Kodėl gali būti neužregistruotas ar panaikintas prekių ženklas?

Autoriai: Mykolas Jakutis, „Metida“ advokato padėjėjas, Erikas Saukalas, „Metida“ asocijuotasis partneris, tarptautinių ryšių grupės vadovas

metida11Prekių ženklą dažnai įsivaizduojame tik kaip logotipą, tačiau juo gali būti daugelis žymenų: bet kokie skiriamieji žodžiai, frazės, raidės, skaitmenys, brėžiniai, piešiniai, formos, spalvos, logotipai, etiketės ar šių išvardytų komponentų kombinacijos, atskiriančios prekes ar paslaugas, gali sudaryti prekių ženklus. Dauguma valstybių leidžia registruoti netradicines ženklų formas, tokias kaip atskiros spalvos, trimačiai ženklai, judantys vaizdai, hologramos, garsai, kvapai, judesiai, jusliniai ženklai, skysti – besikeičiantys – ženklai. Tačiau ne kiekvienas iš išvardintų elementų sudarytas žymuo gali būti registruotas ir saugomas kaip prekių ženklas. Teisės aktai numato specifinius ženklų registrabilumo reikalavimus. Pavyzdžiui, prekių ženklu neregistruojama, kai:

  • dabartinėje kalboje ar sąžiningoje ir nusistovėjusioje veikloje arba prekybos praktikoje žymuo yra tapęs bendriniu;
  • žymuo neturi jokio skiriamojo požymio, yra aprašomasis;
  • žymuo gali suklaidinti visuomenę, pavyzdžiui, dėl prekių ir paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės arba yra sudarytas iš geografinės nuorodos, arba turi geografinę nuorodą;
  • žymuo prieštarauja moralei ar viešajai tvarkai (pavyzdžiui, keiksmažodžiai, nepadorūs piešiniai, žodžiai, vaizdai, rasistiniai šūkiai);
  • prekių ženklas yra tapatus žinomo asmens pavardei ar vardui, meniniam pseudonimui ar kito asmens portretui arba klaidinamai į jį panašus;

Taip pat verta pažymėti, kad norėdami savo registruojamame ženkle naudoti žodžius „Lietuva“ ar „Lietuvos“, valstybės herbą ar vėliavą, turėsite gauti specialų leidimą.

Paraiškos gali būti atmestos remiantis vadinamaisiais „santykiniais pagrindais“, kai prekių ženklas prieštarauja ankstesnėms prekių ženklų teisėms. Net jeigu ženklo įregistravimo procedūra praeina sėkmingai ar savo veikloje naudojate neregistruotą ženklą, yra rizika, kad kiti asmenys jau turi ankstesnį registruotą prekių ženklą panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti. Tokiu atveju prašomas registruoti ženklas pažeidžia ankstesnių ženklų savininkų teises ir gali būti panaikintas bei uždraustas jo naudojimas. Lietuvoje Valstybinis patentų biuras atlieka ženklo ekspertizę tam, kad nustatytų, ar nėra absoliučių pagrindų atsisakyti registruoti ženklą. Tuo tarpu santykiniai negaliojimo pagrindai yra tikrinami, kai kita įmonė dėl prekių ženklo pareiškia protestą po prekių ženklo paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje dienos. Todėl prieš registruojant prekių ženklą bei prieš pradedant jį naudoti, būtina atlikti ankstesnių prekių ženklų tyrimą – tai gali apsaugoti nuo vėlesnių konfliktų ir galimų finansinių nuostolių.

Ženklo registracija taip pat gali būti pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus saugomam pramoniniam dizainui ar kitam pramoninės nuosavybės objektui, autorių teisių saugomam literatūros, mokslo, meno kūriniui. Taip pat ženklo registracija gali būti pripažįstama negaliojančia, kai įregistruotas ženklas yra tapatus ankstesniam Europos Bendrijos prekių ženklui arba yra klaidinamai į jį panašus.

Taigi jei ketinate turėti stiprų prekių ženklą, be dizaino ir rinkodaros kriterijų, kurių pagalba kuriate ir plėtojate savo prekių ženklą, nepamirškite paisyti ir teisinių reikalavimų bei prieš ženklo registraciją ir jo naudojimą įsitikinkite, kad:

  1. ženklas atitinka prekių ženklui keliamus reikalavimus;
  2. ženklas nekonfliktuoja su anksčiau registruotais ar rinkoje jau esančiais ženklais;
  3. tiksliai apsibrėžėte Jums aktualias prekes bei paslaugas ir teritoriją, kurioje ketinate naudoti registruotą ženklą.

Įrašas paskelbtas temoje Autorių teisės | Copyright, Kita | Other, Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply