Bendrinis ženklo pavadinimas gresia registracijos panaikinimu?

Autoriai: Reda Žabolienė, METIDA vadovaujanti partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė, Europos patentinė patikėtinė, Europos Bendrijos prekių ženklų ir dizaino patikėtinė

Screen Shot 2014-05-29 at 16.36.54Prekių ženklų teisėje įtvirtinta taisyklė dėl registracijos panaikinimo, kai prekių ženklas tampa bendriniu pavadinimu prekyboje toms prekėms ir paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas dėl savininko veikimo ar neveikimo. Tačiau praktikoje susiduriama su šios taisyklės taikymo problemomis, kai tik dalis prekybos yra žinoma viešai.

Veikiant tokiems verslo modeliams, susiduriama su dvejopa vartotojų nuomone: dalis jų mano, jog prekių ženklas yra skirtas tam tikros įmonės gaminamoms prekėms, tuo tarpu kita dalis mano, kad prekių ženklas yra bendrinis prekių pavadinimas.

Šį klausimą nagrinėjo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) 2014 m. kovo 6 d. „Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v Pfahnl Backmittel GmbH“ byloje dėl registracijos panaikinimo, kai prekių ženklas tapo bendriniu pavadinimu prekyboje toms prekėms ir paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas dėl savininko veikimo ar neveikimo.

„Backaldrin“ Austrijoje įregistravo žodinį prekių ženklą „KORNSPITZ“ visai miltų ir duonos gaminių produktų įvairovei, išvardintai Nicos klasifikacijos 30 klasėje. Šis prekių ženklas skirtas žymėti jos gaminamą kepimo mišinį, kuris pirmiausia tiekiamas kepykloms, kurios iš jo formuoja pailgos, abiejuose galuose smailėjančios formos bandeles. „Backaldrin“ sutikimu kepyklos ir maisto prekių parduotuvės, kurioms kepyklos tiekia gaminius, parduoda šias bandeles, pažymėtas minėtu prekių ženklu.

Pagrindinis „Backaldrin“ konkurentas „Pfahnl“, kaip ir dauguma kepyklų, žinojo, jog žodinis žymuo „KORNSPITZ“ buvo įregistruotas kaip „Backaldrin“ prekių ženklas. Kita vertus, tai taip pat laikoma, jog galutiniai naudotojai suvokia šį žodinį žymenį kaip bendrinį kepinio, t. y. pailgos, abiejuose galuose smailėjančios formos bandelės, pavadinimą. Tai galima paaiškinti tuo, kad kepyklos, kurios naudoja „Backaldrin“ tiekiamą kepimo mišinį, paprastai savo klientų neinformuoja, kad žymuo „KORNSPITZ“ buvo įregistruotas kaip prekių ženklas arba kad bandelės pagamintos iš šio kepimo mišinio.

2010 m. gegužės 14 d. „Pfahnl“ pateikė prašymą panaikinti prekių ženklo „KORNSPITZ“, skirto minėtoms prekėms žymėti, registraciją. 2011 m. liepos 26 d. sprendimu Austrijos patentų biuro Anuliavimo skyrius patenkino šį prašymą. Šį sprendimą „Backaldrin“ apeliacine tvarka apskundė  Aukščiausiajam patentų ir prekių ženklų senatui („Oberster Patent- und Markensenat“). Senatas konstatavo, kad prekių ženklas „KORNSPITZ“ turi būti laikomas turinčiu skiriamąjį požymį neapdorotiems ir tarpiniams produktams, t. y. miltams ir grūdų produktams, kepimo priedams, kepti paruoštiems konditerijos gaminiams ir iš anksto paruoštai tešlai, žymėti. Kita vertus, „KORNSPITZ“ turėtų būti laikomas bendriniu kepinių ir konditerijos gaminių pavadinimu.

Dėl susikertančių argumentų senatas nusprendė  kreipėsi prejudicinio sprendimo į ESTT dėl Prekių ženklų direktyvos nuostatų išaiškinimo: 1) ar prekių ženklas gali būti panaikintas, jeigu tai yra kilmės nuoroda, tačiau galutiniai naudotojai suvokia prekių ženklą jau ne kaip kilmės nuorodą, o kaip bendrinį pavadinimą prekyboje toms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas; 2) ar ženklo savininko elgesys gali būti laikomas neveikimu, jeigu savininkas nesiima veiksmų užtikrinti, kad prekybininkai informuotų klientus, kad ženklas yra registruotas prekių ženklas; 3) ar prekių ženklo, tapusio bendriniu pavadinimu, registracija gali būti panaikinta, jei galutiniai vartotojai vartoja šį pavadinimą, nes nėra jokių lygiaverčių alternatyvių pavadinimų.

ESTT, įvertinęs visus faktus, nusprendė, kad ženklas „KORNSPITZ“ neatlieka esminės savo funkcijos nurodyti kilmę. Dėl šios priežasties prekių ženklo savininkas praranda teises į jį, įregistruoto tai prekei, jeigu dėl savininko veikimo ar neveikimo yra prarastas ženklo skiriamasis požymis. Aplinkybė, kad galutinis vartotojas ženklą laiko bendriniu bandelių pavadinimu yra pakankamas pagrindas prekių ženklo registracijos panaikinimui.

Viena svarbesnių ESTT išvadų yra susijusi su tariamu prekių ženklo savininko neveikimu, kuris reiškia, jog „Backaldrin“, siekdama išsaugoti savo teises į prekių ženklą, privalo užtikrinti, jog pardavėjai galutinius pirkėjus informuotų apie „KORNSPITZ“ prekių ženklo priklausymą „Backaldrin“. Sprendime nebuvo nurodyta, ar „Backaldrin“ turi turėti sutartis su pardavėjais, kuriose būtų aptarti prekių ženklo naudojimo būdai ir sąlygos, tačiau savininkas privalo užtikrinti, kad ne tik pardavėjai atpažintų prekių ženklą, bet apie tai informuotų ir galutinius vartotojus. Atitinkamos sutarčių nuostatos nebūtų pakankamas pagrindas užtikrinti prekių ženklo apsaugą, nebent būtų griežtai įpareigojančios.

Dėl antrojo klausimo ESTT nurodė, kad „neveikimu“ gali būti laikomas atvejis, kai prekių ženklo savininkas susilaiko nuo veiksmų skatinti pardavėjus daugiau naudoti šį prekių ženklą parduodant prekę, kuriai minėtas prekių ženklas buvo įregistruotas.

Atsakydamas į trečiąjį klausimą, ESTT pažymėjo, kad, siekiant panaikinti prekių ženklo savininkui suteiktas teises, nebūtina nustatyti, ar prekė, kurios prekių ženklas tapo bendriniu pavadinimu prekyboje, turi ir kitų pavadinimų.

Šis ESTT sprendimas dar kartą patvirtina, jog ženklo savininkas privalo užtikrinti, kad jis būtų pristatomas kaip prekių ženklas įvairiuose lygmenyse, t.y. tiekėjams, pardavėjams bei galutiniams vartotojams.

Ateityje bus įdomu stebėti, kuria linkme toliau vystysis procedūra bei teismų praktika šiuo klausimu, kadangi ESTT iš esmės neatsakė į pirmąjį pareiškėjo klausimą, ar ženklas, kuris, tarp pirkėjų yra tapęs galutinio produkto bendriniu pavadinimu, gali išlikti medžiagų ar tarpinių produktų prekių ženklu. ESTT savo sprendime nurodė registracijos panaikinimo galimybę, kai ženklas yra tapęs bendriniu pavadinimu. Taigi, išlieka klausimas, ar prekių ženklas gali būti panaikinamas galutinio produkto atžvilgiu ir išlikti medžiagų bei tarpinių produktų prekių ženklu, ar prekių ženklui tapus galutinio produkto bendriniu pavadinimu, jis nebegali likti medžiagų bei tarpinių produktų prekių ženklu.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply