Ženklo skiriamasis požymis. Kas tai?

Autoriai: Kristina Vilkienė, „Metida“ advokato padėjėjaInga Lukauskienė„Metida“ asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

paveiksliukas4Sukūrėte ženklą. Tokį, kuris „vežtų“. Pateikėte prašymą registruoti ir staiga paaiškėja, kad jūsų ketinimams ir Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro eksperto nuomonei dėl jūsų ženklo – nepakeliui. Deja, bet kartais taip nutinka.

Nutinka todėl, kad, eksperto manymu, pareikštas registruoti žymuo negali būti registruojamas, nes neatitinka vieno ar kelių LR prekių ženklų įstatyme numatytų absoliučių reikalavimų ženklui, pavyzdžiui, neturi skiriamojo požymio. Su tokia situacija susiduria vis daugiau prekių ženklų pareiškėjų, kadangi vis dažniau prekių ženklais teikiami registruoti ženklai yra sudaryti iš bendrinių kurios nors kalbos žodžių.

Vienas iš tokių pavyzdžių – „FIAT AUTO S.p.A.“ (Italija) prekių ženklas „ECODRIVE“. LR Valstybinis patentų biuras, išnagrinėjęs prašymą suteikti apsaugą šiai tarptautinei registracijai Lietuvoje, nutarė, kad ženklas neturi jokio skiriamojo požymio ir yra sudarytas išimtinai iš ženklų ar žymenų, kurie prekyboje gali būti naudojami kaip nurodantys prekių ir (arba) paslaugų rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę, prekių pagaminimo ar paslaugų teikimo laiką ar kitas charakteristikas.

Prekių ženklas „ECODRIVE“ buvo registruojamas šioms 12 klasės pagal tarptautinę Nicos klasifikaciją prekėms: ,,transporto priemonės ir jų dalys; transporto priemonės su elektriniais ir (arba) šiluminiais varytuvais ir jų dalys; varikliai antžeminėms transporto priemonėms, varikliai antžeminėms transporto priemonėms su elektriniais ir (arba) šiluminiais varytuvais“.

Kadangi prekių ženklų registravimo procedūra leidžia pateikti prašymą ekspertui atlikti pakartotinę ekspertizę ir peržiūrėti sprendimą ženklo neregistruoti, motyvuoti argumentai bei papildomi įrodymai kartais padeda pakeisti eksperto sprendimą.

Ženklo „ECODRIVE“ atveju prašyme dėl pakartotinės ekspertizės buvo nurodyta, kad ženklas:

– neaprašo prekių nei žodžiu, nei vaizdu;

– nėra sudarytas tik iš elementarių geometrinių figūrų bei linijų;

– sudaro daugiau nei dvi raidės/skaičiai;

– nėra sudarytas tik iš vienos spalvos;

– nėra sudarytas iš dviejų spalvų ar dviejų silpnai besiskiriančių tos pačios spalvos atspalvių;

– nėra sudarytas tik iš visuotinai pripažintų bendrinių žodžių, pavadinimų ar žymenų;

– nėra sudarytas tik iš aprašomojo pobūdžio žodžių bei žinių apie prekę ar jos pagaminimą.

Kitaip tariant, kad šis ženklas neatitinka nei vieno iš kriterijų, kuriais remiantis konstatuojama, kada ženklas laikomas neturinčiu skiriamojo požymio.

Tiek nacionalinėje, tiek ir tarptautinėje teismų praktikoje visuotinai pripažįstamas principas, kad vertinant žymens, pareikšto registruoti prekių ženklu, atitikimą įstatyme numatytiems absoliutiems reikalavimams, būtina įvertinti ne tik jų sudarančius elementus, bet ir konkretaus žymens santykį su prekėmis ir (arba) paslaugomis, kurioms žymėti jis yra registruojamas.

Nei žodžių „ECO“ ir „DRIVE“ junginys anglų kalba, nei jo pažodinis vertimas į lietuvių kalbą – „ekologiškas važiavimas, vairavimas“ – nėra bendriniai terminai tų 12 klasės prekių, kurios nurodomos tarptautinėje registracijoje, atžvilgiu.

Internetiniame puslapyje www.ecodrive.org skiltyje „Kas yra „ekovairavimas“?“ nurodoma, kad tai yra „vairavimo būdas, kuris sumažina degalų vartojimą, dujų, sukeliančių šiltnamio reiškinį, išskyrimą ir nelaimingų atsitikimų rodiklius. Ekovairavimas yra apie vairavimo būdą, tinkantį (tinkamą) modernioms variklio technologijoms: vikraus (greito), sklandaus ir saugaus vairavimo metodai, kurie nulemia vidutiniškai 5-10 procentų kuro sutaupymą. Ekovairavimas siūlo naudą automobilių, furgonų, sunkvežimių ir autobusų vairuotojams: išlaidų mažinimas ir nedidelis skaičius nelaimingų įvykių, taip pat kaip išmetamų dujų ir triukšmo lygio mažinimas. Keletas Europos valstybių įgyvendino sėkmingas ekovairavimo programas“.

Taigi, ekovairavimo sąvoka siejama ne su konkrečiu automobiliu ar jo sudėtine dalimi, kurie galėtų būti priskirti „ECODRIVE“ tarptautinėje registracijoje nurodytoms 12 klasės prekėms, o su tam tikru vairavimo būdu, mažinančiu degalų sąnaudas, oro taršą, triukšmo lygį, mokančiu saugesnio vairavimo. Tai reiškia, kad ekovairavimas, arba ECODRIVE, įvertinus ir kitas konkrečios paraiškos ar registracijos aplinkybes, galbūt ir galėtų būti vertinamas kaip žymuo, neturintis skiriamojo požymio ar aprašantis 41 klasės paslaugas „švietimas, mokymas“, kadangi 41 klasė, be kitų paslaugų, apima „asmenų ar įmonių teikiamas žmonių protinių gebėjimų ugdymo“ paslaugas, taigi, įskaitant ir vairavimo mokymo paslaugas. Tokią išvadą patvirtina ir kiti šaltiniai, kuriuose randama sąvoka ekovairavimas – visuose juose pabrėžiama, kad ekovairavimas – tai racionalus vairavimo stilius, nepriklausantis nuo konkretaus automobilio ar jo techninių savybių.

Tuo tarpu nors tarptautinėje registracijoje nurodytos 12 klasės prekės, viena vertus, yra susijusios su vairavimu tiek, kiek tai yra vairavimo objektas, tačiau tuo pačiu visiškai skiriasi minimų prekių ir atliekamo veiksmo pobūdis: konkreti transporto priemonė (ar jos dalis) ir transporto valdymo būdas, suteikiantis siekiamą efektą.  Ir šis efektas – ekovairavimas – minėta, yra pasiekamas ne konkrečiu automobiliu ar jo sudėtine dalimi, o tuo, kaip tas automobilis yra valdomas. Tai reiškia, kad skirtingai valdomas tas pats automobilis gali tiek turėti, tiek ir neturėti siekiamo ekovairavimo efekto.

Be to, nei eilinis vartotojas, nei konkrečios srities specialistas, kalbėdamas apie 12 klasės prekes ,,transporto priemonės ir jų dalys; transporto priemonės su elektriniais ir (arba) šiluminiais varytuvais ir jų dalys; varikliai antžeminėms transporto priemonėms, varikliai antžeminėms transporto priemonėms su elektriniais ir (arba) šiluminiais varytuvais“ nesies jų tiesiogiai su terminu „ECODRIVE“ ir nevartos šio termino nurodytoms 12 klasės prekėms apibūdinti. Jei santrumpa „eco“ tam tikrais atvejais, tarkim, junginyje su kitu techniniu terminu, pavyzdžiui, eko auto, ir galėtų būti vertinama kaip nurodanti atitinkamas prekės charakteristikas, tai junginyje su „drive“ ji jokių charakteristikų nenurodo, kadangi, minėta, apibūdina ne konkretų automobilį ar jo sudėtinę dalį, o transporto priemonės valdymo būdą.

Aptariamas žymuo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenurodo registracijoje nurodytų 12 klasės prekių rūšies, kiekio, kokybės, paskirties, vertės, geografinės kilmės, pagaminimo laiko, būdo. Taip pat nenurodo ir jokių kitų aukščiau išvardintų 12 klasės prekių charakteristikų. Nors abu ženklą sudarantys žodžiai (jų santrumpos) turi atitinkamą semantiką, tačiau bendra šio žodžių junginio prasmė nėra aprašomoji tarptautinėje registracijoje nurodytų 12 klasės prekių atžvilgiu, todėl ženklas atitinka teisės aktuose numatytus absoliučius reikalavimus.

LR Valstybinio patentų biuro ekspertas, atlikęs pakartotinę ekspertizę, pakeitė pirminį savo sprendimą ir priėmė naują sprendimą – suteikti apsaugą tarptautinei prekių ženklo „ECODRIVE” registracijai Lietuvoje.

Įrašas paskelbtas temoje Kita | Other, Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply