Nauja įmonės forma – mažoji bendrija

Autoriai: Vilius Martišius, „Metida“ asocijuotas partneris, advokatas, Mykolas Jakutis, „Metida“ advokato padėjėjas

metida14

2012 m. rugsėjo 1d. įsigaliojo Mažųjų bendrijų įstatymas – atsirado nauja įmonės forma – mažoji bendrija.

Mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurių steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Tai reiškia, kad nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas mažosios bendrijos prievoles. Mažasias bendrijas gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų, sudarydami mažųjų bendrijų steigimo sutartis ar steigimo aktus. Kuriant mažąją bendriją nereikia 10.000 Lt įstatinio kapitalo kaip uždarosioms akcinėms bendrovėms, tačiau mažosios bendrijos nariai moka įnašus, kurių dydis yra nustatomas narių susirinkime. Mažosios bendrijos pelnas yra skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui, tačiau galima nustatyti ir kitokią pelno skirstymo tvarką. Mažoji bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre. Įregistravus mažąją bendriją jos steigėjai tampa mažosios bendrijos nariais ir joje privalo vadovautis nuostatais.

Kaip ir visur, galima išskirti tam tikrus mažosios bendrijos privalumus ir trūkumus.

Mažosios bendrijos privalumai:

  • Ribota narių atsakomybė;
  • Netaikomas minimalus įstatinio kapitalo reikalavimas;
  • Mažosios bendrijos narys metų bėgyje gali gauti mažosios bendrijos lėšų savo asmeniniams poreikiams;
  • Galimybė savanoriškai pasitraukti iš verslo (mažosios bendrijos narys gali išeiti iš bendrijos atsiimdamas savo įnašą, taip pat galima parduoti ar kitaip perleisti nario teises kitiems asmenims);
  • Galimybė pritraukti papildomų lėšų priimant į mažąją bendriją naujus narius;
  • Galimybė mažąją bendriją prireikus pertvarkyti į UAB, Iį ar kitą juridinį asmenį.

Mažosios bendrijos trūkumai:

  • Steigėju ar nariu gali būti tik fizinis asmuo, iš viso ne daugiau kaip 10;
  • Dėl nenustatytos aiškios balsavimo ir pelno paskirstymo tvarkos yra sudėtingiau spręsti mažosios bendrijos narių tarpusavio ginčus;
  • Mažosios bendrijos buhalterinė apskaita tik kai kurias atvejais yra paprastesnė nei UAB.

Palyginti mažąją bendriją su uždarąja akcine bendrove ir individualia įmone galite žemiau esančioje lentelėje (norėdami padidinti lentelę, paspauskite ant jos):

metida 16

Įrašas paskelbtas temoje Kita | Other ir pažymėtas , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply