Bendrijos dizaino apsauga – reali ir plati

Autoriai: Lukas Pankratovas, „Metida“ teisininkas, Reda Žabolienė, Metidavadovaujanti partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

Bendrijos dizainas iki šiol buvo vertinamas gana skeptiškai, ypač abejojant dėl ankstesnio dizaino apsaugos apimties naujo, bet nedaug pakeisto dizaino atžvilgiu. Tačiau paskutiniai teismų sprendimai paneigia šiuos nuogąstavimus ir įtvirtina daug platesnę Bendrijos dizaino apsaugos sampratą.

Perversmą šioje srityje lėmė 2014 m. vasario 4 d. Europos Sąjungos Bendrosios kompetencijos teismo sprendimas byloje Nr.T-357/12 „Sachi Premium-Outdoor Furniture“, Lda prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (VRDT).

„Sachi“ ginčijo VRDT Apeliacijų skyriaus sprendimą, kuriuo kompanijos registruotas krėslo dizainas buvo pripažintas klaidinančiai panašiu į ankstesnį „Gandia Blasco“, SA krėslo dizainą.

Ginčas prasidėjo 2010 m. pateikus negaliojimo prašymą VRDT, kuriuo „Gandia Blasco“, SA reikalavo panaikinti 2009 m. registruotą „Sachi“ krėslo dizainą:

1

„Gandia Blasco“, SA teigė, kad šis dizainas pagal Komisijos reglamento dėl Bendrijos dizaino 4–9 straipsnius yra klaidinančiai panašus į dar 2003 m. registruotą jų krėslo dizainą:

2

Nors negaliojimo prašymas buvo atmestas pripažinus, kad vėlesnis dizainas yra naujas ir turi individualių savybių, „Gandia Blasco“ SA pateikė apeliaciją. VRDT Apeliacijų skyrius ankstesnį sprendimą panaikino remdamasis tuo, jog vėlesnis dizainas informuotam vartotojui sukuria tokį patį bendrą įspūdį, jame yra atkartoti ankstesnio dizaino pagrindiniai bruožai. Vienintelis skirtumas, be smulkių pakeitimų (sėdimosios plokštumos lentelių skaičius ir sujungimas su nugaros atrama), yra pridėtos trys pagalvės, tačiau jis pripažintas neesminiu.

„Sachi“ pateikė apeliaciją dėl šio sprendimo Bendrosios kompetencijos teismui, tačiau šis palaikė VRDT Apeliacijų skyriaus sprendimą. Bendrosios kompetencijos teismas atmetė „Sachi“ argumentus dėl pagalvių įtakos bendram vartotojo suvokimo įspūdžiui ir dizainerio kūrybos laisvės apribojimų, vyraujančių mados stilių dizaino individualių savybių atžvilgiu. Teismo nuomone, dizainerio laisvė tokiems gaminiams kaip krėslai yra išvis neribota.

Šiuo sprendimu yra patvirtinama pakankamai plati Bendrijos dizaino apsaugos samprata. Dizainas negali būti pripažintas visiškai nauju, jei jis skiriasi nuo ankstesnio vos keliais pridėtais elementais. Todėl yra rekomenduotina registruoti fundamentalius dizainus, kurie gali užkirsti kelią panašų bendrą įspūdį sukeliančių naujų dizainų registracijai.

Įrašas paskelbtas temoje Dizainas | Design ir pažymėtas , , , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply