Programinė įranga ir verslo būdai – Europoje patentuojami vis dažniau

Autorius: Dr. Jacekas Antulis, „Metida“ asocijuotas partneris, patentų grupės vadovas

6157582062_b32a52f418_oNors bet kokios programinės įrangos ar verslo metodikos patento paraiškos pateikimas į Europos patentų tarnybą (EPT) susietas su didele rizika, pastaraisiais metais situacija pastebimai keitėsi: žiemos ledai tirpsta lyg pavasariui grįžus.

Teigiama, kad be kitų objektų, patentai neišduodami kompiuterių programoms ir verslo metodams/būdams, pvz., „matematiniams metodams“, „intelektinei veiklai“, „žaidimams“ ir „informacijos teikimo būdams“, kaip tai numatyta Europos patentų konvencijoje. Pažvelgus įdėmiau, padėtis yra šiek tiek kitokia, nes šie objektai nelaikomi patentabiliais, kai „paraiška ar patentas teikiamas konkrečiai šioms veikloms“. Taigi ar galima teigti, kad tam tikra kompiuterinė patento paraiška yra negalima? Praktika rodo, kad taip nėra, ar bent jau tai nėra tikėtina.

Žiūrint į Europos patentų (EP) praktiką, remiantis Lietuvoje išverstomis apibrėžtimis, turint omenyje tai, kad EP išplėtimui Lietuvoje pagal Londono susitarimą tereikia išversti tik apibrėžtį, kartais pastebime, kad kompiuterių srities specialistui pateikta ir EPT išduotas patentas praktiškai yra kompiuterinė programa. Nepaisant to, kad išradimo tekstą stengiamasi kaip įmanoma labiau susieti su aparatine įranga, žiūrint iš kompiuterių srities specialisto pozicijos, tai tėra kompiuterinės programos protokolas arba struktūriniai žingsniai ir nieko daugiau. Kartais išties stebina tai, kaip pareiškėjui pavyksta įveikti EPT ekspertizės procedūrą. Panašu, kad su kompiuteriais susijusioms programoms taikomi apribojimai yra vis lankstesni. Galima daug filosofuoti, ar tai yra teigiamas, ar neigiamas reiškinys, nes tai yra natūralus pasaulyje egzistuojančių patentų įvairovės padarinys: esant skirtingiems požiūriams skirtingose patentų tarnybose, ilgainiui, be abejo, turėsime tam tikrą metastabilumą, kuris, tikėtina, nusistovės (tai lyg difuzijos procesas molekulinėje fizikoje arba elektros srovė elektrodinamikoje).

Nors iš pradžių šis objektas buvo laikomas nepatentabiliu, metams bėgant EPT praktika palaipsniui vis dėlto parodė, kad tokie išradimai gali būti apsaugojami patentu. Visų pirma, šiandien traktuojama, kad kompiuteriu įgyvendinamas metodas savaime nėra kompiuterinė programa, todėl gali būti patento objektu (T424/03 Mainų srities formatai/„Microsoft“). Kitas svarbus momentas – kompiuterinės programos produkto apibrėžties priskyrimas apibrėžties kategorijai; kita vertus, siekiant tenkinti išradimo lygio reikalavimus, programa privalo „turėti tolesnį techninį efektą, kuris peržengia įprastų fizinių sąveikų tarp programos ir kompiuterio ribas“ (T1173/97 Kompiuterinės programos produktas/IBM). Trečioje byloje (T641/00 Dvi tapatybės/„Comvik“) detaliai išaiškintas „bet kokios aparatinės įrangos“ požiūris, kuriam šiuo metu teikiama pirmenybė vertinant, ar išradimas yra susijęs su patentabilumo išimtimis, t. y. bet kokios aparatinės įrangos naudojimu, pvz., kompiuteriu nuskaitoma terpė ar procesorius įveiks patentabilumo išimties barjerą, tačiau problemą išsprendžiantis išradimo sprendimas turi būti techninio pobūdžio. Kitaip tariant, jeigu išradime pasitelkiama tik standartine kompiuterine įranga ir tai faktiškai yra automatizuota verslo metodika, tuomet tokia paraiška neatitiks išradimo lygio kriterijų.

Ilgai manyta, kad programinės įrangos patentinės apsaugos verta siekti tik Jungtinėse Valstijose, kur teisinės bylos turinio ruošimo etape startinė pozicija daug palankesnė patento savininkams palyginus su Europos teisine aplinka. Kita vertus, pastaraisiais metais EPT pažengė į priekį ir jau dabar įmanoma gauti apsaugą su kompiuteriu susijusiems objektams, kas anksčiau būtų buvę labai sudėtinga. Su sąlyga, kad programinė įranga turi tam tikrą techninį efektą – nesvarbu, ar kompiuterio viduje, ar išorėje, tiek, kiek tai nėra vien išradimo programinėje įrangoje įgyvendinimas – teigiamo sprendimo tikimybė gana didelė. Be to, jeigu išradimas visų pirma skirtas kompiuteriu valdomam prietaisui ar atskiro prietaiso valdymui kompiuteriu, be prietaiso apibrėžties Jums taip pat turėtų būti suteikta galimybė pateikti kompiuterinės programos apibrėžtį. Svarbiausia yra užtikrinti, kad Jūsų patento paraiškoje būtų pakankamai išsamiai išdėstyti techniniai aspektai, kurie apibūdintų programos sąveiką su kompiuterio aparatine įranga, operacinės sistemos programine įranga arba išoriniu prietaisu ar sistema.

Taigi labai tikėtina, kad su kompiuteriu susijusios patentų paraiškos EPT bus traktuojamos vis lanksčiau. Taip pat pasaulis bus vis glaudžiau apsuptas kompiuterių miškų, protokolų ir modeliavimo būdų. Nematomų išradimų era vis garsiau beldžia į mūsų duris… Tai neišvengiama, nes tai yra natūralus žmogiškosios civilizacijos raidos žingsnis į virtualybę.

Įrašas paskelbtas temoje Autorių teisės | Copyright, Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply