Ginčų dėl domenų sprendimas Estijoje – pranašesnis nei Lietuvoje

Autoriai: Inga Lukauskienė, METIDA asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė, Kaie Puur, patentinė patikėtinė

Internet1Ginčai dėl domenų vyksta visame pasaulyje, nes domenų registracija vykdoma automatiškai, neatliekant patikrinimo, ar domenas nepažeidžia ankstesnių teisių ar teisėtų interesų. Tokie ginčai yra sprendžiami įvairiai: kai kuriose šalyse juos sprendžia neteisminės institucijos administracine tvarka, kitose – tik teismai. Netgi tokiose artimose šalyse kaip Lietuva ir Estija šie ginčai taip pat yra sprendžiami skirtingai.

Ginčų dėl domenų sprendimo komitetas (angl. Domain Disputes Committee, DDC) – 2010 m. Estijos interneto fondo (angl. Estonian Internet Foundation) įsteigta speciali savarankiška institucija, sprendžianti su domenais „.ee“ susijusius ginčus. Komitetas veikia prie Estijos interneto fondo.

Kreipimasis į DDC nereiškia, kad teisių negalima ginti kitais būdais, įskaitant teisme. Tačiau Estijoje yra sudaryta galimybė tokius ginčus spręsti ir neteisminiu keliu. Tai pranašumas, lyginant, pavyzdžiui, su Lietuva, kur tokie ginčai gali būti sprendžiami tik bendrosios kompetencijos teisme.

Estijos interneto fondas atstovauja Estijos interneto bendruomenei ir administruoja Estijos aukščiausio lygio domeną „.ee“ ir jo subdomenus.

Pasitaiko atvejų, kai bandoma įregistruoti domenus nesąžiningai. Dažniausiai taip nutinka, kai domenai yra tapatūs arba panašūs į gerai žinomus ar registruotus prekių ženklus, ankstesnius bendrovių pavadinimus.

Vadovaujantis DDC taisyklėmis, prašymas yra patenkinamas, jeigu pareiškėjas įrodo, kad:

a) domenas yra tapatus arba klaidinančiai panašus į pareiškėjo ankstesnę teisę;

ir

b) domenas įregistruotas besiregistruojančiajam neturint teisėto intereso į jį;

arba

c) domenas įregistruotas arba naudojamas nesąžiningai.

2013 m. DDC priėmė sprendimus dėl šių domenų:

2013 m. gruodžio 18 d. DDC sprendimas Nr. 13-1a-292:

DDC patenkino prašymą, ir domenas buvo perduotas pareiškėjui „StaffPoint OY“. Prašymas buvo grindžiamas pareiškėjo ankstesniais Bendrijos prekių ženklais „StaffPoint, reg. Nr. 007158124, „STAFFPOINT“ (vaizdinis prekių ženklas), reg. Nr. 007163942.

2013 m. rugsėjo 9 d. DDC sprendimas Nr. 13-1a-291:

DDC patenkino prašymą, ir domenas buvo perduotas pareiškėjui AB „Electrolux“. Prašymas buvo grindžiamas pareiškėjo anksčiau Estijoje registruotais prekių ženklais „AEG“, reg. Nr. 06891, ir „AEG“ (vaizdinis prekių ženklas), reg. Nr. 0822564.

Screen Shot 2014-04-10 at 14.26.55

2013 m. gegužės 15 d. DDC sprendimas Nr. 13-1a-290:

DDC atmetė prašymą, nepaisant pareiškėjo ankstesnio pavadinimo AS „MASS“ ir registruoto prekių ženklo „MASS“ (vaizdinis prekių ženklas), reg. Nr. 35624.

Remiantis sprendimu, nebuvo įrodyta, kad domenas buvo nesąžiningai įregistruotas ar naudojamas. Taip pat neįrodyta, kad besiregistruojantysis neturi teisėto intereso į domeną.

Screen Shot 2014-04-10 at 14.26.55

2013 m. kovo 14 d. DDC sprendimas Nr. 13-1a-289:

DDC patenkino prašymą, ir domenas buvo perduotas pareiškėjui „OÜ Jardin“. Prašymas buvo grindžiamas ankstesniu bendrovės pavadinimu. Besiregistruojantysis neturėjo teisės registruoti šio domeno.

Įrašas paskelbtas temoje Domenų vardai| Domain Names ir pažymėtas , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply