Bendrijos dizainas – klaidinamai panašus į ankstesnį vaizdinį prekių ženklą

Autoriai: Mykolas Jakutis, „Metida“ advokato padėjėjasReda Žabolienė, „Metida“ vadovaujanti partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

Europos Bendrasis Teismas 2013 metų balandžio 25 d. išnagrinėjo bylą dėl Bendrijos dizaino (vaizduojančio valymo įtaisą) registracijos pripažinimo negaliojančia. Bendrasis Teismas šiame sprendime konstatavo, kad ginčijamame Bendrijos dizaine buvo panaudotas ankstesnis Bendrijos prekių ženklas (vaizduojantis valymo įtaisą, turintį purškiklį ir kempinę).

                   123

              (ginčijamas dizainas)                       (ankstesnis Bendrijos vaizdinis prekių ženklas)

Ankstesnio vaizdinio prekių ženklo savininkas „AM Denmark A/S“, remiantis Tarybos reglamento straipsniais bei jų atitinkamomis dalimis, prašė ginčijamą dizainą pripažinti negaliojančiu. Tiek Negaliojimo skyrius, tiek ir Apeliacinė taryba ginčijamą dizainą pripažino negaliojančiu. Trečioji Apeliacinė taryba savo sprendime konstatavo, kad ir ankstesnio prekių ženklo, ir ginčijamo dizaino geometrinė forma, matmenys ir kontūrai yra labai panašūs ir beveik identiški, o nežymūs pakeitimai ginčijamame dizaine yra antraeilės svarbos. Taryba taip pat nurodė, kad prekės, kurias apibūdina ginčijamas dizainas, yra įtrauktos į sąrašą prekių, kuriomis yra registruotas ankstesnis prekių ženklas, todėl buvo konstatuotas prekių tapatumas.

Europos Bendrasis Teismas atmetė ieškinį ir paliko galioti trečiosios Apeliacinės tarybos sprendimą. Atsižvelgiant į visus samprotavimus, buvo konstatuota, jog Apeliacinė taryba padarė teisingą išvadą, kad skirtumai, apimantys antraeilius elementus, ir papildomi žodiniai elementai („am“) turi būti ignoruojami, nes šie skirtumai yra mažose paties valymo įrenginio detalėse, todėl nekeičia įrenginio formos. Teismas nusprendė, kad lyginant ginčijamą dizainą su vaizdiniu prekių ženklu, fonetinis ir konceptualus palyginimai nėra galimi. Pirma, todėl, kad ankstesnis prekių ženklas turi tik neįskaitomą žodinį elementą, o ginčijamas dizainas neturi jokio žodinio elemento. Antra, nei prekių ženklas, nei dizainas nesukelia jokių panašių prasminių asociacijų.

Atsižvelgiant į ginčijamo dizaino ir prekių ženklo bei prekių tapatumą, buvo konstatuota suklaidinimo tikimybė, net ir darant prielaidą, kad ankstesnis vaizdinis prekių ženklas turi silpną skiriamąjį požymį.

Įrašas paskelbtas temoje Autorių teisės | Copyright, Dizainas | Design, Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply