Saldi pergalė – ir „Kit Kat“ nusipelnė pertraukos

Autoriai: Kristina Vilkienė, „Metida“ advokato padėjėja, Reda Žabolienė, „Metida“ vadovaujanti partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

sokoladas1Kartais teisinių ginčų tarp gamintojų priežastimi gali tapti ne tik žodinis ar vaizdinis prekių ženklas, kuris yra įprasta rinkodaros priemonė, bet ir pačios prekės forma. Nepaisant to, kad pati prekės forma dažniausiai slepiasi po prekės pakuote, net ir ji gali tapti skiriamuoju konkretaus gamintojo žymeniu – nebent konkuruojanti bendrovė nutaria įrodyti kitaip.

Šveicarijos bendrovė „Société des Produits Nestlé S.A.“ dar 2002 m. pateikė 3 paraiškas trimačiams (3D) „Kit Kat“ prekių ženklams – šokolado batonėlių formoms – registruoti:

sokoladas2

Pirmoji šokoladinio batonėlio forma po apeliacijos procedūros buvo registruota prekių ženklu ir galioja iki šiol. Dėl antrosios šokoladinio batonėlio formos registracijos tebevyksta ginčai Vidaus rinkos derinimo tarnyboje prekių ženklams ir dizainui (VRDT). Tuo tarpu trečioji – 4 pirštelių šokolado batonėlio forma – po ilgų ginčų tarp pareiškėjo ir konkuruojančios bendrovės „Cadbury Holdings Ltd“ buvo pripažinta įgijusia skiriamąjį požymį dėl naudojimo.

Ginčas tarp šių dviejų bendrovių kilo „Cadbury Holdings Ltd“ 2007 m. kreipusis dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo dėl neatitikimo absoliutiems prekių ženklams numatytiems reikalavimams, t.y. skiriamojo požymio neturėjimo.

VRDT Panaikinimo skyrius, išnagrinėjęs „Cadbury Holdings Ltd“ prašymą dėl ženklo registracijos panaikinimo, nutarė, kad trimatę šokolado batonėlio forma, sudaryta iš keturių pirštelių sujungtų į stačiakampę formą ir registruota Nicos klasifikacijos 30 klasės prekėms ,,saldainiai; kepiniai, tešla kepiniams, biskvitai; pyragai, vafliai“, neturi skiriamojo požymio ir todėl negalėjo būti registruota kaip neatitinkanti Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (207/2009) 7 straipsnio 1 dalies b punkto.

Bendrovė „Société des Produits Nestlé S.A.“ apskundė Panaikinimo skyriaus sprendimą VRDT Apeliacinei tarybai, kuri spręsdama šį ginčą turėjo atsakyti į 3 pagrindinius klausimus:

– Ar trimatis ženklas laikytinas neturinčiu skiriamojo požymio?

Panaikinimo skyrius savo sprendime pažymėjo, kad vidutinis vartotojas paprastai nedaro prielaidos  apie prekių kilmę remdamasis prekės forma ir kad tokiu atveju yra kur kas sudėtingiau nustatyti skiriamojo požymio turėjimą trimačio ženklo atžvilgiu, nei žodiniam ar figūriniam prekių ženklui. Tuo tarpu prekių ženklo pagrindinė funkcija – atskirti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo kito gamintojo prekių ar paslaugų. Apeliacinė taryba palaikė Panaikinimo skyriaus sprendimą dėl pareikšto registruoti trimačio ženklo skiriamojo požymio nebuvimo kartu pažymėdama, kad vien faktas, jog konkretus gamintojas pirmas panaudojo rinkoje tokią naują formą, automatiškai nesuteikia šiai formai skiriamojo požymio. Taryba pažymėjo, kad vidutinis vartotojas neanalizuoja rinkos ir negali iš anksto žinoti, kad tik viena įmonė naudoja  tokią formą savo gaminiams.

– Ar pakankamas vartotojų skaičius atitinkamoje ES dalyje atpažįsta šią formą kaip prekės kilmės šaltinio nuorodą?

Įvertinusi pateiktus įrodymus dėl registruoto ženklo naudojimo, Apeliacinė taryba nusprendė, kad jų pagrindu galima teigti, jog ginčijamas ženklas buvo naudojamas beveik visoje Europos Sąjungos teritorijoje (14-oje iš tuo metu buvusių 15-os valstybių narių) ir dėl tokio naudojimo beveik 50 proc. vartotojų visoje Europos Sąjungoje būtent ženklo savininką nurodo kaip šiuo ženklu žymimą prekių gamintoją. Kitaip tariant, vartotojas, matydamas šią prekę, pirmiausia pagalvoja apie ženklo savininką. Atsižvelgdama į tai, Apeliacinė taryba konstatavo, kad šis trimatis ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo.

 Ar trimačio ženklo forma nėra vien tik techninės gaminio charakteristikos?

Nepaisant to, kad buvo pripažinta, jog ženklas įgijo skiriamąjį požymį, ši išimtis negali būti taikoma esant kitiems atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindams, įskaitant tuos atvejus, kai registruojama forma yra vien forma, būtina techniniam rezultatui gauti. Pagal teismų praktikoje suformuotą principą, bet kokia forma, kuri pagal savo pagrindinius požymius yra vien tik techninės gaminio charakteristikos ar yra skirta vien tik techniniam rezultatui gauti (net jei tas rezultatas gali būti pasiekiamas pasinaudojant ir kitomis formomis), negali būti registruojama prekių ženklu (2008 m. lapkričio 12 d. ES Bendrojo teismo sprendimas byloje T-270/06 (Lego kaladėlė)). Šiuo sprendimu teismas patvirtino, kad pagal Europos Sąjungos formuojamą intelektinės nuosavybės teisių sistemą apsauga techniniams sprendimams galima tik ribotą laiką (pvz., patentuojant juos kaip išradimus), vėliau suteikiant teisę juos laisvai naudoti visiems rinkos dalyviams. Tačiau, kita vertus, bet kokia prekių forma tam tikra prasme atlieka funkcinę paskirtį. Todėl, vertinant formos atitikimą teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, svarbiausia yra įvertinti, ar ši forma yra vien forma, būtina techniniam rezultatui gauti arba yra sudaryta tik iš techninių gaminio charakteristikų.

Apeliacinė taryba, įvertinusi pagrindinius registruojamos formos požymius, nusprendė, kad 4 šokolado batonėlio pirštelių sujungimas, net jei ir būtų vertinamas kaip palengvinantis jo padalinimą, nėra techninis sprendimas ar funkcija. Be to, toks atskirų pirštelių sujungimo būdas kitų gamintojų gali būti naudojamas sujungiant kitos formos šokolado batonėlio pirštelius.

Apibendrindama šios 4 pirštelių šokolado batonėlio formos atitikimą prekių ženklams numatytiems reikalavimams Apeliacinė taryba pažymėjo, kad nors pagrindiniai šio ženklo požymiai (pirštelių forma, jų išdėstymas) yra pakankamai įprasti, tačiau ši forma įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, todėl gali būti registruojama prekių ženklu.

Pabaiga.

HAVE A BREAK (reg. Nr. 002726925)

Įrašas paskelbtas temoje Autorių teisės | Copyright, Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply