Kada spurga nebūtinai reiškia spurgą?

Autoriai: Kristina Vilkienė, „Metida“ advokato padėjėjaInga Lukauskienė„Metida“ asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

metida_spurgaAiški prekių ženklo prasmė ir aprašomasis pobūdis laikomi kliūtimi tokį žodį registruojant prekių ženklu. Visgi ši taisyklė, kaip ir kitos, turi išimčių. Taigi kada žodis pagal prasmę, aiškiai įvardijantis konkrečią prekę ar paslaugą, nebus laikomas aprašomuoju? Atsakymas paprastas – kai vartotojas nesupras šio žodžio prasmės.

Remiantis žodynais, anglų kalbos žodis „doughnut“ reiškia „spurgą, pyragėlį“. Taigi, atrodytų, jog pagal auksčiau nurodytą principą, šis žodis negalėtų būti registruojamas prekių ženklu tokioms 30 klasei pagal Nicos klasifikaciją priskiriamoms prekėms kaip ,,konditerijos ir duonos gaminiai, ypač spurgos“. Tačiau ar tikrai?

2006 m. Ispanijos bendrovė „BIMBO, S.A.“ pateikė paraišką žodiniam Bendrijos prekių ženklui „BIMBO DOUGHNUTS“ registruoti. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT) ženklą registravo, tačiau kita Ispanijos bendrovė „Panrico SL“ pateikė protestą dėl šios registracijos. Protestas buvo grindžiamas suklaidinimo tikimybe su eile ankstesnių nacionalinių ir tarptautinių žodinių ir vaizdinių prekių ženklų – ypač dėl ankstesnio Ispanijos nacionalinio žodinio prekių ženklo DOGHNUTS. Protestas buvo patenkintas.

„BIMBO, S.A.“ sprendimą apskundė, tačiau VRDT Apeliacinė taryba skundą atmetė, nurodydama, kad ,,doughnut“ yra anglų kalbos žodis, reiškiantis „mažą, apskritą, purų, iš tešlos padarytą pyragėlį“. Ispanų kalboje tokio žodžio nėra, o kaip ekvivalentai vartojami žodžiai „dónut“ ir „rosquilla“. Apeliacinės tarybos vertinimu, didžioji dalis vidutinių Ispanijos vartotojų nekalba anglų kalba arba kalba ja nepakankamai gerai tam, kad žinotų žodžio „doughnut“ prasmę. Dėl šios priežasties žodis bus beprasmis vidutiniam Ispanijos vartotojui ir neaprašys paraiškoje nurodytų prekių ar jų kokybės, taigi neturės jokios konkrečios papildomos prasmės šių prekių atžvilgiu. Tarybos teigimu, ankstesnis prekių ženklas (kaip ir vėlesnis) daugumos vartotojų bus suprantamas kaip užsienio kalbos arba dirbtinai sukurtas žodis.

Dėl šios priežasties Apeliacinė taryba konstatavo, kad lyginamieji prekių ženklai bus panašūs, kadangi ankstesnis prekių ženklas yra beveik tapačiai inkorporuotas į vėliau pareikštą registruoti prekių ženklą. Taryba nutarė, kad egzistuoja vidutinis vizualaus ir fonetinio lyginamųjų prekių ženklų panašumo laipsnis. Tuo metu semantinis palyginimas nėra galimas dėl aiškios žodžio „doughnut“ prasmės nebuvimo. Apeliacinė taryba taip pat nusprendė, kad lyginamaisiais prekių ženklais žymimos prekės yra tapačios ir kad ankstesnis prekių ženklas turi vidutinį skiriamąjį požymį. Taigi, atsižvelgiant į vizualų ir fonetinį ženklų panašumą bei prekių tapatumą, egzistuoja vartotojų suklaidinimo tikimybė.

„BIMBO, S.A.“ su tokiu vertinimu nesutiko ir kreipėsi į Bendrąjį teismą, prašydama pakeisti  Apeliacinės tarybos sprendimą ir įregistruoti prekių ženklą „BIMBO DOUGHNUTS“. Pareiškėjo vertinimu, žodis „doghnut“ neturi jokio skiriamojo požymio, todėl šių žodžių sutapimas lyginamuosiuose ženkluose negali daryti įtakos ženklų panašumui. Pagrindiniu savo ženklo elementu pareiškėjas nurodė žodį „BIMBO“. Bendrasis teismas atmetė „BIMBO, S.A.“ kreipimąsi ir paliko galioti Apeliacinės tarybos sprendimą. Nepaisant to, šis teismo sprendimas šiuo metu yra apskųstas Teisingumo teismui.

Tai, kad prasminis kurios nors kalbos žodis gali būti registruojamas prekių ženklu prekėms ar paslaugoms, kurias jis aprašo, žymėti, patvirtina ir LR valstybinio patentų biuro praktika. Reikalavimas tas pats – žodis neturi būti aiškiai ir nedviprasmiškai suprantamas tos valstybės vartotojų.

Išnagrinėjęs paraišką tarptautinei prekių ženklo „DOG CHOW“ registracijai 31 klasės prekėms „maistas šunims“ žymėti, Valstybinio patentų biuro ekspertas nusprendė, kad prekių ženklas „DOG CHOW“ negali būti registruojamas – jis sudarytas tik iš žodžių junginio, kuris reiškia „šuns maistas“ ir aprašo prekių rūšį bei paskirtį. Ženklas turi savaime aiškią prasmę, nurodančią prekes, kurių atžvilgiu pateikta paraiška. Toks ženklas gali būti naudojamas prekyboje, nurodant svarbias prekių charakteristikas ir negali atskirti vieno gamintojo prekių nuo kito.

Ženklo savininkas, nesutikdamas su tokiu sprendimu, pateikė prašymą dėl pakartotinės ekspertizės atlikimo. Kartu su prašymu buvo pateiktos ištraukos iš įvairių žodynų, nurodant, kad prekių ženklas „DOG CHOW“ yra žodinis, sudarytas iš žodžių „DOG“ ir „CHOW“ junginio. Žodis „dog“, išvertus iš anglų kalbos, reiškia „šuo“. Tačiau žodis „chow“ aptinkamas ne visuose žodynuose, skirtuose kalbantiesiems lietuvių kalba – jis nėra bendrinės anglų kalbos žodis, o naudojamas kaip žargonas. Tokia žodžio „chow“ prasmė nurodoma elektroninėje žodyno „Alkonas“ versijoje bei aiškinamuosiuose žodynuose, pateikiančiuose angliškų žodžių prasmę. „Oksfordo anglų kalbos aiškinamajame žodyne“ nurodoma, kad kitos galimos šio žodžio prasmės – „kinų tautybės žmogus“ (įžeidžianti prasmė) bei „kinų šunų veislė, panaši į špicų, ilgais plaukais ir melsvai juodu liežuviu (sutrumpinta čiau-čiau forma)“.

Remiantis Europos Bendrijos teismų praktika, „turi būti išsiaiškinta, ar žodinis ženklas tam tikra kalba bus suprantamas tikslinės visuomenės suinteresuotose teritorijose. Ženklas bus laikomas suprantamu teritorijose, kuriose ženklas yra gimtosios kalbos žodis, ir toks suprantamumas turi būti patvirtintas tose teritorijose, kur ženkle vartojama kalba nėra gyventojų gimtoji, nebent ženklo kalba būtų gerai žinoma tų teritorijų gyventojams.“ Teismuose taip pat laikomasi nuomonės, kad tuo atveju, kai žymuo nesuteikia vartotojams galimybės nedelsiant ir tiksliai identifikuoti prekių ar paslaugų, toks žymuo yra laikomas turinčiu skiriamąjį požymį.

Ženklo savininkas kartu su prašymu atlikti pakartotinę ekspertizę pateikė ir Lietuvos gyventojų apklausą, kurios rezultatai parodė, kad ženklo „DOG CHOW“ reikšmė nėra aiškiai suprantama Lietuvos gyventojų.

Apklausos metu respondentams buvo užduotas klausimas „Ar galite nurodyti, kokia žodžių junginio „DOG CHOW“ prasmė?“ Net 80.5 proc. apklaustųjų atsakė negalintys nurodyti šio žodžių junginio prasmės ir tik 19,5 proc. respondentų į šį klausimą atsakė teigiamai. Tik 2,9 proc. visų apklaustųjų nurodė, kad šio žodžių junginio prasmė yra „šuns maistas“. Nors teigiamai atsakiusioji respondentų dalis žinojo žodžio „dog“ prasmę, tačiau visą žodžių junginį suprato kaip „šuns šou“, „kažkas su šunimi“, „šunų paroda“, „šuns veislė“, „šuns šou“ ar panašiai. Tai reiškia, kad tik 29 asmenys iš 1004 apklaustųjų žodžių junginio prasmę nurodė kaip „šunų maistas“.

Taigi akivaizdu, kad šis ženklas nesuteiks vartotojui jokios tiesioginės ar tikslios informacijos apie registruojamas prekes, neleis nedelsiant ir tiksliai identifikuoti šių prekių. Vadinasi, ženklas „DOG CHOW“ laikomas turinčiu skiriamąjį požymį.

Atsižvelgdamas į pateiktus įrodymus bei atlikęs pakartotinę ekspertizę, Valstybinio patentų biuro ekspertas priėmė naują sprendimą – suteikti apsaugą Lietuvoje tarptautinei prekių ženklo „DOG CHOW“ registracijai.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply