Vienspalvės cigarečių pakuotės: kelias iki jų dar ilgas

Autoriai: Mykolas Jakutis, „Metida“ advokato padėjėjasReda Žabolienė, „Metida“ vadovaujanti partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

plainSkaitytojai turbūt prisimena, kad dar 2012 m. gruodžio 19 d. Europos Komisija pateikė savo siūlymus dėl Tabako gaminių direktyvos (toliau – TGD) keitimo. Tarp prioritetų buvo reikalavimas įspėjimais apie grėsmę sveikatai padengti 75 proc. cigarečių pakelio priekinio ir galinio paviršiaus išorės ploto, spausdinant nuo pakelio viršutinio krašto. Siūlomas TGD projektas numatė galimybę valstybėms narėms pačioms apsispręsti dėl „standartizuotų tabako gaminių pakuočių“.

Birželio 18–20 dienomis Briuselyje dėl TGD projekto balsavo Teisės reikalų (JURI), Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO), Tarptautinės prekybos (INTA), Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (INTRE) ir Žemės ūkio (AGRI) komitetai. Visi penki nuomonę teikiantys Europos Parlamento komitetai pasisakė prieš visiškai standartizuotas pakuotes, prieš reklamos stendų uždraudimą pardavimo vietose ir prieš sudedamųjų dalių draudimą. Visi komitetai, išskyrus IMCO, balsavo už tai, kad tabako gaminių produktų 50 proc. paviršiaus ploto nuo apatinio krašto dengtų įspėjimai apie grėsmę sveikatai (IMCO balsavo už tai, kad tokie įspėjimai dengtų 70 proc. pakuotės ploto nuo apačios). Be to, visi komitetai balsavo dėl plonų (angl. slim) ir mėtinių cigarečių draudimo panaikinimo. Komitetai sutarė šiais klausimais:

  • privalomi vaizdiniai ir tekstiniai įspėjimai apie grėsmę sveikatai, dengiantys 65 proc. visų cigarečių pakelių, cigaretėms sukti skirto tabako pakuočių priekinio ir galinio paviršiaus;
  • nustatyti minimalūs pakelio matmenys ir lūpdažio formos pakelių draudimas (pačios plonos cigaretės nėra draudžiamos);
  • „būdingo skonio“, pavyzdžiui, vaisių ar mėtų, tabako gaminių draudimas;
  • klaidinančio žymėjimo (pavyzdžiui, „natūralus“ ar „ekologiškas“) draudimas;
  • galimybės valstybėms narėms nustatyti griežtesnes taisykles dėl tabako gaminių priedų ar pakuočių (pavyzdžiui, vienspalvių pakuočių) ženklinimo, laikantis tam tikrų sąlygų (pavyzdžiui, informuoti Europos Komisiją).

Birželio 21 dieną Europos Sąjungos Tarybai patvirtinus bendrąjį metodą ir penkių Europos Parlamentų (JURI, IMCO, INTA, ITRE ir AGRI) galutines ataskaitas, liepos 10 dieną Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komitetas balsavo dėl Tabako gaminių direktyvos projekto keitimų ir priėmė galutinę ataskaitą, tačiau ji kol kas viešai neskelbiama. ENVI komitetas neatsižvelgė į minėtų penkių komitetų rekomendacijas dėl pagrindinių klausimų.

ENVI komitetas atstovauja mažiau nei 10 proc. visų Europos Parlamento narių. Penki Europos Parlamento komitetai, atstovaujantys daugiau kaip 50 proc. visų Europos Parlamento narių, balsavo prieš daugelį griežtų TGD projekto nuostatų. Liepos 3 dienos bendrame pranešime ECTA deklaruoja remianti JURI komitetą ir kitus komitetus, balsavusius prieš pataisas dėl standartizuotų pakuočių, pernelyg didelių įspėjimų apie grėsmę sveikatai, nepagrįsto prekių ir firmos ženklų draudimo.

ENVI komiteto ataskaita dėl siūlomų Tabako gaminių direktyvos pataisų bus pateikta Europos Parlamento balsavimui 2013 m. rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje. Politinės grupės ir grupės, kurias sudaro ne mažiau kaip 40 Europos Parlamento narių, galės siūlyti pataisas ENVI komiteto galutinei ataskaitai (pavyzdžiui, pataisas dėl įspėjimų apie grėsmę sveikatai dydžio ir pozicijas ant pakuočių) iki rugsėjo 4 d. 12 val.

Atrodo, kad vis dar laukia ilgas ir nežinomybės kupinas procesas, apsisprendžiant dėl prekių ženklų naudojimo ant tabako gaminių pakuočių ES.

Įrašas paskelbtas temoje Dizainas | Design, Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

1 komentaras apie Vienspalvės cigarečių pakuotės: kelias iki jų dar ilgas

  1. Iive sakė:

    Na, cigaretės tikrai galėtų būti be skonių, taip sumažėtų rūkančiųjų. Taip pat reikėtų vienspalvių cigarečių pakuočių.

Leave a Reply