Stebinantis Bendrojo Teismo sprendimas dėl termino „Blue“

Autoriai: Mykolas Jakutis, „Metida“ advokato padėjėjasReda Žabolienė, „Metida“ vadovaujanti partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

2013 m. birželio 27 d. Europos Bendrasis Teismas priėmė sprendimą byloje Nr. T-367/12 dėl prekių ženklų MOL BLUE CARD ir BLUE, BLUE BBVA, TARJETA BLUE BBVA klaidinančio panašumo. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) Protestų skyrius atmetė protestą nutardamas, kad minėti prekių ženklai nėra klaidinančiai panašūs. Pateikus apeliaciją, Antroji apeliacinė valdyba panaikino Protestų skyriaus sprendimą nutardama, kad klaidinantis panašumas yra. Pareiškėjas pateikė apeliaciją Bendrajam Teismui argumentuodamas, kad klaidinančio panašumo nėra.

          Ankstesni ženklai                                                                   Ginčijami ženklai

                     BLUE

              BLUE BBVA                                                                     MOL Blue Card

     TARJETA BLUE BBVA

Pareiškėjas „MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt“ žodinio prekių ženklo MOL BLUE CARD tarptautinę registraciją gavo nurodydamas Europos Bendriją, prekių ženklas užregistruotas 35 ir 36 klasių paslaugoms pagal Nicos klasifikaciją. „Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA“ pateikė protestą dėl ginčijamo ženklo registracijos aukščiau minėtoms paslaugoms. Protestų skyrius protestą atmetė, tačiau Antroji apeliacinė valdyba tokį sprendimą panaikino. Vienas iš preliminarių Apeliacinės valdybos argumentų buvo tai, kad ženklais pažymėtų paslaugų vartotojai buvo tiek atitinkamame sektoriuje dirbantys profesionalai, tiek plačioji Europos Sąjungos visuomenė. Kalbant apie prekių ženklus, Valdyba nutarė, kad ankstesni ženklai ir ginčijamas ženklas yra vizualiai panašūs, kadangi juose yra tapatus elementas, tai yra „blue“. Pripažinta, kad fonetinis ženklų panašumas yra žemo laipsnio ir kad semantiškai ženklai turi tam tikrą panašumą. Valdyba nutarė, kad ženklai turėtų būti laikomi panašiais atsižvelgiant į tai, kad elementas „blue“ yra visas pakartotas ginčijamame prekių ženkle, ir kad tas panašumas negali būti kompensuotas pridedant elementus „MOL“ ir „card“. Kalbant apie elementą „blue“ aptariamuose prekių ženkluose, Valdyba nutarė, kad, jei tiesioginis ryšys su atitinkamomis paslaugomis nėra nustatytas, toks elementas pasižymi vidutinišku išskirtinumu. Atitinkamai Apeliacinė valdyba nutarė, kad klaidinantis panašumas yra.

Pareiškėjas pateikė apeliaciją Bendrajam Teismui argumentuodamas, kad klaidinančio panašumo nėra. Teismas nutarė, kad aptariamų ženklų nepanašumas, atsirandantis dėl žodinių elementų „MOL“ ir „card“ buvimo pareikštame registruoti prekių ženkle, nėra pakankamas kompensuoti minėtą panašumą. Dėl argumento, kad „MOL“ gali būti laikomas labiau išsiskiriančiu, negu kiti du ginčijamo ženklo elementai, Teismas nustatė, kad jis negali būti laikomas nulemiančiu bendrą įspūdį, kurį sukuria ženklas MOL BLUE CARD arba tą netobulą vaizdinį, kurį atitinkamas vartotojas turės savo galvoje. Teismas nutarė, kad Apeliacinė valdyba pagrįstai nustatė, kad elementas „blue“ – kiek jis visas sudaro vieną iš ankstesnių ženklų – visgi turi savarankišką skiriamąjį vaidmenį ženkle MOL BLUE CARD, nebūtinai sudarydamas elementą, kuris dominuoja ženklo sukurtame bendrame įspūdyje. Teismas nutarė, kad paslaugos, kurioms ženklai registruoti, yra identiškos, kad aptariami ženklai vizualiai panašūs tuo, kad juose yra žodis „blue“, jų fonetinis panašumas yra labai žemo laipsnio, jie turi tam tikrą semantinį panašumą.

Šis sprendimas stebina, kadangi papildomas žodis „MOL“ ginčijamame prekių ženkle pasižymi dideliu išskirtinumu. Šis sprendimas dar nėra galutinis ir greičiausiai bus apskųstas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply