Prekių ženklo vertė: kas ją lemia ir kodėl tai svarbu?

Autoriai: Kristina Vilkienė, „Metida“ advokato padėjėjaInga Lukauskienė„Metida“ asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

valueYra toks posakis, kad sunkiausia apsaugoti tai, kas neapčiuopiama, taigi sunku įvertinti ir tai, kas vadinama nematerialiu turtu. O kaip apskaičiuoti vienos iš neapčiuopiamų vertybių – prekių ženklo – vertę ir kam to reikia?

Šiandieninėje rinkoje įmonės konkurencinis pranašumas yra įmonės nematerialus turtas. Prekių ženklas sukuria vertę darydamas įtaką lojalumui, paslaugų naudojimui ar prekių pirkimui, kartu padidindamas galimybę nustatyti aukštesnes prekių ir paslaugų rinkos kainas. Tačiau dažniausiai įmonės dėmesį skiria materialaus turto apskaitai, o įprastos auditorių atliekamos audito procedūros yra orientuotos į įmonės finansinės atskaitomybės įvertinimą, taigi pamirštama apsvarstyti ar nematerialus turtas yra tinkamai įvertintas ir naudojamas – taip nematerialusis turtas dažniausiai lieka „pilkojoje zonoje“.

Tuo tarpu prekių ženklai, be rinkos vertės kūrimo, kartu gali būti išleisti į apyvartą kapitalo didinimui.

Kam reikalingas įvertinimas?

Įvertinimas suteikia galimybę sustiprinti žinias apie turimą nematerialų turtą bei efektyviai ir optimaliai jį panaudoti. Prekių ženklo įvertinimas taip pat yra svarbus vertinant rinkos vertę, įvaizdį ir finansinę situaciją.

Pagrindiniai klausimai, kuriuos būtina sau užduoti prieš pradedant vertinimą, yra šie:

–          Koks vertinimo tikslas?

–          Kaip prekių ženklas yra ir bus naudojamas?

–          Kas yra potencialus prekės ženklo pirkėjas?

Paprastai poreikis prekių ženklo įvertinimui atsiranda ketinant ženklą pirkti, parduoti arba licencijuoti, kadangi tokiu atveju natūraliai iškyla klausimas: kokia galėtų būti tokio sandorio kaina?

Buvusio, esamo ir būsimo prekių ženklo naudojimas yra tiesiogiai susijęs su vertinimo prielaida – ar ženklas bus naudojamas taip pat, kaip buvo naudojamas iki šiol ar jo naudojimas keisis? Bendroji vertinimo prielaida – ,,geriausio naudojimo“ (angl. ,,best use“) koncepcija, kuria remiantis prekių ženklas vertinamas aukščiausia įmanoma verte pagal numatomas aplinkybes, neatsižvelgiant į dabartinį naudojimą.

Kokia gi vertė būtų laikoma tinkama ir pagrįsta?

Bendriausias vertinimo standartas yra ,,sąžiningos rinkos vertės“ standartas, kuris bendrai apibūdinamas kaip kaina, už kurią sudaryti sandorį siekiantys pirkėjas ir pardavėjas sudarytų tokį sandorį, kad kiekviena iš šalių turėtų visą reikalingą informaciją ir nei viena iš šalių nebūtų priversta tokį sandorį sudaryti.

Alternatyvūs vertinimo standartai apima ,,sąžiningą vertę“, kuri dažnai naudojama ir teismų sprendimuose kompensacijų dydžiui nustatyti.

Kokie vertinimo metodai dažniausiai taikomi prekių ženklo vertei nustatyti?

Prekių ženklų, kaip ir kitų intelektinės nuosavybės ar nematerialių objektų vertės nustatymas yra pakankamai sudėtingas, kadangi egzistuoja ne vienas būdas vertės nustatymui. Prekių ženklas nenaudojamas pats vienas, todėl jo vertė tiesiogiai priklauso nuo kito įmonės turto, įskaitant įmonės gaminamas prekes ar teikiamas paslaugas. Vertinimo metodai taip pat skiriasi priklausomai nuo verslo specifikos.

Vertinimo metodo pasirinkimas pirmiausia priklauso nuo vertinimo tikslo – vertės skaičiavimas finansinėms ataskaitoms ar sandoriams parengti skirsis nuo vertės skaičiavimo teisinio ginčo ar bankroto procedūrų atveju. Tačiau dauguma šių vertinimo metodikų prasideda nuo bendro įmonės ir prekių ženklo kūrimo bei gyvavimo įvertinimo. Retrospektyvus verslo ir konkretaus prekių ženklo vystymosi suvokimas padeda pasirinkti  ir optimaliausią vertinimo metodiką. Tuomet nusistatant atsižvelgiama į bendrą šio turto aprašymą bei naudojimą, prekių ženklų žymimų prekių ar paslaugų vartotojus.

Vienas iš galimų prekių ženklo vertės nustatymo metodų – pajamų įvertinimas. Taikant šį būdą, dažniausiai vertinami pajamų srautai ar pajamų kapitalizavimas, siekiant apskaičiuoti numatomą pelną ateityje.

Remiantis rinkos vertės būdu, palyginamos panašių prekių ženklų vertės rinkoje. Lyginamųjų prekių ženklų pasirinkimas priklauso nuo konkretaus verslo sektoriaus specifikos. Išsirinkus lyginamuosius prekių ženklus, vertinamos ženklų pirkimo-pardavimo sandorių sumos ar gaunami (mokami) licenciniai mokesčiai už šiuos prekių ženklus.

Taikant kaštų įvertinimo būdą, prekių ženklo vertė nustatoma apskaičiuojant kaštus, kurių prireiktų siekiant tokį prekių ženklą sukurti iš naujo.

Rizika, atsirandanti dėl netinkamo prekių ženklo vertės nustatymo.

Kaip jau minėta, poreikis nustatyti prekių ženklo vertę gali būti pats įvairiausias: įvertinimas siekiant didinti investavimą, rengimasis verslo sandoriams (įmonių susijungimai ar padalijimai), prekių ženklo pirkimas ar pardavimas bei licencijavimas.

Tinkamas prekių ženklo vertės nustatytas ir jo perdavimas itin svarbus tuomet, kai ženklo savininkas turi finansinių sunkumų ir egzistuoja bankroto procedūros grėsmė. Praktikoje dažni atvejai, kuomet įmonės prekes ar paslaugas ženklinęs prekių ženklas perimamas įmonės vadovo asmeninėn nuosavybėn arba perleidžiamas kitai įmonei. Teoriškai toks teisių į prekių ženklą perdavimo sandoris yra galimas ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams su sąlyga, kad jis neprieštarauja ir įmonės akcininkų ar kreditorių interesams. Tokiems interesams prieštaraujančiu būtų laikomas neatlygintinas prekių ženklo perdavimas ar pardavimas už itin mažą kainą, neatitinkančią tikrosios prekių ženklo vertės. Tokiu atveju akcininkų ar kreditorių prašymu teismas tokį teisių į prekių ženklą perdavimo sandorį gali pripažinti negaliojančiu.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply