Europos Bendrijoje stiprinama kova su piratavimu ir klastojimu

Autoriai: Erikas Saukalas, „Metida“ asocijuotasis partneris, tarptautinių ryšių grupės vadovas, Mykolas Jakutis, „Metida“ advokato padėjėjas

Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT) yra oficiali institucija, kuri nuo 1996 m. atsakinga už Europos Bendrijos prekių ženklų tvarkymą, o nuo 2003 m. – už Bendrijos registruotuosius dizainus. Tarnyba atlieka svarbų vaidmenį intelektinės nuosavybės teisėje, tad jos vidiniai pokyčiai turi įtakos ir viso pasaulio prekių ženklų apsaugai.

VRDT pranešė, kad stebėjimo tarnybos pirmininku paskirtas dabartinis Apeliacinės tarybos prezidentas Paul Maier. Naujo padalinio įkūrimas, kurio pagrindinė funkcija bus prižiūrėti VRDT akademiją, yra vienas iš restruktūrizacinės politikos veiksmų. Padalinys pradės veikti nuo 2013 m. kovo mėnesio.

2012 m. birželio 5 d. priimtas Europos Sąjungos reglamentas, kuriuo Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo stebėjimo tarnybos funkcijos perduotos VRDT. Šiuo reglamentu tarnyba įpareigota rūpintis teisine veikla, susijusia su tyrimais, mokymais, komunikacijomis, kompiuterinių technologijų tobulinimu bei intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimu. Šis pokytis paskatino dviejų projektų, susijusių su intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimu, vystymą. Pirma, juo siekiama formuoti lengvesnę prieigą į intelektinės nuosavybės įrašų duomenų bazę bei skatinti informacijos dalijimąsi su teisių savininkais tam, kad būtų galima efektyviau pastebėti klastotes. Antra, planuojama kurti sistemą prieš klastojimą bei piratavimą, kuri turėtų padėti kaupti, analizuoti bei skleisti su tuo susijusią informaciją. Vienas iš svarbiausių stebėjimo tarnybos tikslų yra sukurti metodus, sustiprinančius šią sistemą bei leidžiančius nustatyti piratavimo ir klastojimo lygį bei apimtis Europos Sąjungoje. Šie metodai galėtų būti taikomi ir nagrinėjant klastojimo tendencijas tam tikrose specifinėse srityse.

Stebėjimo tarnybos naujos valdžios paskelbimas žymi ir naujo padalinio įkūrimą, į kurio struktūrą įeina tarnybos mokslo, žinių bei mokymų židinys. Tai – VRDT akademija.

P. Maier, VRDT dirbantis nuo 1995 m., kitų metų sausį pradės eiti stebėjimo tarnybos pirmininko pareigas. Prieš 2005 m. gruodį tapdamas Apeliacinės tarybos prezidentu, P. Maier buvo Dizaino departamento direktorius bei VRDT biuro prezidento pagrindinis patarėjas.

„P. Maier yra žinomas intelektinės nuosavybės teisės pasaulyje dėl savo visapusiškos patirties, profesinio išsilavinimo bei lyderystės sugebėjimų. Geresnio pirmininko performuotai stebėjimo tarnybai negalėtume rasti”, – teigia VRDT prezidentas A. Campinos.

Taigi, jei nepasikeis planai, pirmuosius projektus stebėjimo tarnybos komanda pradės vykdyti 2013 m. kovą.

Įrašas paskelbtas temoje Kita | Other ir pažymėtas , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply