Originalus prekių ženklo vaizdas – nepakankamas argumentas, siekiant įrodyti ženklų nepanašumą

Autoriai: Mykolas Jakutis, „Metida“ advokato padėjėjas, Inga Lukauskienė, „Metida“ asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

Mėgėjai kopijuoti svetimus prekių ženklus turėtų suklusti − vaizdiniai ženklo elementai nebepadeda įrodyti ženklų panašumo, jeigu žodinė dalis yra tapati arba panaši į kitą prekių ženklą. Anksčiau vaizdiniai prekių ženklų elementai buvo pripažįstami kaip dekoratyviniai ir nedarantys jokios įtakos vartotojų bendram suvokimo įspūdžiui, o pagrindiniais prekių ženklų elementais buvo pripažįstami jų žodiniai elementai, tačiau, vertinant ženklų panašumą apskritai, nuolat kildavo diskusijų, kiek ženklų panašumo vertinimą įtakoja vaizdiniai ženklų elementai, ir neretai buvo priimami gana kontraversiški sprendimai. Šią diskusiją turėtų užbaigti Europos Bendrojo Teismo 2013 m. gruodžio 6 d. sprendimas dėl vaizdinio prekių ženklo „ECO FORTE“ ir žodinio prekių ženklo „ECOFORCE“ klaidinamo panašumo. Bendrasis Teismas šiame sprendime konstatavo, kad Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) Apeliacinė taryba padarė teisingą išvadą, pripažindama šiuos prekių ženklus klaidinamai panašiais.

Lyginamieji prekių ženklai:

Untitled5

Pareiškėjas „Premiere Polish Co“ Ltd pateikė Europos Bendrijos paraišką dėl žodinio prekių ženklo „ECOFORCE“ registracijos 3 klasės prekėms tačiau ankstesnio Europos Bendrijos vaizdinio prekių ženklo „ECO FORTE“ savininkas „Donau Kanol GmbH & Co” KG padavė protestą dėl klaidinamo šių prekių ženklų panašumo. VRDT Protestų skyrius tenkino šį skundą, nes konstatavo, kad lyginamieji prekių ženklai yra klaidinamai panašūs. Pareiškėjas šį Protestų skyriaus sprendimą apskundė Apeliacinei tarybai, tačiau pastaroji atmetė apeliaciją, nes savo sprendime konstatavo, kad prekių ženklai yra klaidinamai panašūs dėl šių priežasčių:

  • konstatuotas silpnas vizualus panašumo laipsnis;
  • konstatuotas aukštas fonetinis panašumo laipsnis;
  • vartotojai tam tikrose Europos Sąjungos šalyse atpažins tokius žodžius kaip „eco“, „forte“ ir „force“;
  • vaizdiniai elementai yra nepakankami prekių ženklų nepanašumo konstatavimui;
  • lyginamos 3 klasės prekės yra tapačios.

Dėl šio Apeliacinės tarybos sprendimo vėlesnio prekių ženklo savininkas pateikė apeliaciją Europos Bendrajam Teismui prašydamas šį sprendimą panaikinti ir pripažinti šiuos prekių ženklus nepanašiais tačiau skundas buvo atmestas ir paliekamas galioti VRDT Apeliacinio skyriaus sprendimas. Atsižvelgiant į visus samprotavimus, buvo konstatuota, kad Apeliacinė taryba padarė teisingą išvadą, atsižvelgus į aukštą fonetinį ir žemą vizualų panašumą, jog ženklai yra klaidinamai panašūs ir egzistuoja klaidinimo tikimybė. Teismas konstatavo, kad ankstesnio prekių ženklo „ECO FORTE“ vaizdiniai elementai atlieka tik dekoratyvinę funkciją, nėra kažkuo išskirtiniai ar originalūs, panaudotos tik geltona ir žalia spalvos, žodiniai elementai yra lengvai įskaitomi ir suvokiami, todėl vaizdiniai elementai nedarys jokios įtakos vartotojų bendram suvokimo įspūdžiui. Kalbant apie fonetinį ženklų panašumą, buvo konstatuotas aukštas fonetinis panašumo laipsnis, nes ne tik prekių ženklus sudarančios raidės, bet ir žodinių elementų skiemenys yra išdėstyti ta pačia seka. Dėl semantinio panašumo Teismas pasisakė, kad ženklus sudarantys žodžiai „forte“ ir „force“ turi panašią prasmę, todėl  yra semantiškai panašūs.

Šis teismo sprendimas yra naudingas priminimas, jog ženklo vaizdiniai elementai turi būti ryškūs ir labai išskirtiniai tam, kad įtakotų prekių ženklų vizualų palyginimą, tačiau ir jie gali  būti nepakankami prekių ženklų panašumo eliminavimui, jeigu jų žodiniai elementai bus tapatūs arba labai panašūs.

 

Įrašas paskelbtas temoje Išradimai | Inventions ir pažymėtas , , , , , , , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply