„Tokaj“: Vengrijos ir Slovakijos grumtynės dėl pavadinimo apsaugos

Autoriai: Reda Žabolienė, „Metida“ vadovaujanti partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė, Kristina Vilkienė, „Metida“ advokato padėjėja

zemelapisNors Tokaj vynas paprastai yra žinomas kaip Vengrijos pasididžiavimas, teisę gaminti vynus tokiu pavadinimu turi ir Slovakija – mat Tokaj vyno pavadinimas kildinamas iš Tokaj regiono, esančio Vengrijos ir Slovakijos pasienyje.

Vengrijos ir Slovakijos susitarimu, Slovakijai buvo leista naudoti vyno pavadinimą slovakų kalba: Tokajsky, Tokajske, Tokajska. Tačiau kilus nesutarimams dėl kiekvienai iš šalių priklausančio regiono dydžio, Vengrija atšaukė susitarimą ir pakeitė savo vyno pavadinimą iš Tokaji į Tokaj. Kadangi Slovakija kilmės vietos pavadinimą „Vinohradnícka oblast’ Tokaj“ buvo įregistravusi kaip saugomą Europos Sąjungoje (ES), tarp šalių tęsiasi ginčas, kokį konkrečiai pavadinimą šiame regione pagamintiems vynams žymėti turi teisę naudoti Slovakija.

Vengrija dėl, jos manymu, neteisėtai šiam pavadinimui taikomos apsaugos kreipėsi į Bendrąjį Teismą, prašydama panaikinti pavadinimo „Vinohradnícka oblast Tokaj“ registraciją Slovakijos vardu E-Bacchus duomenų bazėje. Šį pavadinimą ES Komisija pagal Reglamentą (EB) įtraukė į vyno sektoriui skirtą elektroninį saugomų geografinių ir kilmės vietos nuorodų registrą (toliau – E-Bacchus registras).

Teismas atmetė Vengrijos ieškinį ir konstatavo, jog ginčijama pavadinimo registracija negali būti panaikinta, nes pavadinimas buvo automatiškai įregistruotas kaip turėjęs apsaugą ES dar iki šios duomenų bazės įdiegimo.

Slovakijos prašymu, Komisija saugomą kilmės nuorodą „Vinohradnícka oblast Tokaj“ traukė į konkrečiuose regionuose pagamintų rūšinių vynų sąrašą (toliau – QWPSR, angl. QWPSR – quality wines produced in specific region), paskelbtą ES Oficialiuose leidiniuose 2006 ir 2007 m.

2009 m. liepos 31 d., likus vienai dienai iki saugomų vyno geografinių ir kilmės vietos nuorodų elektroninio registro (E-Bacchus duomenų bazės) įsigaliojimo, buvo paskelbtas naujas QWPSR sąrašas. Slovakijos prašymu, šiame sąraše buvo paskelbtas į ankstesnius sąrašus įtrauktos saugomos kilmės nuorodos pakeitimas. Tokiu būdu saugoma kilmės nuoroda „Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast“ buvo registruota naujame sąraše. Kadangi E-Bacchus duomenų bazė buvo įdiegta vietoje QWPSR sąrašo publikavimo, pagal naująjį sąrašą saugoma kilmės nuoroda „Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast“ buvo registruota E-Bacchus duomenų bazėje daliai  Tokaj vynininkystės regiono, esančio Slovakijoje.

2009 m. lapkričio 30 d. Slovakija kreipėsi į Komisiją su prašymu pakeisti E-Bacchus duomenų bazėje registruotą saugomą kilmės nuorodą „Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast“ kita saugoma kilmės nuoroda – „Vinohradnícka oblast Tokaj“. Slovakijos teigimu, nuoroda „Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast“ buvo klaidingai įtraukta į QWPSR sąrašus, nes būtent pavadinimas „Vinohradnícka oblast Tokaj“, nurodomas Slovakijos nacionaliniuose teisės aktuose, turi būti nurodomas sąraše. Kadangi E-Bacchus duomenų bazės įsigaliojimo dieną atitinkamuose Slovakijos nacionaliniuose teisės aktuose iš tiesų buvo naudojamas pavadinimas „Vinohradnícka oblast Tokaj“, Komisija, atsižvelgdama į Slovakijos prašymą, pakeitė duomenų bazėje pateikiamą informaciją.

Tačiau tokiam pakeitimui paprieštaravo Vengrija, nurodydama, kad naujame Slovakijos įstatyme dėl vynų, priimtame 2009 m. birželio 30 d. (įstatymas įsigaliojo 2009 m. rugsėjo 1 d., po E-Bacchus duomenų bazės įdiegimo), naudojamas terminas „Tokajská vinohradnícka oblast“.

Teismas, išnagrinėjęs Vengrijos ieškinį, konstatavo, kad, visų pirma, vynų pavadinimai, saugoti pagal galiojančią ES teisę iki įsigaliojant E-Bacchus duomenų bazei, yra automatiškai toliau saugomi pagal teisės aktus, galiojančius nuo šios duomenų bazės įdiegimo. Jos įsigaliojimas tokiu būdu nepakeitė apsaugos, suteiktos tokiems vynų pavadinimams, pobūdžio: tai reiškia, kad suteikta apsauga nepriklauso nuo šių pavadinimų registravimo duomenų bazėje. Ši registracija yra tiesiog automatinio perėjimo nuo vieno jau suteiktos apsaugos reguliavimo režimo prie kito rezultatas ir nėra šios apsaugos suteikimo sąlyga.

Teismas taip pat pažymėjo, kad apsauga, suteikta vynų pavadinimams pagal ES teisę, galiojusią iki įdiegiant E-Bacchus duomenų bazę, buvo paremta tokiais vynų pavadinimais, kokie jie nurodomi nacionalinėje valstybių narių teisėje. Taigi, ši apsauga nėra kildinama iš autonomiškos Bendrijos procedūros. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad pagal E-Bacchus duomenų bazės įdiegimo dieną galiojusius Slovakijos teisės aktus ir galiojusią Bendrijos apsaugą vynų pavadinimams (tiek, kiek jie nagrinėjamu atveju susiję su Tokaj regiono dalimi, esančia Slovakijoje), apsauga buvo taikoma tik vienam pavadinimui – „Vinohradnícka oblast Tokaj“. Kitaip tariant, Teismas konstatavo, jog nepaisant to, jog saugotinas pavadinimas Oficialiajame leidinyje buvo publikuotas klaidingai, atitinkamuose Slovakijos teisės aktuose, galiojusiuose iki įdiegiant E-Bacchus duomenų bazę, jis buvo nurodytas teisingai. Tai reiškia, kad pavadinimas „Vinohradnícka oblast Tokaj“ buvo saugomas ES iki jį įregistruojant E-Bacchus duomenų bazėje, kadangi saugomų pavadinimų publikavimo mechanizmo pakeitimas nesukelia teisinių pasekmių dėl pačios pavadinimo apsaugos.

Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, Teismas atmetė Vengrijos ieškinį kaip nepriimtiną. Vengrija šį Bendrosios kompetencijos teismo sprendimą apskundė Europos Teisingumo Teismui.

 Informacija parengta remiantis ES Teisingumo Teismo pranešimu spaudai.

Įrašas paskelbtas temoje Autorių teisės | Copyright, Kita | Other, Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply