Prekių ženklų registravimo mokesčių reforma: ir avys sveikos, ir vilkas sotus

AutoriusKristina Vilkienė, „Metida“ advokato padėjėja

metida13Praėjusią savaitę Europos Komisija pristatė iniciatyvų rinkinį, kuriuo siekiama patobulinti, supaprastinti ir padaryti veiksmingesnę Europos Sąjungos prekių ženklų registravimo sistemą. Vienas svarbiausių pakeitimų, kurio poveikį pajus visi prekių ženklų pareiškėjai, yra nauja mokesčio už paraišką padavimo sistema – vieno mokesčio vienai klasei principas. Dėl pastarojo mokestis už paraišką, siekiantiems ES lygmeniu gauti tik vienos klasės prekių ar paslaugų apsaugą, mažės apie 14%.

Pagal galiojančią tvarką, Bendrijos prekių ženklui registruoti, pateikiant iki 3 prekių ar paslaugų klasių, taikomas fiksuotas mokestis. Tuo tarpu siūlomomis teisės aktų korekcijomis pakeitus mokesčių sistemą tiek Vidaus rinkos derinimo tarnyba prekių ženklams ir dizainui (VRDT), kurioje registruojami Bendrijos prekių ženklai, tiek ir nacionalinės prekių ženklus registruojančios žinybos turės pereiti prie vieno mokesčio vienai klasei sistemos. Lietuvoje galioja būtent tokia paraiškų prekių ženklams registruoti apmokestinimo sistema.

Šiuo metu taikomas mokestis už Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimą naudingas įmonėms, kurioms iš tiesų reikia apsaugos prekių ženklui 3 prekių ar paslaugų klasėse. Be to, prekių ženklų teisėje galioja principas „kas pirmas laike, tas pirmas teisėje“, todėl pakankamai dažnai paraiška prekių ženklui paduodama dar iki ženklo pristatymo rinkoje ir konkretaus produkto ar paslaugos ženklinimo. Ir šioje ženklo kūrimo bei pateikimo registruoti stadijoje pareiškėjas toli gražu ne visada žino ir gali tiksliai įvertinti prekių ženklui reikalingos apsaugos apimtį prekių ir paslaugų atžvilgiu. Todėl paraiška paduodama nurodant platesnę prekių ar paslaugų sąrašą. Tai susiję ir su Europos Sąjungoje, ir su Lietuvoje taikoma prekių ženklų registravimo sistema, kuria remiantis pildyti prekių ženklo paraiškos naujomis prekių ar paslaugų klasėmis po jos padavimo jau nėra galima.

Naujoji mokesčio skaičiavimo sistema bus naudinga pareiškėjams, kuriems reikia prekių ženklo registracijos vienoje prekių ar paslaugų klasėje, o taip pat ir tiems, kuriems apsaugos reikia bent 3 klasėse. Dabar galiojantis mokestis už paraiškos Bendrijos prekių ženklui registruoti padavimą yra 900 EUR ir apima 3 klases. Siūloma, kad naujasis paraiškos mokestis, apimsiantis tik 1 klasę, būtų 775 EUR. Papildomos antra ir trečia prekių ar paslaugų klasės kainuotų atitinkamai 50 ir 75 EUR. Tai reiškia, kad paraiškos padavimas 3 klasėms kainuos tiek pat, kaip ir anksčiau – 900 EUR. Tačiau šis mokestis sumažės už 1 ar 2 klases apimančios paraiškos padavimą.

Atsižvelgiant į dabar galiojančią sistemą, kai paraiška kainuoja tiek pat ir 1, ir 2 ar 3 prekių ir paslaugų klasėms, neretai paraiškos Bendrijos prekių ženklams registruoti būdavo paduodamos visoms 3 prekių ar paslaugų klasėms vien todėl, kad toks skaičius klasių įeina į fiksuotą paraiškos padavimo mokestį. Todėl pakeitus mokesčio už paraiškos padavimą ir papildomas prekių ar paslaugų klases skaičiavimą, tikėtinas „perteklinių“ ir „miegančių“ – nenaudojamų ir nereikalingų prekių ženklų skaičiaus mažėjimas Bendrijos prekių ženklų registre.

Naujasis reglamentas, pakeisiantis 1995 m. Komisijos reglamentą dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (VRDT) mokamų mokesčių, bus priimtas Komisijos kaip kitus teisės aktus įgyvendinantis teisės aktas, todėl jo priėmimui reikalingas išankstinis atitinkamo komiteto dėl VRDT mokesčių pritarimas. Pirmasis komiteto posėdis įvyks iki vasaros tikintis naują reglamentą priimti iki 2013 m. pabaigos.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply