Kova su prekių padirbinėjimu – rekomenduojama priemonė ar laiko ir pinigų švaistymas?

Autoriai: Kristina Vilkienė, „Metida“ advokato padėjėjaErikas Saukalas, „Metida“ asocijuotasis partneris, tarptautinių ryšių grupės vadovas

metida.laikrodisPrekių klastojimas, padirbinėjimas ir piratavimas – verslo rūšis, kuria užsiimantys asmenys neteisėtai naudoja žinomą prekių ženklą, dizaino savininkų ar autorių teisių turėtojų išimtines teises į šiuos intelektinės nuosavybės objektus. Prekių klastojimo ar piratavimo atveju pažeidžiami ne tik išimtinių teisių turėtojo turtiniai interesai, bet atsiranda ir moralinė žala, be to, neteisėtai naudojamasi intelektinės nuosavybės objektų žinomumu ir reputacija, pažeidžiama intelektinės nuosavybės objektų reputacija. Vartotojai taip pat nukenčia nuo tokios veiklos.

Dažniausiai klastojamos tokios prekės kaip farmaciniai preparatai, žaislai, parfumerija. Tokių prekių naudojimas sukelia tiesioginę riziką vartotojų sveikatai ir saugumui. Nuolatinė rinkos priežiūra yra patikimiausia priemonė tiek turtinių, tiek neturtinių teisių apsaugai. Kova su klastotėmis ir piratavimu gali apimti ir vidaus rinkos priežiūrą, ir suklastotų bei piratinių prekių sulaikymą muitinės postuose. Išimtinių teisių apsauga muitinėje prasideda nuo prašymo atitinkamai muitinės institucijai pateikimo. Prašymai gali būti pateikiami tose valstybėse, kuriose galioja atitinkamos intelektinės nuosavybės teisės. Žemiau pateikiama glausta informacija apie reikalavimus ir procedūras kai kuriose iš jų.

Ukraina:

Muitinės registre gali būti registruoti tik tie intelektinės nuosavybės objektai, kurie turi teisinę apsaugą Ukrainoje. Teisių turėtojas turi pateikti užstatą tinkamam muitinės patirtų išlaidų, susijusių su intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančių prekių naikinimu, atlyginimui. Muitinės kodeksas numato, kad visas išlaidas, susijusias su prekių sulaikymu ir jų naikinimu, įskaitant jų saugojimą muitinės sandėlyje ar prekių ženklų pašalinimą nuo prekių, turi padengti teisių turėtojas. Patvirtinta paraiška galioja 6 mėnesius arba vienerius metus ir gali būti toliau pratęsta tam pačiam laikotarpiui. Valstybinis mokestis už paraiškos pateikimą ir patvirtinimą nėra numatytas.

Prekės, kurios, kaip įtariama, pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, gali būti sulaikytos 10 darbo dienų laikotarpiui su galimybe pratęsti šį terminą dar 10 dienų. Įvertinęs prekes (jų nuotraukas) teisių turėtojas priima sprendimą dėl tolesnės intelektinės nuosavybės teisių apsaugos – ar kreiptis į teismą, ar spręsti ginčą ikiteisminiu keliu. Prekių naikinimui gali būti taikoma ir supaprastinta procedūra.

Rusijos Federacija:

Rusijos muitinės kodeksas taip pat numato, kad tik tie prekių ženklai, kurie turi teisinę apsaugą Rusijoje, gali būti įrašyti į Rusijos muitinės Prekių ženklų registrą (tai negali būti taikoma dar neįregistruotiems prekių ženklams). Tame pačiame prašyme gali būti nurodyti keli prekių ženklai. Ilgiausias prašymo galiojimo terminas – 2 metai su galimybe kasmet šį terminą pratęsti. Prekių ženklų savininko įsipareigojimas atlyginti žalą yra būtinas prašymo patvirtinimui, kaip ir dokumentas, patvirtinantis, kad įsipareigojimas yra pagrįstas užstatu ar draudimu.

Patvirtinus muitinės prašymą, muitinės pareigūnai tikrina visas prekių, pažymėtų konkrečiu prekių ženklu, siuntas. Jei importuotojas nėra įtrauktas į įgaliotų importuotojų sąrašą ir nepateikia įrodymų, kad jis toks yra arba kad jo prekės yra originalios, muitinės pareigūnai gali siuntą sulaikyti 10 dienų (terminas gali būti pratęsiamas dar 10 dienų). Per šį laikotarpį intelektinės nuosavybės teisių turėtojas turi galimybę įvertinti sulaikytas prekes (jų nuotraukas) ir nutarti dėl galimų tolesnių veiksmų.

Baltarusija:

Prašymas gali būti pateikiamas Valstybiniam muitinės komitetui. Valstybinis mokestis nėra numatytas prašymo pateikimui. Maksimalus prašymo galiojimo laikotarpis yra 2 metai, bet ne ilgiau nei prekių ženklo galiojimo terminas. Prekės, kurios, kaip įtariama, pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, gali būti sulaikytos 10 darbo dienų ir intelektinės nuosavybės teisių turėtojas gali nuspręsti, ar imtis tolesnių veiksmų dėl prekių naikinimo.

Kazachstanas:

Prašymas dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos gali būti pateikiamas be valstybinio mokesčio, tačiau reikalaujama draudimo įmokos. Prekių, pažeidžiančių intelektinės nuosavybės teises, sulaikymui taikomas tas pats 10 darbo dienų laikotarpis. Prašymo galiojimo laikotarpis yra ne ilgesnis nei 2 metai ir gali būti pratęstas neribotam 2 metų laikotarpių skaičiui. Teisių apsaugos terminas negali viršyti prekių ženklų galiojimo termino.

Kinija:

Intelektinės nuosavybės teisių apsaugai Kinijoje taip pat reikalingas prašymas. Už prašymo pateikimą yra numatytas valstybinis mokestis, priklausantis nuo prekių ženklų skaičiaus. Patvirtinus prašymą, muitinės pareigūnai tikrina ir importuojamas, ir eksportuojamas prekes. Kilus įtarimams dėl tikrinamų prekių, apie jas informuojamas intelektinės nuosavybės teisių turėtojas ir jam suteikiamas trijų darbo dienų terminas muitinei patvirtinti, ar sulaikytos prekės yra suklastotos, ir paprašyti prekes sunaikinti arba išleisti. Šis terminas nėra pratęsiamas. Jei patvirtinama, kad prekės yra suklastotos, intelektinės nuosavybės teisių turėtojas gali prašyti sulaikyti prekes, sumokėdamas užstatą, priklausantį nuo deklaruotos prekių vertės. Sumokėjus užstatą, muitinė sulaiko prekes ir pradeda tyrimą. Maksimalus muitinės prašymo galiojimo laikas yra 10 metų, tačiau jis priklauso nuo prekių ženklo galiojimo termino.

Bendra muitinei svarbi informacija:

Pateikiant prašymą, muitinė informuojama apie išimtines teises, kurioms prašoma apsaugos. Papildomai gali būti pateikiama bet kokia informacija, naudinga muitinės pareigūnams:

  • Originalių prekių nuotraukos ir informacija apie jas;
  • Duomenys apie įgaliotus tiekėjus;
  • Originalių prekių siuntimo ir pervežimo maršrutai, t.t.
Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply