Kroatijos narystė ES įneš pokyčių intelektinės nuosavybės apsaugoje

Autoriai: Kristina Vilkienė, „Metida“ advokato padėjėjaErikas Saukalas, „Metida“ asocijuotasis partneris, tarptautinių ryšių grupės vadovas

EUĮ Europos Sąjungos gretas įsiliejus Kroatijai prasiplėtė intelektinės nuosavybės objektų teritorinė apsauga. Visi Bendrijos prekių ženklai ir registruoti Bendrijos dizainai įgijo papildomą apsaugą ir naujoje valstybėje narėje, tiesa, anksčiau nei 2013 m. liepos 1 d. registruotų prekių ženklų ir dizainų šiuo pagrindu ginčyti nebus galima.

Bendrijos prekių ženklų ar registruotų Bendrijos dizainų savininkams nereikia atlikti jokių papildomų administracinių veiksmų norint, kad jų intelektinės nuosavybės objektai būtų apsaugoti ir Kroatijoje, taip pat nėra ir papildomų mokesčių.

Kaip žinoma, vienas iš Bendrijos prekių ženklams taikomų reikalavimų – pareikštas registruoti Bendrijos prekių ženklas negali būti aprašomasis bei nurodantis prekių ar paslaugų charakteristikas kuria nors iš oficialių Europos Sąjungos kalbų. Įstojus naujai narei, Kroatijos valstybinė kalba taip pat tampa viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų, taigi atitikimas šiam reikalavimui nuo šiol bus vertinamas ir kroatų kalbos atžvilgiu.

Tačiau šis absoliutus reikalavimas nebus taikomas jau registruotiems Bendrijos prekių ženklams ar paraiškoms, paduotoms iki stojimo datos. Pavyzdžiui, jei registruotą Bendrijos prekių ženklą sudaro žodis, kuris kroatų kalboje yra aprašomasis, tai nebus laikoma pagrindu Bendrijos prekių ženklo registracijos pripažinimui negaliojančia.

Iki Kroatijos narystės pateiktoms paraiškoms Bendrijos prekių ženklui registruoti ekspertizė bus atliekama pagal „senus“ reikalavimus, galiojusius iki įstojimo datos, nepriklausomai nuo to, ar ženklo registracija atliekama iki, ar po jos.

Ankstesnėmis teisėmis, įgytomis Kroatijoje iki stojimo, į prekių ženklą bus galima remtis protestuojant pareikštus registruoti Bendrijos prekių ženklus. Šia galimybe bus galima pasinaudoti tais atvejais, kuomet paraiška Bendrijos prekių ženklui buvo paduota per šešis mėnesius – nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. – iki stojimo, remiantis Tarybos Reglamento numatyta išimtimi.

Tačiau teritorinė apsaugos Bendrijos prekių ženklams plėtra nėra absoliuti. Remdamiesi nacionaline teise, nacionalinių registracijų Kroatijoje savininkai gali drausti Bendrijos prekių ženklų galiojimą Kroatijos teritorijoje, jei egzistuoja šios dvi sąlygos: ankstesnės teisės buvo registruotos, pareikštos registruoti ar įgytos Kroatijoje iki stojimo datos ir ankstesnės teisės buvo įgytos sąžiningai (t.y., neturint nesąžiningų ketinimų Bendrijos prekių ženklų atžvilgiu). Šis principas užtikrina Bendrijos prekių ženklo sistemos vieningumą – atsiradus konfliktui su ankstesnėmis teisėmis, naujoje valstybėje narėje įsigaliojęs Bendrijos prekių ženklas lieka galioti visose valstybėse narėse, tačiau negali būti naudojamas naujoje valstybėje narėje. Analogiškas principas taikomas ir registruotam Bendrijos dizainui.

Teigiamas su ES plėtra susijęs aspektas šiuo atveju yra tai, kad pateikus tik vieną paraišką registruoti Bendrijos prekių ženklui bus galima įgyti išimtines teises dar platesnėje teritorijoje ir nereikės atskiros nacionalinės paraiškos Kroatijoje.

Išsiplėtus Europos Sąjungos teritorijai, svarbu prisiminti ir vieną iš pagrindinių Bendrijos prekių ženklo registracijos galiojimo sąlygų – reikalavimą, kad prekių ženklas būtų naudojamas.

Nors Bendrijos prekių ženklų teisė nenumato naudojimo reikalavimo prekių ženklo registracijai atsirasti, tačiau jis numatytas kaip Bendrijos prekių ženklo registracijos palaikymo sąlyga. Vertinant Bendrijos prekių ženklo naudojimą, problema atsiranda dėl ženklo naudojimo teritorijos, kadangi apsaugą Bendrijos prekių ženklas turi visose – dabar jau 28 – valstybėse narėse.

Teismų praktikoje įtvirtinta, kad prekių ženklas turi būti naudojamas „reikšmingoje“ teritorijos dalyje, todėl svarbu akcentuoti naudojimo „iš tikrųjų“ svarbą kuo platesnėje teritorijos, kurioje ženklas saugomas, dalyje. Tačiau kartu svarbu įsidėmėti ir tai, kad vien naudojimo faktas nėra pakankamas – labai svarbi naudojimo apimtis, kuri kiekvienu konkrečiu atveju įvertinama pagal ženklu žymimų prekių ar paslaugų pobūdį ir specifiką. Naudojimas gana ribotoje teritorijoje taip pat gali būti laikomas pakankamu, tačiau svarbu atsižvelgti į visas kitas bylos aplinkybes, kadangi naudojimo teritorija yra tik vienas iš kelių faktorių, kurie turi būti įvertinti.

Įrašas paskelbtas temoje Autorių teisės | Copyright, Dizainas | Design, Išradimai | Inventions, Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply