Europos patentų tarnyba keičia praktiką dėl išradimo vienumo

Autoriai: Dr. Jacekas Antulis, „Metida“ asocijuotas partneris, patentų grupės vadovas, Birutė Dauderienė, „Metida“ patentinė patikėtinė

PaperPasikeitimai Europos patentų tarnybos praktikoje supaprastins paraiškų teikimo sistemą bei palengvins išradėjų dalią.

Šiuo metu, pagal Europos patentų konvencijos 164 taisyklę, jeigu pateikta regioninė Europos patento paraiška, taip vadinama Euro-PCT paraiška, neatitinka išradimo vienumo požymio, Europos patentų tarnyba (EPT) atlieka paiešką pagal vieną pasirinktą išradimo dalį. Išradėjas neturi galimybės prašyti papildomos paieškos, nes ji buvo atlikta tarptautinės paraiškos nagrinėjimo metu. Tuo tarpu jeigu tiesiogiai paduota Europos patento paraiška neatitinka vienumo požymio, išradėjas turi galimybę prašyti atlikti papildomą patento paiešką tai daliai, kuri buvo atmesta. Po šios procedūros išradėjas taip pat turi galimybę keisti išradimo apibrėžtį bei paduoti atskirtąsias patento paraiškas.

Dabar galiojanti tvarka yra neteisinga Tarptautines paraiškas padavusių išradėjų atžvilgiu, nes jie negali už papildomą mokestį prašyti atlikti papildomą paiešką, nebent pateikti atskirtąsias paraiškas, o tai yra kur kas brangiau.

Nuo 2014 lapkričio 1 dienos EPT keičia savo praktiką ir išradėjams suteiks galimybę atlikti papildomus tyrimus patento paraiškoms, kurios neatitinka vienumo požymio ir kurios yra Europos regioninės paraiškos, t.y. paduotos po tarptautinės paraiškos padavimo. Šis pasikeitimas galios Euro-PCT patento paraiškoms, paduotoms nuo 2014 lapkričio 1 d. Pirmiausiai bus atliekama dalinė patento paieška, po kurios išradėjas per du mėnesius galės pateikti prašymą atlikti papildomą paiešką.

Pakeista 164 taisyklė sukurs kur kas lankstesnę Euro-PCT sistemą, pagal kurią išradėjai galės atlikti pilną išradimo vienumo požymio neatitinkančios paraiškos patentinę paiešką ir nuspręsti kokios apimties paduoti regionines ar nacionalines paraiškas.

Įrašas paskelbtas temoje Patentai | Patents ir pažymėtas , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply