Poziciniai prekių ženklai. Kas tai?

Autoriai: Kristina Vilkienė, „Metida“ advokato padėjėja, Inga Lukauskienė, „Metida“ asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

Kai kurie žymenys, naudojami prekių ženklinimui, išskirtiniais tampa ne dėl savo originalumo, o dėl vietos ant konkrečios prekės. Tai – poziciniai prekių ženklai. Nei Bendrijos, nei nacionaliniai teisės aktai tokios kategorijos prekių ženklų nenumato. Tačiau praktikoje jie egzistuoja. Kas tai per žymuo ir ar jis gali būti registruojamas ir saugomas kaip prekių ženklas?

Poziciniu prekių ženklu siekiama apsaugos ženklui, kuris naudojamas ant konkretaus objekto, tačiau negali būti registruojamas kaip ženklas atskirai. Tai yra atitinkamo dydžio ar proporcijos žymuo, patalpintas ant produkto konkrečioje vietoje (pavyzdžiui, prekės viduryje ar pavaizduotas kaip siluetas).

Tarybos reglamente dėl Bendrijos prekių ženklo nurodoma, kad Bendrijos prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, būtent: žodžiai, tarp jų asmenų pavardės, dizainas, raidės, skaitmenys, išorinis prekių arba jų įpakavimo vaizdas, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų. Šis sąrašas nėra baigtinis.

Atsižvelgiant į tokią formuluotę, pozicinis žymuo taip pat gali būti laikomas žymeniu, galinčiu sudaryti prekių ženklą. Tačiau dėl savo pavaizdavimo ypatumų, šis žymuo priskirtinas netradicinių prekių ženklų kategorijai – nors pagal savo prigimtį jis yra panašus į figūrinį ar trimatį (angl. three-dimentional (3D)) prekių ženklą, tačiau skiriasi nuo jo tuo, kad trimačio prekių ženklo pavaizdavimui nėra svarbu pozicija (vieta) pačiame objekte. Tuo tarpu pozicinio žymens atveju būtent vieta, kurioje jis yra pavaizduotas konkrečiame objekte, yra esminė sąlyga.

Atsižvelgiant į tai, kad vienintelis formalus reikalavimas žymeniui yra galimybė pavaizduoti jį grafiškai, detalus ir aiškus pozicinio žymens vietos nurodymas ant konkretaus produkto paraiškoje prekių ženklui registruoti yra labai svarbus. Todėl tokiu atveju paduodant paraišką, būtina nurodyti konkretų produktą (pateikiant brėžinius) ir aiškiai pažymėti pozicinio žymens vietą jame. Gali būti, kad konkretus pozicinis žymuo yra ar bus naudojamas ant kelių vienarūšių objektų. Todėl svarbus ne tik grafinis tokio žymens vietos pavaizdavimas, bet ir papildomas paaiškinimas paraiškoje, nurodant santykį tarp konkretaus objekto bei pozicinio žymens. Turi būti pažymima, kad nei visa bendra pavaizduota forma, nei pats žymuo kaip toks atskirai nėra saugomi kaip prekių ženklas – tačiau yra saugomas konkretus žymuo konkrečioje vietoje ant konkretaus produkto.

Todėl skiriamasis tokio žymens požymis yra būtent specifinė vieta konkrečiame objekte. Net jei pozicinis žymuo yra panašus į trimatį ženklą, jis nėra žymuo, kurį būtų galima naudoti nepriklausomai nuo konkretaus gaminio išorinio vaizdo.

Vertinant, ar konkretus pozicinis žymuo gali būti registruojamas prekių ženklu, būtina jį įvertinti dviem aspektais:

  • vieta: tik tais atvejais, kai konkretus žymens pozicionavimas yra neįprastas konkrečioje rinkoje, jis gali būti laikomas kaip kilmės nuoroda. Svarbu nustatyti ar vartotojas tikisi, kad žymuo paprastai yra talpinamas konkrečioje produkto vietoje.
  • žymuo: jei jis vertintinas tik kaip dekoratyvinis elementas, vidutinis vartotojas nevertins jo kaip kilmės nuorodos, todėl žymuo neturės skiriamojo požymio.

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO, angl. WIPO) darbo grupė, nagrinėjusi šios rūšies žymenų apsaugą nurodė, kad tokio žymens pavaizdavime turi būti individualus paties ženklo vaizdas. Objektas, kuriam apsaugos nėra prašoma, turi būti pavaizduotas punktyru arba taškine linija. Jei grafinis pavaizdavimas nėra pakankamai aiškus, registruojanti institucija gali pareikalauti rašytinio paaiškinimo, patikslinančio žymens vietą produkto atžvilgiu.

PINO pozicinį prekių ženklą vertina kaip nekintantį tapataus dydžio elementą, naudojamą ant prekės toje pačioje vietoje. Būtent šio žymens ir jo vietos kompozicija sukuria pozicinio prekių ženklo skiriamąjį požymį. Tačiau pati pozicija negali būti registruojama prekių ženklu.

Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir dizainui) (ang. OHIM), registruojanti Bendrijos prekių ženklus, kartu registruoja ir pozicinius prekių ženklus, tiesa, pirmieji poziciniai prekių ženklai buvo registruoti kaip vaizdiniai prekių ženklai.

1999-09-28 bendrovė „Thomas Groß“ pateikė paraišką registruoti kaip figūrinį žemiau pavaizduotą prekių ženklą 25 klasės prekėms ,,batai, ypač sporto ir laisvalaikio batai“.

batas

Ekspertas atsisakė registruoti šį prekių ženklą nurodydamas, kad jis neturi jokio skiriamojo požymio, nes didžioji dauguma sporto ir laisvalaikio batų, esančių rinkoje, turi juosteles šonuose ir paraiškoje nurodytas bato vaizdas ir dizainas nesiskiria nuo kitų, esančių rinkoje.

Pareiškėjas ginčijo šį eksperto sprendimą, nurodydamas, kad juostelių išdėstymas ir vieta ant bato nėra įprasti, be to nurodė, kad tokie poziciniai prekių ženklai yra pripažįstami ir registruojami Vokietijos nacionalinės žinybos, todėl atsisakymas registruoti Bendrijos prekių ženklu pažeistų Europos Sąjungos teisės harmonizavimo principą.

VRDT Apeliacinė taryba šiuo atveju konstatavo, kad nors tiek pareiškėjas, tiek ekspertas kalba apie pozicinį prekių ženklą, iš esmės tai yra vaizdinis prekių ženklas ir grąžino paraišką iš naujo nagrinėti, ženklas buvo registruotas.

Vėliau sekė kiti bandymai konkrečių žymenų vietą ant prekių registruoti kaip pozicinį prekių ženklą. Viename iš paskutiniųjų sprendimų dėl šios kategorijos žymenų registravimo Bendrasis Teismas 2013-07-11 sprendime „Think Schuhwerk GmbH vs OHIM“ byloje paliko galioti VRDT Apeliacinės tarybos sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta registruoti pozicinį prekių ženklą batams. Minėta, nei Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo, nei Bendrijos prekių ženklo įgyvendinimo direktyva nemini pozicinių prekių ženklų kaip atskiros prekių ženklų kategorijos. Bendrasis Teismas jau buvo konstatavęs, kad poziciniai prekių ženklai turi būti vertinami kaip panašūs į figūrinius ir trimačius prekių ženklus, kadangi jie yra susiję su figūrinių ar trimačių elementų taikymu ant prekių paviršiaus.

Tai reiškia, kad poziciniai prekių ženklai iš esmės gali būti registruojami su sąlyga, kad jie atitinka Reglamente dėl Bendrijos prekių ženklo nurodytus kriterijus. Tačiau nėra aiškios ir visuotinai priimtinos pozicinio prekių ženklo sąvokos. Todėl buvo registruoti tik keli poziciniai prekių ženklai, o dauguma paraiškų jiems registruoti – atmestos.

Pastarojoje byloje Bendrasis Teismas taip pat vertino pozicinio prekių ženklo registrabilumo klausimą ir suformulavo pagrindinę problemą – registruojant pozicinius prekių ženklus, būtina nurodyti prekę ir joje pavaizduoti pozicinį žymenį. Byloje buvo nagrinėjamas pozicinis ženklas, taip pat pareikštas registruoti batams:

batas2

Apsaugos buvo prašoma suvarstomiems batams, kurių batų raištelių galai yra raudonos spalvos. Šiuo atveju nekilo ginčo dėl to, kad pats batų vaizdas yra aprašomasis ir neturi skiriamojo požymio, kadangi pavaizduoti batai yra įprastas modelis rinkoje. Todėl esminis klausimas, kurį reikėjo įvertinti šioje byloje – ar raudoni batų raištelių galiukai yra pakankamas požymis, pagal kurį vartotojai atskirtų šiuos batus kaip konkretaus gamintojo gaminamas prekes nuo kitų gamintojų gaminamų prekių. Bendrasis Teismas paliko galioti Apeliacinės tarybos sprendimą atsisakyti registruoti tokį prekių ženklą dėl nepakankamo skiriamojo požymio.

Įrašas paskelbtas temoje Dizainas | Design, Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply