Vaizdinis prekių ženklas „PERLE’“ neturi skiriamojo požymio

Autoriai: Mykolas Jakutis, „Metida“ advokato padėjėjas, Erikas Saukalas, „Metida“ asocijuotasis partneris, tarptautinių ryšių grupės vadovas

metida67Europos Bendrasis Teismas 2013 metų vasario 1 d. išnagrinėjo bylą dėl vaizdinio prekių ženklo „PERLE’“ neatitikimo absoliutiems reikalavimams. Bendrasis Teismas sprendime konstatavo, kad šis prekių ženklas neatitinka absoliučių reikalavimų, nes yra aprašomasis ir todėl neturi skiriamojo požymio 33 klasės prekėms vynas ir putojantis vynas.

Pareiškėjas Ferrari F.lli Lunelli Spa pateikė Tarptautinę paraišką su išplėtimu į Europos Sąjungą (ES) dėl vaizdinio prekių ženklo „PERLE’“ registracijos 33 klasės prekėms. Ekspertas dalinai atmetė paraišką 33 klasės prekėms vynas ir putojantis vynas, remiantis Reglamento (EB) straipsniais. Šis eksperto sprendimas buvo apskųstas. VRDT apeliacinė taryba skundą atmetė, remdamasi tuo, kad prašomas registruoti ženklas buvo aprašomasis 33 klasės prekių vynas ir putojantis vynas atžvilgiu ir neturi skiriamojo požymio. Taip pat VRDT apeliacinė taryba nusprendė, kad pareiškėjo pateikti įrodymai yra nepakankami, kad būtų galima pripažinti, kad ženklas yra įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo visose suinteresuotuose valstybėse narėse.

Europos Bendrasis Teismas atmetė ieškinį ir paliko galioti antrosios Apeliacinės tarybos sprendimą. Buvo konstatuota, jog Apeliacinė taryba padarė teisingą išvadą, kad prekių ženklas „PERLE’“ plačiai visuomenei bus suvokiamas kaip žymintis vynų ir putojančių vynų charakteristiką, todėl neturi skiriamojo požymio, nes vartotojai negalėtų identifikuoti produkto kilmės. Šioje byloje atitinkama visuomenės dalis buvo apibrėžta kaip vynų ir putojančių vynų vartotojai. Juos apėmė vyno specialistai ir plati visuomenės dalis, kuri šneka anglų ir prancūzų kalbomis, nes terminas „perlé“ yra anglų ir prancūzų kalbų žodynuose. Teismas konstatavo, kad net jei vidutinis vartotojas nesupras šio termino reikšmės, jis dažnai, pirkdamas vyną, pasitars su vyno žinovu, kuris žinos šio termino prasmę ir suteiks reikalingą konsultaciją. Teismas pažymėjo, kad prekių ženkle ant paskutinės raidės „E“ panaudotas apostrofas (’) nepadaro jo turinčiu skiriamąjį požymį. Dėl to Bendrasis Teismas atmetė apeliaciją remdamasis tuo, kad prašomas registruoti ženklas yra identiškas terminui „perlé“, taip pat yra aprašomojo pobūdžio registruojamų prekių atžvilgiu ir negali nurodyti prekių kilmės atitinkamam vartotojui.

perle

Bendrasis Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentus, kad Apeliacinė taryba netinkamai vertino pateiktus įrodymus dėl įgyto skiriamojo požymio. Teismas pažymėjo, kad norint įrodyti, jog prekių ženklas yra įgijęs skiriamąjį požymį, reikia patvirtinti skiriamojo požymio įgijimą visose teritorijose, kuriose jo trūksta. Šioje byloje prekių ženklas buvo pripažintas aprašomuoju angliškai ir prancūziškai šnekantiems vartotojams, todėl turėjo būti įrodytas įgytas skiriamasis požymis tokiose valstybėse kaip Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Belgija, Liuksemburgas, Malta ir Airija. Kadangi pareiškėjas pateikė įrodymus, susijusius tik su Jungtine Karalyste ir Prancūzija, buvo konstatuota, kad šie įrodymai yra nepakankami, kad būtų galima pripažinti šio ženklo įgytą skiriamąjį požymį.

Šis teismo sprendimas yra naudingas priminimas, kad siekiant įrodyti prekių ženklo įgytą skiriamąjį požymį, pateikiami įrodymai turi apimti visą geografinę zoną.

Įrašas paskelbtas temoje Kita | Other, Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply