Dar vienas bandymas užregistruoti pozicinį prekių ženklą – nesėkmingas

Autorė: Inga Lukauskienė, METIDA asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

Paradoksalu, kad prekių ženklų teisė leidžia prekių ženklu registruoti bet kokį žymenį, kurį galima pavaizduoti grafiškai, tačiau viena prekių ženklų rūšis – poziciniai ženklai – nuolat tampa ginčų objektu.

Vokietijos bendrovė Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG siekė įregistruoti pozicinį ženklą  įvairioms 7, 9, 10 ir 11 klasių prekėms su elektroniniu ekranu. Pagal pareiškėjo pateiktą aprašymą, jo prekių ženklą sudaro geltonas apskritimo lankas, atsiveriantis į viršų, esantis ant elektroninio ekrano apatinės briaunos ir besidriekiantis per visą jo plotį. Punktyriniai kontūrai, kurie nubrėžti tik tam, kad matytųsi, jog lankas yra ant elektroninio ekrano, nėra prekių ženklo objektas:

Screen Shot 2014-05-15 at 11.58.50

Toks žymuo iš principo atitinka prekių ženklui keliamus reikalavimus, nes juo yra siekiama paženklinti nurodytas prekes, kad jas būtų galima atskirti nuo kito gamintojo prekių pagal tokį specifinį ženklinimą. Tačiau VRDT vertinimu, visos prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės turi elektroninį ekraną ir kad atitinkama visuomenė, būtent – pramonės ir technikos sričių specialistai – žymenį suprastų kaip paprastą ekrano papuošimą. Jos vertinimu, pavaizduota forma neperteikė jokios informacijos apie prekės gamintoją. Todėl ji padarė išvadą, jog šis žymuo neturi reikiamo minimalaus skiriamojo požymio, kad būtų galima jį naudoti kaip Bendrijos prekių ženklą.

Pareiškėjas neįtikino ir Bendrojo Teismo – VRDT sprendimas atisakyti registruoti tokį ženklą paliktas galioti, nors pareiškėjas įrodinėjo, kad prašomą įregistruoti žymenį atitinkama visuomenė supras ne kaip išimtinai dekoratyvinį, bet kaip originalų, turintį minimalų skiriamąjį požymį, kurio pakanka prekių ženklo funkcijai atlikti.

Teismas byloje visų pirma atkreipė dėmesį į tokiu atveju taikytinas teismų praktikoje suformuluotas taisykles:

  • atitinkamos visuomenės suvokimui įtakos gali turėti žymens, kurį prašoma įregistruoti, pobūdis. Jeigu vidutiniai vartotojai nėra įpratę apie prekių komercinę kilmę spręsti iš žymenų, sutampančių su šių prekių išvaizda, tokie žymenys yra skiriamieji tik jeigu jie labai skiriasi nuo sektoriaus normų ar įpročių;
  • lemiantis veiksnys yra ne atitinkamo žymens kvalifikavimas kaip vaizdinio, erdvinio ir kitokio, o aplinkybė, kad jis sutampa su žymimos prekės išvaizda. Pavyzdžiui, šis kriterijus taikytas ne tik erdviniams prekių ženklams, bet ir vaizdiniams prekių ženklams, sudarytiems iš žymimos prekės dvimačio vaizdo, taip pat žymeniui, kurį sudarė motyvas ant prekės paviršiaus. Be to, teismų praktikoje manoma, kad spalvos ir abstraktūs jų deriniai gali būti pripažinti kaip turintys jiems būdingą skiriamąjį požymį tik išskirtinėmis aplinkybėmis, atsižvelgiant į tai, kad jie sutampa su žymimų prekių išvaizda ir iš principo nenaudojami kaip komercinės kilmės nurodymo priemonė.

Teismo vertinimu, prekių ženklo paraiškoje nurodytas geltono apskritimo lankas prisitaiko prie kiekvienos žymimos prekės formos pabrėždamas jos kontūrą. Vadinasi, reikia manyti, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas sutampa su žymimos prekės išvaizda.

Remdamasis paties pareiškėjo pateiktais įrodymais, teismas taip pat nustatė, kad nėra visiškai neįprasta pateikti spalvotą elementą aplink šių prekių ekraną – arba ant mygtukų šalia ekrano, arba ryškiomis spalvomis ant paties ekrano rėmo. Taigi, vartotojas yra įpratęs matyti spalvotus motyvus ant prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių, todėl jis juos supras kaip puošybos elementą, o ne kaip šių prekių komercinės kilmės nuorodą, juo labiau, kad paprastai jų gamintojai ten pateikia savo pavadinimą, norėdami nurodyti jų kilmę. Teismas taip pat pasisakė, kad tokios spalvotos „vaizdinės nuorodos“ pateikimas aplink aparato ekraną nėra šiame sektoriuje neįprastas reiškinys. Be to, pareiškėjas netvirtino, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu nurodytas konkretus geltonos spalvos atspalvis. Todėl prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi jokio unikalaus, originalaus ar neįprasto požymio.

Žinoma, tokiais atvejais prekių ženklo pareiškėjas gali siekti tokio žymens registracijos, įrodinėdamas įgytą skiriamąjį požymį, tačiau tokių įrodymų pareiškėjas nepateikė galbūt todėl, kad taip savo matavimo prietaisų jis dar neženklina.

Taigi, pozicinių ženklų istorijose laimingos pabaigos dar reikės palaukti – tikėtina, tokį ženklą pavyktų įregistruoti ne remiantis argumentu, kad jis turi skiriamąjį požymį, o įrodinėjant, kad skiriamasis požymis yra įgytas dėl intensyvaus ir ilgalaikio naudojimo, dėl kurio vartotojai atitinkamai pažymėtas prekes atskiria kaip pagamintas konkretaus subjekto, o ne kaip elementarų dekoratyvinį elementą.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply