Ar visi žodžiai ir žodžių junginiai gali sudaryti prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimus?

Autoriai: Mykolas Jakutis, „Metida“ advokato padėjėjasReda Žabolienė, „Metida“ vadovaujanti partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

wordsPrekių ženklai ir juridinių asmenų pavadinimai yra atskiri ir savarankiški pramoninės nuosavybės objektai, atliekantys skirtingas funkcijas. Prekių ženklo funkcija – identifikuoti prekes ir (arba) paslaugas, pagamintas arba teikiamas skirtingų ūkio subjektų. Juridinio asmens pavadinimas skirtas identifikuoti skirtingus juridinius asmenis. Tačiau ne visi sugalvoti prekių ženklai bei juridinių asmenų pavadinimai gali būti užregistruoti.

2013 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Vyriausybės patvirtinti Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimai, kuriais registro tvarkytojas yra įpareigojamas tikrinti, ar naujai registruojamų juridinių asmenų pavadinimai atitinka lietuvių bendrinės kalbos normas. Anksčiau taip pat galiojo reikalavimai, kad juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų, tačiau iki šiol registruojant juridinį asmenį, juridinių asmenų registras tikrino tik tai, ar pateiktas registruoti pavadinimas nėra tapatus Lietuvoje registruotiems ar Bendrijos prekių ženklams, o pavadinimo taisyklingumas nebuvo tikrinamas. Nuo šiol registro tvarkytojas, gavęs prašymą laikinai į Juridinių asmenų registrą įtraukti pavadinimą, keisti juridinio asmens pavadinimą ar registruoti steigiamą juridinį asmenį, privalės kreiptis į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją konsultacijai dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. Valstybinei lietuvių kalbos komisijai pranešus registro tvarkytojui, kad pavadinimas neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų, registro tvarkytojas priims sprendimą pavadinimo neįregistruoti. Tačiau yra numatyta ir išimčių: pvz., jei pavadinimą sudaro prekių ženklas, įregistruotas Prekių ženklų registre, šiam pavadinimui minėti apribojimai negalioja.

2011 metais Valstybiniam patentų biurui buvo pateikta paraiška dėl prekių ženklo „KALBAJOBAI“ registravimo. Valstybinio patentų biuro ekspertas nusprendė neregistruoti šio prekių ženklo. Valstybinio patentų biuro ekspertas kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją su užklausa dėl šio žodžio interpretavimo ir buvo gautas atsakymas, kad tai yra necenzūrinis žodis. Buvo nuspręsta, kad, atsižvelgus į tai, kad prekių ženklai yra viešosios kalbos dalis, žymuo „KALBAJOBAI“ bei jo naudojimas viešojoje erdvėje yra nepadorus ir įžeidžiantis aplinkinius, pažeidžiantis viešąją tvarką, todėl buvo konstatuota, kad pareikštas registruoti žymuo, sudarytas iš necenzūrinio žodžio, yra neregistruotinas.

Tai pačiais metais buvo bandoma užregistruoti prekių ženklą „LITOFCAI“, tačiau Valstybinio patentų biuro ekspertas taip pat nusprendė šio žymens neįregistruoti. Vėlgi buvo kreiptasi su užklausa į Valstybinę kalbos komisiją, kuri konstatavo, kad šis žodis yra žargonas. Žargono viešas naudojimas neatitinka viešosios tvarkos – viešo elgesio normų, kurių laikymasis užtikrina normalią gyvenimo eigą, tolerantišką bendravimą, civilizuotus konfliktų sprendimo būdus, kylančius tarp žmonių ir pan. Atsižvelgus į visa tai, buvo konstatuota, kad prekių ženklai yra viešosios kalbos dalis, todėl žymuo „LITOFCAI“ bei jo naudojimas viešoje erdvėje neatitiktų viešosios tvarkos bei geros moralės standartų. Todėl pareikštas registruoti žymuo, sudarytas iš žargono, yra neregistruotinas.

Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, prekių ženklų registravimui nėra privalomas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos leidimas, tačiau esant sudėtingai ir neaiškiai situacijai, Valstybinio patentų biuro ekspertai patys kreipiasi su paklausimais dėl įvairių prekių ženklų pavadinimų. Taip pat yra akivaizdu, kad šiuo metu prekių ženklą yra užregistruoti lengviau, nei juridinio asmens pavadinimą, nes prekių ženklams tokie apribojimai negalioja.

Esant tokiai situacijai, vartotojai, norintys užregistruoti juridinio asmens pavadinimą, kuriam Valstybinė lietuvių kalbos komisija nesuteikė leidimo, bandys tą pavadinimą užregistruoti kaip prekių ženklą, o tada pritaikius įstatymo išimtį, užregistruoti tuo pačiu pavadinimu ir juridinį asmenį.

Įrašas paskelbtas temoje Autorių teisės | Copyright, Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply