Vieningojo patento teismų sistema

Autoriai: Renata Andužienė, „Metida” patentų konsultantė, Dr. Jacekas Antulis„Metida“ asocijuotas partneris, patentų grupės vadovas

Europos Sąjungoje kuriama vieningojo patento sistema. Jos svarbia dalimi taps ir vieningojo patento teismas, įsikursiantis Paryžiuje, Londone ir Miunchene. Šis teismas bus bendras visoms 25-ioms Susitarime dėl Vieningojo patento dalyvaujančioms valstybėms, taip pat bus jų nacionalinių teismų sistemos dalis. Vieningojo patento teismas turės išimtinę kompetenciją dėl veiksmų, susijusių su Europos vieningojo patento galiojimu ar pažeidimu.

Vieningojo patento teismo institucinę sistemą sudarys dviejų instancijų teismai – pirmos, apeliacinės instancijos bei Registras. Pirmos instancijos teismas bus sudarytas iš vietinių ir regioninių bei centrinio skyrių. Susitarimo dalyvės nebus įpareigojamos įkurti vietinius ar regioninius vieningojo patento teismo skyrius, jie galės būti įkurti pagal pareikalavimą.

Planai sukurti vieningą patentų sistemą buvo kuriam laikui sustoję, kol šių metų birželio pabaigoje buvo išspręstas klausimas dėl vieningojo patento teismo pirmos instancijos centrinio padalinio buveinės. Nuspręsta teismo centrinį padalinį įkurti Paryžiuje, o du jo skyrius – Londone ir Miunchene. Londone bus nagrinėjamos bylos, susijusios su chemijos, farmacijos, metalurgijos ir žmogaus poreikių tenkinimo sričių patentais, Miunchene bus nagrinėjamos bylos, susijusios su mechaninės inžinerijos, apšvietimo, šildymo srities patentais. Pirmos instancijos teismo prezidento biuras taip pat bus įsteigtas Paryžiuje, o apeliacinio teismo buveinė – Liuksemburge.

Susitarime dėl Vieningojo patento teismo yra numatytos nuostatos ir dėl mediacijos bei arbitražo centro įkūrimo. Šio centro buveinės bus įkurtos Liublianoje ir Lisabonoje. Centras suteiks galimybę įgyvendinti mediaciją ir arbitražą dėl patentų ginčų, patenkančių į Susitarimo taikymo sritį. Visgi svarbu pabrėžti, jog į mediacijos ir arbitražo centrą nebus galima kreiptis dėl patentų panaikinimo ar apribojimo.

Daugybę metų buvo bandoma sugalvoti, kaip kuo pigiau ir efektyviau išradėjams įgyti patentinę apsaugą visoje Europoje. Per keletą šių metų mėnesių 25 ES valstybės nemažai pasistūmėjo į priekį, kad sistema pagaliau pradėtų veikti. Tikimasi, kad dėl vieningos sistemos sumažės patentų ginčų nagrinėjimo išlaidos. Pagal atliktus Europos Komisijos paskaičiavimus, turint vieningąjį teismą, bylinėjimosi išlaidos, kurias patiria Europos bendrovės, gali būti sumažintos maždaug 289 000 000 € kasmet. Skaičiuojama, kad ES vieningojo patento teismo išlaidos bus netgi mažesnės už Amerikos teismų bylinėjimosi išlaidas.

Nors pastaruoju metu priimta daug svarbių sprendimų dėl vieningojo patento teismo įsteigimo, nauja vieningojo teismo sistema šiemet veikti nepradės. Susitarimas dėl Vieningojo patento teismo įsigalios nuo 2014 m. sausio 1 d. arba pirmą ketvirto mėnesio dieną po to, kai tryliktoji Susitarimo dalyvė pateiks ratifikavimo instrumentą Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriatui (trys iš trylikos Susitarimą ratifikavusių valstybių turi būti tos, kuriose galiojo daugiausia Europos patentų prieš metus, kai buvo sušaukta diplomatinė konferencija susitarimo pasirašymui), ar po to, kai įsigalios Reglamento (EB) Nr. 44/2001, susijusio su Susitarimu dėl Vieningojo patento, pakeitimai. Susitarime taip pat numatytas 7 metų pereinamasis laikotarpis, kurio metu ieškiniai dėl Europos patento pažeidimo arba panaikinimo gali būti pareiškiami kompetentingame Susitarimo dalyvės teisme.

Įrašas paskelbtas temoje Patentai | Patents ir pažymėtas , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply