Kodėl vieningojo patento procedūra svarbi Europos Sąjungos narėms?

Autoriai: Birutė Dauderienė, „Metida“ patentinė patikėtinė, Dr. Jacekas Antulis, „Metida“ asocijuotas partneris, patentų grupės vadovas

Šių metų birželio mėnesį buvo priimtas ilgai lauktas sprendimas dėl vieningojo Europos patentų teismo vietos. Sutarta, kad vieningojo patento teismo centrinė būstinė bus įkurta Paryžiuje, o jos skyriai – Londone ir Miunchene. Derybos dėl teismo vietos vyko ilgiau nei dešimtmetį, tačiau sutarti dėl pačios vieningojo patento apsaugos sistemos pavyko kiek anksčiau – praėjusiais metais.

2011 m. birželio 23 d. Europos Sąjungos Taryba pateikė pasiūlymą dėl tarybos reglamento, susijusio su vieningo patento apsaugos sistemos Europos Sąjungoje sukūrimu. Šios sistemos įvedimui pritaria 25 Europos Sąjungos (ES) šalys: Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Vokietija, Estija, Airija, Graikija, Prancūzija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Malta, Olandija, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija ir Didžioji Britanija.

Siūloma, kad patento savininkas galėtų pasirinkti patentavimo būdą iš kelių variantų: nacionalinį patentą, bendro galiojimo Europos patentą, Europos patentą, galiojantį pasirinktose susitariančiose šalyse pagal Europos patentų konvenciją, arba dviejų pastarųjų derinį – ir bendro galiojimo Europos patentą, kartu išplėstą į vieną ar daugiau susitariančių šalių, kurios neįeina į aukščiau minėtų 25 šalių sąrašą.

Pagal šį pasiūlymą bendro galiojimo Europos patentas (EP) bus išduodamas, pareiškėjui per 1 mėnesį nuo Europos patento paskelbimo/išdavimo datos pateikus prašymą Europos patentų tarnybai (EPT) Europos patentui suteikti bendro galiojimo statusą. Tokiu atveju bendro galiojimo EP įgaus teisinę apsaugą visose 25 šalyse. Bendro galiojimo Europos patentas įsigalios visose dalyvaujančiose šalyse nuo jo publikavimo EPT biuletenyje. Dalyvaujančios šalys turės imtis priemonių, kad nuo bendro galiojimo Europos patento publikavimo datos anksčiau išduotas nacionalinis patentas jo pagrindu netektų galios.

Siekiant suteikti geresnes galimybes pareiškėjams, kurių kalba nėra viena iš oficialių EPT kalbų, gauti bendro galiojimo Europos patentą, bus leidžiama patento paraišką EPT teikti bet kuria kita oficialiąja Sąjungos kalba. Taip pat yra numatyta bendro galiojimo Europos patentą gaunantiems pareiškėjams sukurti papildomų išlaidų, susijusių su patento paraiškos vertimu į EPT procedūros kalbą, išlaidų grąžinimo sistemą. Tam, kad būtų galima lengviau susipažinti su informacija apie patentus ir skleisti technologines žinias, EPT šiuo metu kuriama automatinio vertimo sistema, kuri leis naudotis paraiškų ir aprašymų vertimu į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas. Šis automatinis vertimas turėtų būti tik informacinis, neturėtų būti suteikta teisinė galia. Visgi iškilus teisiniams klausimams, visas išradimo aprašymas turės būti specialisto išverstas į vieną iš oficialių EPT kalbų.

Pagrindinis bendro galiojimo Europos patento bruožas yra jo bendras įsigaliojimas visose šalyse-narėse bei bendra teisinė apsauga, kuri turi vienodą poveikį visose šalyse. Taigi bendro galiojimo efektą galės gauti tik tie Europos patentai, kurių apibrėžtis visose dalyvaujančiose šalyse bus vienoda. Tokio patento teisinių ribų susiaurinimas, teisių perdavimas, atšaukimas arba panaikinimas taip pat įsigalios visose minėtose šalyse. Kilusius ginčus dėl bendro galiojimo Europos patento spręs Europos patentų teismas. Vieningojo EB patento teismo centrinė būstinė bus įkurta Paryžiuje, o skyriai Londone ir Miunchene nagrinės bylas pagal tam tikrą sritį. Taip pat išlieka galimybė nagrinėti patentų bylas nacionaliniuose Europos Bendrijos šalių narių teismuose ar regioniniuose teismuose, priklausomai nuo to, kokį modelį pasirinks šalis narė.

Bendro galiojimo Europos patentas galės būti licencijuojamas visoje dalyvaujančių šalių teritorijoje arba jos dalyje. Patento savininkas galės pateikti EPT prašymą, kad už tam tikrą atlygį jis sutinka leisti bet kuriam asmeniui naudotis jo išradimu. Tokiu atveju yra numatytas metų mokesčio už patento galiojimą sumažinimas.

Patento savininkas mokės vieną metų mokestį už bendro galiojimo Europos patentą. metų mokesčiai bus progresiniai, priklausomai nuo patento galiojimo termino ir bus mokami EPT. Numatyta, kad dalis metinio mokesčio sumos (50%) liks EPT, kita dalis bus proporcingai paskirstyta visoms dalyvaujančios šalims. Metinių mokesčių sumos bus nustatytos, atsižvelgiant į ES inovacijų spartinimą bei verslo konkurencingumo skatinimą. Visgi manoma, kad šie mokesčiai bus nemaži.

Įrašas paskelbtas temoje Išradimai | Inventions ir pažymėtas , , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply