Paspartinti Europos patento išdavimo procedūrą – rizikinga

Autoriai: Birutė Dauderienė, „Metida“ patentinė patikėtinė, Dr. Jacekas Antulis, „Metida“ asocijuotas partneris, patentų grupės vadovas

laikrodis2Pirmą kartą susipažinę su išradimų patentavimo procedūra, klientai nustemba, sužinoję apie patento išdavimo terminą. Lietuvoje jis svyruoja nuo 8 iki 22 mėnesių nuo patento paraiškos padavimo datos ir tai yra bene vienas iš trumpiausių patento gavimo terminų. Kitose valstybėse, kuriose yra vykdoma ekspertizė, šis periodas vidutiniškai apima nuo trijų iki penkių metų. Terminas pareiškėjo pageidavimu, atsižvelgiant į pasirinktos šalies įstatymus, gali būti pratęsiamas arba trumpinamas. Pavyzdžiui, Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnyba suteikia pareiškėjui galimybę pateikti prašymą pradėti ekspertizę tik po 7 metų nuo paraiškos padavimo datos, atitinkamai pusę patento galiojimo laiko (20 metų) vyksta paraiškos nagrinėjimas.

Tačiau tam tikrais atvejais pareiškėjas gali pageidauti sutrumpinti patento išdavimo procedūrą. Tokia galimybė yra numatyta daugelyje šalių, tokia procedūra yra galima ir pagal Europos patentų konvencijos (EPK) numatytą straipsnį, kuriame sakoma, kad yra galimybė išduoti Europos patentą prieš 18 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos arba prioriteto.

Neseniai buvo priimtas Europos patentų tarnybos (EPT) Apeliacinės kolegijos (AK) sprendimas, kuris atmetė pareiškėjo prašymą anksčiau išduoti Europos patentų, t.y. prieš 18 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos. Šį sprendimą įtakojo EPT Ekspertizės skyrius, kuris sprendžia, ar patento paraiška atitinka visus EPK reikalavimus ir gali būti išduotas Europos patentas. Nors šis sprendimas prieštarauja numatytam EPK straipsniui, tačiau pagrindinis argumentas buvo pakankamai svarus: išduodant Europos patentą iki 18 mėnesių termino, ekspertas negali atlikti naujumo ekspertizės tų paraiškų atžvilgiu, kurios buvo paduotos anksčiau, tačiau vėliau publikuotos.

EPT po Europos patento išdavimo nenumato jokių papildomų išradimo nagrinėjimo procedūrų. Straipsnis neprarastų savo svarbumo, jeigu būtų atliekama papildoma paieška po patento išdavimo, kaip yra numatyta, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje: po paspartintos patento išdavimo procedūros ekspertas gali atlikti paiešką vėliau publikuotų paraiškų atžvilgiu ir pasiūlyti pareiškėjui pataisyti ar pakeisti (dažniausiai susiaurinti) apibrėžtį.

Kitas svarbus aspektas, kodėl buvo priimtas toks sprendimas ir kodėl pareiškėjas turėtų gerai pagalvoti prieš paspartindamas patento išdavimo procedūrą – paraiškai nepilnai atliekama ekspertizė, išduodamas silpnas patentas ir jis pripažįstamas negaliojančiu. Pastaruoju metu vienas iš pagrindinių protesto pagrindų yra patento neatitikimas naujumo kriterijui pagal EPK. Ekspertizė naujumo kriterijui nustatyti turi būti atliekama viso žinomo technikos lygio atžvilgiu, tačiau šiuo atveju į aukščiau minėtas nepublikuotas paraiškas yra neatsižvelgiama. Taigi, Europos patentas išduodamas greitai, tačiau sąlyginai silpnas, su dalinai atlikta ekspertize. Pastaruoju metu dažnai paduodami protestai remiantis EPK, galbūt paskatino Ekspertizės skyrių priimti griežtesnį sprendimą ir neleisti paspartintu būdu išduoti Europos patento, argumentuojant, kad tokiu atveju ne viso technikos lygio atžvilgiu buvo atlikta ekspertizė. Faktas, kad protesto atveju pareiškėjas pilnai negali remtis EPK reikalavimais jo paraiškos ekspertizės pagrindu.

Iš kitos pusės, jeigu Europos patentas yra išduodamas iki 18 mėnesių nuo prioriteto, tretieji asmenys, galintys per 9 mėnesius nuo Europos patento išdavimo paduoti protestą, taip pat neturi visos viešai prieinamos technikos lygį sudarančios informacijos ir praranda teisę oponuoti prieš patentą.

Visos anksčiau paduotos tarptautinės paraiškos taip pat sudaro žinomą technikos lygį. Perėjimas iš tarptautinės į Europos paraiškos fazę trunka iki 31 mėnesio ir visi išradimo vertimai, tame tarpe Azijos šalių, yra prieinami žymiai vėliau, todėl šios paraiškos nėra nagrinėjamos, nustatant naujumo kriterijų. Jau nekalbant apie tai, kad jeigu EPT neatlieka patentinės paieškos tarptautinėje fazėje, Ekspertizės skyrius turi pilną vaizdą tik po 18 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos arba prioriteto.

Be abejo, pareiškėjo valia, kokią – įprastą ar paspartintą – patentavimo procedūrą pasirinkti. Tačiau reikia atsižvelgti į šalį, kurioje patentuojama, į pasirinktą patentavimo kelią bei nemažą riziką prarasti savo patentą. Europos patentų tarnyba pateikė savo nuomonę šiuo klausimu.

Įrašas paskelbtas temoje Autorių teisės | Copyright, Išradimai | Inventions, Kita | Other ir pažymėtas , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply