Išradimas ar komercinė paslaptis – kaip apsaugoti produktą?

Autoriai: Birutė Dauderienė, „Metida“ patentinė patikėtinė, Dr. Jacekas Antulis, „Metida“ asocijuotas partneris, patentų grupės vadovas

Sukurtą komercinį produktą galima apsaugoti išradimu arba komercine paslaptimi. Ką pasirinkti?

Patento nepasirinkimo priežastys

 • Tik 20 proc. visų išradimų yra patentuoti ir naudojami;
 • 25 proc. išradimų trūksta naujumo, taigi nėra patento;
 • 5 proc. jų nerealizuojami;
 • 10 proc. – kitas sprendimas;
 • 10 proc. išradimų neįmanoma parduoti;
 • 30 proc. jų yra patentabilūs, bet nepatentuoti.

Apsaugos privalumai ir skirtumai

 1. Išradimas yra techninis sprendimas. Komercinė paslaptis yra informacija. Jeigu saugomas objektas neatitinka išradimui keliamų reikalavimų, reiktų rinktis komercinę paslaptį.
 2. Išradimas yra terminuoto monopolio suteikimas patento savininkui mainais už išradimo atskleidimą. Kadangi jis yra viešai skelbiamas, juo galima naudotis visur, kur patentas negalioja. Iš kitos pusės, kartais patentą lengva „apeiti“. Komercinė paslaptis yra viešai neatskleista techninė, technologinė, komercinė arba organizacinė informacija. Ji saugoma sudarytomis konfidencialumo sutartimis tarp riboto skaičiaus žmonių. Dažniausiai „know-how“ yra saugoma įmonės vidinė bei technologinė informacija – gamybos procesai, produktų sudėtis, receptūros, formulės ir pan. Trąšų sudėtis taip pat gali būti „know-how“ objektu.
 3. Patentas gali galioti 20 metų. Komercinė paslaptis galioja neribotą laiką. Šiuo metu, labai gretai keičiantis technologijoms, patentas tiesiog gali „pasenti“ pradinėje stadijoje. Būtent todėl labai svarbus produkto gyvavimo laikas: planuojant tumpalaikio naudojimo produktą, geriau rinktis komercinę paslaptį.
 4. Patento arba komercinės paslapties duodama ekonominė nauda gali būti vertinama įvairiai. Išradimas gali būti reklamuojamas, ieškoma verslo partnerių, parduodamos licencijos. Patento savininkas, pats neturėdamas nieko, gali išplėtoti sukurto produkto gamybą ir realizaciją. Patentas gali pašalinti konkurentus iš norimos rinkos. „Know-how“ turinti įmonė bent jau pradžioje turi įvertinti savo gamybos ir realizacijos pajėgumus, kurie atitiktų rinkos paklausą, atsargiai sudarinėti licencines sutartis, visą laiką saugoti paslaptį.
 5. Teisiškai išradimą apginti lengviau, nes jis turi garantuotą teisinį statusą, jo teisines ribas pateikia išradimo apibrėžtis. Komercinę paslaptį teisiškai apginti nelengva, nes sunku nustatyti pažeidėjus, o bylinėjantis reikia pateikti „know-how“ medžiagą.
 6. Patento savininko teisės galioja nustatytą laiką, priklausomai nuo mokamų metinių mokesčių. Komercinė paslaptis galioja neribotą laiką, yra saugoma konfidencialumo sutartimis tarp įmonės ir darbuotojo. Visgi išlieka galimybė atskleisti paslaptį tretiesiems asmenims, darbuotojas gali pasinaudoti komercine paslaptimi, įkurdamas savo verslą bei gali būti perviliojamas konkurentų.

Taigi, renkantis, kaip apginti komercinį produktą, svarbu apsvarstyti, kokiu tikslu ir kurį laikotarpį norma produktą apsaugoti, atsižvelgti į išradimui ir komercinei paslapčiai keliamus reikalavimus.

Įrašas paskelbtas temoje Autorių teisės | Copyright, Išradimai | Inventions ir pažymėtas , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply