Eurazijos patentų tarnyba užtikrintai pereina į elektroninę erdvę

Autorius: Dr. Jacekas Antulis, „Metida“ asocijuotas partneris, patentų grupės vadovas

euroasianDar neseniai Eurazijos patentų tarnyboje (EAPT) visa informacija, susieta su Eurazijos paraiškomis, gyveno popieriuje, tačiau per paskutinius metus situacija iš esmės pasikeitė. Eurazijos patentas tampa vis svarbesniu ir vertingesniu apsaugos dokumentu, užtikrinančiu apsaugą daugelyje šalių – nuo Rytų Europos iki Kinijos. Svarbu yra ir tai, kad Rusija, Baltarusija ir Kazachstanas sudaro vieningą ekonominę zoną, todėl intelektinės nuosavybės apsaugos vien Rusijoje dažnai nepakanka.

Eurazijos paraiškų kiekiai nėra tokie dideli, kaip Europos patentų tarnyboje (EPT): 2012 m. Eurazijos patentų tarnyba sulaukė 3946 paraiškų – 10 proc. daugiau, negu 2011 m. Tačiau augimo potencialas yra didžiulis ne tik Eurazijos patentų organizacijos šalyse narėse, bet ir Europoje bei Azijoje. Ypač Azijoje, kur intelektinės nuosavybės apsauga vystosi itin dideliu tempu.

Siekiant užtikrinti darbo spartą ir aukštą vis didėjančio Eurazijos paraiškų kiekio apdorojimo kokybę, 2012 m. Eurazijos patentų tarnyboje įgyvendinti dideli pokyčiai elektroninėje erdvėje. Šie pokyčiai susiję ne tik su vidiniu EAPT vartotoju aprūpinimu, bet ir su išoriniu.

2012 m. buvo paleistas naujas EAPT puslapis: www.eapo.org, pasižymintis šiuolaikišku dizainu ir aiškesniu bei patogesniu informacijos pateikimu. Taip pat optimizuoti portalo funkciniai įrankiai, leidžiantys paspartinti ir optimizuoti paieškos mechanizmus.

Anksčiau EAPT biuletenis pasirodydavo kas antrą mėnesį, tačiau 2012 m. buvo iš esmės patobulinta publikacijos sistema „HIVE“, kuri suteikė galimybę publikuoti biuletenį kas mėnesį, pateikiant elektroninėje erdvėje pilnus išradimų aprašymų tekstus.

Tais pačiais metais EAPT pradėjo naudoti naują, „EspaceNet v5“ pagrindu veikiantį, serverį. Ši sistema leidžia paruošti ir persiųsti visą informaciją, susietą su Eurazijos paraiškomis, į bendrą pasaulinės patentinės informacijos sistemą. Tokiu būdu visos publikuotos Eurazijos paraiškos labai greitai patenka į visiems prieinamą patentų duomenų bazę, prie kurios galima prisijungti per atskirus portalus, pvz.:

–    Espace Net http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP

–    Europos patentų registras http://www.epo.org/searching/free/register.html

–    Patentskopas http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

2012 m. 58 proc. visų Eurazijos paraiškų buvo paduotos elektroniniu būdu, naudojant „ADEPT“ arba „EAPO-ONLINE“ sistemas.

Per praėjusius metus minėta „ADEPT“ sistema buvo patobulinta įvedant papildomus „RSA“ sertifikatus, kurie suteikė galimybę paduoti Eurazijos paraiškas iš Baltarusijos ir net iš Ukrainos. Tiesa, Ukraina kol kas nėra EAPT narė, bet mielai padavinėtų Eurazijos paraiškas iš savo šalies, jeigu būtų tokia galimybė. „ADEPT“ patobulinimas ir suteikia tokią galimybę. Tai yra savotiškas tiltas didesniam Eurazijos paraiškų kiekiui priimti.

Taip pat buvo patobulinta „EAPO-ONLINE“ sistema, kuri dabar yra pagrindinė Eurazijos paraiškų padavimo priemonė. 2013 m. planuojama atsisakyti „ADEPT“, visas jos funkcijas įtraukus  į „EAPO-ONLINE“.

Didelis dėmesys buvo skiriamas tobulinant vidines EAPT procedūras, susietas su terminų kontrole įvairiose Eurazijos paraiškų raidos stadijose. EAPT tarnyba ne tik patobulino savo vidines bazes, procedūras ir paieškos mechanizmus EAPT rėmuose, bet ir dalinasi šiais resursais su atskirų šalių moksliniais centrais, bibliotekomis bei mokslo institucijomis. Šiuo metu dėl šių paslaugų teikimo EAPT pasirašė atitinkamas sutartis su Rusija, Kazachstanu, Azerbaidžanu bei Armėnija. Tokiu būdu EAPT dalyvauja ne tik patentuojant išradimus, bet ir prisideda prie inovatyvių projektų, leisdama naudotis savo vidiniais paieškos bei informacijos apdorojimo resursais. Tai labai skiriasi nuo Europos patentų tarnybos veiklos, kurios vidiniai resursai prieinami tik vidiniam Europos patentų tarnybos naudojimui.

EAPT organizuoja ir finansuoja įvairius mokymus, susijusius su kvalifikacijos kėlimu dirbant su naujais EAPT resursais elektroninėje erdvėje. Tokiu būdu Eurazijos patentas tampa dar patrauklesnis ne tik komerciniu, bet ir procedūriniu atžvilgiu.

Įrašas paskelbtas temoje Išradimai | Inventions ir pažymėtas , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply