20 d. Apeliacinis teismas atmetė kompanijojs „Humana People to Baltic People” apeliaciją dėl spalvoto ženklo (geltonos ir mėlynos spalvų kombinacijos, kaip pavaizduota paveikslėlyje) registracijos.

metida5

Pareiškėjas pabrėžė, kad neatsižvelgta į tai, jog paraiška pateikta dėl dviejų spalvų kombinacijos registracijos, tačiau paaiškėjo, kad paraiškoms dėl spalvų kombinacijos registracijos teikiami tie patys vertinimo kriterijai. Šis sprendimas dar kartą buvo apeliuojamas Vilniaus apygardos teismui 2012 m.rugsėjį.

Taigi svarbu pabrėžti, kad nors ir ginčijamasi, ar tam tikros spalvos ženklai gali įgyti skiriamąjį požymį, jei jie buvo ilgai naudojami, pagrindinė kliūtis spalvos žymens registracijai nėra panaikinta net po prieštaringų VPB sprendimų. Deja, dėl šio neaiškumo prekių ženklų teisėje pareiškėjai gali susipanioti, o gal net ir prarasti savo įstatymines teises.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply