Dviejų ženklų paraiška tą pačią dieną – nei vieno nėra ankstesnio

Autoriai: Mykolas Jakutis, „Metida“ advokato padėjėjas, Violeta Sutkienė, „Metida“ asocijuota partnerė, prekių ženklų ir dizaino grupės vadovė

laikrodis112012 metų kovo 22 d. buvo priimtas svarbus Teisingumo Teismo (pirmosios kolegijos) sprendimas byloje C190/10, kurioje buvo keliamas klausimas, dėl tą pačią dieną paduotų paraiškų dėl prekių ženklų registracijos prioriteto nustatymo.

2003 m. gruodžio 12 d. ryte, atitinkamai 11 val. 52 min. ir 12 val. 13 min., Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis) elektroniniu būdu pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (VRDT) dvi Bendrijos prekių ženklų paraiškas: žodinius prekių ženklus „Rizo“ ir „Rizo, El Erizo“. Tą pačią dieną, 17 val. 45min., Pool Angel Tomás SL paprašė Ispanijos patentų ir prekių ženklų biuro (OEPM) įregistruoti žodinį prekių ženklą „Rizo‘s“. Génesis pareiškė protestą dėl paraiškos įregistruoti nacionalinį prekių ženklą, nes manė, kad žodiniai bendrijos prekių ženklai „Rizo“ ir „Rizo, El Erizo“ yra ankstesni nei minėtas nacionalinis prekių ženklas „Rizo‘s“.

Šis ginčas priėjo iki Aukščiausiojo Ispanijos Teismo (Tribunal Supremo), kuris nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prejudicinį klausimą: „Ar iš dalies pakeisto Reglamento [Nr. 40/94] 27 straipsnį galima aiškinti taip, kad galima atsižvelgti ne tik į Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo VRDT datą, bet ir į valandą bei minutę, nustatant laiko prioritetą tą pačią dieną pateikto nacionalinio prekių ženklo atžvilgiu, kai pagal pastarojo prekių ženklo registraciją reglamentuojančią vidaus teisės normą svarbi yra pateikimo valanda?“.

Teisingumo Teismas konstatavo, kad pagal Europos Sąjungos teisę yra draudžiama, nustatant Bendrijos prekių ženklo pirmumą nacionalinio prekių ženklo, kurio paraiška buvo pateikta tą pačią dieną, atžvilgiu pagal nacionalinę teisę atsižvelgti į Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo valandą ir minutę, kaip pagal nacionalinį prekių ženklą reglamentuojančius nacionalinės teisės aktus, pateikimo valanda ir minutė laikomi svarbiais elementais. Teismas savo sprendime suformulavo tokį atsakymą į jam užduotą klausimą: iš dalies pakeisto Reglamento Nr. 40/94 27 straipsnį reikia aiškinti taip, jog pagal jį neleidžiama, kad nustatant Bendrijos prekių ženklo pirmumą nacionalinio prekių ženklo, kurio paraiška buvo pateikta tą pačią dieną, atžvilgiu būtų atsižvelgta ne tik į šio Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo VRDT dieną, bet ir į valandą bei minutę, net jeigu pagal minėto nacionalinio prekių ženklo registraciją reglamentuojančius nacionalinės teisės aktus šiuo atžvilgiu svarbi yra pateikimo valanda ir minutė.

Atsižvelgiant į tokį Teismo išaiškinimą, tą pačią dieną paduotos paraiškos dėl prekių ženklų registracijos turi vienodą prioriteto datą, neatsižvelgiant į pateikimo valandas ir minutes.

Įrašas paskelbtas temoje Autorių teisės | Copyright, Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply