Europos Bendrijos dizainui sukanka 10 metų

Autoriai: Kristina Romanovskaja, Reda Žabolienė, „Metida“ vadovaujanti partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

10Kas yra dizainas? Įstatymo žodžiais kalbant, dizainas – viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš jo arba jo ornamentikos specifinių savybių. Paprasto vartotojo požiūriu, dizainas – tai gaminio išvaizda, jo estetinė pusė. Dizainą apsaugoti galima įvairiais būdais, tačiau mums, kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams, turėtų būti ypač aktualios ir įdomios Europos Bendrijos registruoto dizaino suteikiamos galimybės.

2003 m. balandžio 1 d. Vidaus Rinkos Derinimo Tarnyba įregistravo pirmąją Europos Bendrijos dizaino paraišką. Nuo to laiko šis gaminio vaizdo apsaugos būdas labai išpopuliarėjo. Per praėjusį dešimtmetį Tarnyba jau yra gavusi apie 720 tūkst. dizaino paraiškų ir jų skaičius nuolat didėja.

Bendrijos dizaino istorija prasidėjo 2001 m. gruodžio 12 d., kai buvo priimtas Bendrijos dizainų Reglamentas (Nr. 6/2002). Šis reglamentas įtvirtino dviejų pakopų dizaino apsaugą:

  • neregistruoto dizaino apsaugą, kai dizainas pradedamas saugoti nuo pirmojo jo viešojo atskleidimo Bendrijos teritorijoje;
  • registruoto dizaino apsaugą, kai dizainas yra saugomas nuo jo įregistravimo Tarnyboje.

Abi dizaino apsaugos pakopos iš esmės yra naudingos dizaino kūrėjui ir savininkui, tačiau pabrėžiama, kad registruoto dizaino apsauga yra tikslesnė ir pareiškėjui naudingesnė. Tokia tendencija vyrauja todėl, kad ir viešas paskelbimas, ir dizaino naujumas bei originalumas yra užtvirtinami raštiškai išduodamu oficialiu dokumentu. Taip pat šios apsaugos galiojimo laikas yra ilgesnis, o tai palengvina pareiškėjo dalių, ginant savo dizainą arba ginčijant vėlesnes registracijas ar naudojamą dizainą.

Nepaisant Europos Bendrijos dizaino populiarumo visoje Bendrijos teritorijoje, lietuviai dizaineriai labiau pasitiki neregistruoto dizaino suteikiama apsauga ir nesistengia registruoti savo kūrinių. Tai įrodo iš Lietuvos pateikiamų paraiškų skaičius. Per dešimtmetį iš Lietuvos atstovų ir pareiškėjų į Tarnybą iškeliavo 212 dizaino paraiškų. Per šį laikotarpį kitos Baltijos valstybės yra daug aktyvesnės dizaino apsaugos atžvilgiu – Tarnyba yra gavusi 277 paraiškas iš Estijos ir net 458 paraiškas iš Latvijos atstovų ir pareiškėjų.

Sprendžiant iš žinybai valstybių narių pareiškėjų pateikiamų prašymų dėl dizaino registracijos skaičiaus, aišku, kad šis registracijos būdas kiekvienais metais tampa vis populiaresnis. Dėl šios priežasties tikėtina, kad ir Lietuvos dizaineriams jis taps aktualesnis ir skatins apsaugoti savo kūrinius ne tik Lietuvoje, bet ir platesniu mastu.

Įrašas paskelbtas temoje Dizainas | Design ir pažymėtas , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply