Europos Teisingumo Teismas į apeliacijas žvelgia griežčiau

Autorius: Erikas Saukalas, „Metida“ asocijuotas partneris, advokatas, tarptautinių ryšių grupės vadovas

Europos Teisingumo Teismas (ETT) linkęs atmesti apeliacijas, kuriose tėra pakartoti pirmosios institucijos teismui pateikti argumentai ir kuriomis siekiama, kad ETT pakartotinai išnagrinėtų Bendrojo Teismo atliktą faktinį įvertinimą. Šios apeliacijos atmetamos kaip akivaizdžiai nepagrįstos. Tai patvirtina ir „Zoo Sport Ltd“ byla prieš „Vidaus rinkos derinimo tarnybą“ (VRDT).

Šio ginčo pradžia — 2010 m. sausio 24 d., kai buvo pateikta prekių ženklo „ZOOSPORT“ registracijos paraiška. Registracijos buvo prašoma šioms prekėms ir paslaugoms:

18 klasė: „Sportiniai krepšiai“;

25 klasė: „Apranga; maudymosi kostiumai; avalynė; sportinė avalynė“;

35 klasė: „Pavyzdžių platinimas; reklama“.

2010 m. birželio 29 d. Ieškovas „K-2 Corp“ pateikė protestą, kurio pagrindą sudarė du ankstesni ženklai: Bendrijos žodinis ženklas „ZOOT“ ir šis Bendrijos vaizdinis prekių ženklas:

Screen Shot 2014-08-07 at 16.56.46

Ankstesnysis žodinis ženklas buvo užregistruotas šioms prekėms:

9 klasė: „Nardymo kostiumai“;

25 klasė: „Aprangos gaminiai, t.y. maudymosi apranga, avalynė ir galvos apdangalai“.

Ankstesnysis vaizdinis ženklas užregistruotas šioms prekėms ir paslaugoms:

25 klasė: „Apranga, avalynė ir galvos apdangalai“;

35 klasė: „Sportinės aprangos ir įrangos mažmeninė prekyba“;

36 klasė: „Sportininkų rėmimas sporto varžybose ir (arba) renginiuose;

41 klasė: „Informavimas apie sporto varžybas ir renginius per pasaulinį kompiuterių informacinį tinklą“.

2011 m. kovo 31 d. Protestų skyrius patenkino tą protesto dalį, kuri buvo susijusi su ankstesniu prekių ženklu, dėl dalies ginčijamų prekių, t.y. 18 ir 25 klasių prekių. VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba patenkino pareiškėjo apeliaciją dėl prekių „sportiniai krepšiai“, o likusią apeliacijos dalį atmetė.

2012 m. spalio 12 d. „Zoo Sport“ kreipėsi į Bendrąjį Teismą su ieškiniu dėl ginčijamo sprendimo. Apeliacinės tarybos sprendimas buvo patvirtintas. Pirmiausia, Teismas nustatė, kad nagrinėjamos prekės skirtos plačiajai visuomenei ir yra kasdieninio vartojimo prekės. Teismo nuomone, vidutinis Europos Sąjungos vartotojas pernelyg nesigilina, ar nagrinėjamos prekės yra skirtos būtent sporto veiklai.

Nagrinėdamas prekių palyginimą, Teismas nustatė, kad nagrinėjamos 25 klasės prekės yra identiškos, nes nagrinėjami ženklai vienodai naudojami tiek aprangai, tiek ir avalynei žymėti, o maudymosi kostiumai į ankstesniu vaizdiniu ženklu žymimos aprangos kategoriją yra įtraukti lygiai taip pat, kaip ir sportinė avalynė yra įtraukta į ankstesniu vaizdiniu ženklu žymimos avalynės kategoriją. Apeliacinė taryba teisingai nustatė, kad ženklams būdingas vidutinis vaizdinio ir fonetinio panašumo laipsnis. Yra matomas ženklų konceptualus skirtumas, kurį lemia elementų „zoo“ ir „zoot“ naudojimas (atitinkama visuomenė žodį „zoot“ vertintų kaip išgalvotą žodį) bei žemas konceptualaus panašumo laipsnis, susijęs su elementu „sport(s)“. Todėl, atlikus ženklų konceptualųjį palyginimą, bendrąja prasme nenustatyta esminių tarpusavio skirtumų. Taigi, nustačiusi, jog egzistuoja galimybė supainioti nagrinėjamus prekių ženklus, Apeliacinė taryba buvo teisi.

„Zoo Sport“ pateikė apeliaciją ETT. Vienintelio apeliacinio skundo pagrindo pirmojoje dalyje „Zoo Sport“ teigia, kad Bendrasis Teismas neteisingai suformulavo atitinkamos visuomenės apibrėžimą, teigdamas, kad ją sudaro vidutiniai vartotojai, o ne nusimanantys sporto praktikai, todėl padarė neteisingą išvadą, kad atitinkama visuomenė pernelyg nesigilina, ir nėra jokios galimybės supainioti prekes.

ETT atmetė pirmąją apeliacijos dalį kaip akivaizdžiai nepriimtiną, nes „Zoo Sport“ nepaaiškino, kaip Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, o tik pakartojo pirmosios instancijos teisme pateiktus argumentus.

Vienintelio apeliacinio skundo pagrindo antrojoje dalyje „Zoo Sport“ teigia, kad nagrinėjamų prekių ženklų vaizdiniai, žodiniai ir koncepciniai aspektai visiškai skiriasi, todėl nėra suklaidinimo galimybės.

ETT išaiškino, kad apeliantas akivaizdžiai siekia, jog jis pakartotinai išnagrinėtų Bendrojo Teismo atliktą nagrinėjamų ženklų vaizdinio, fonetinio ir koncepcinio palyginimo faktinį įvertinimą, nepateikdamas įrodymų ir net neteigdamas, kad Bendrasis Teismas iškraipė įrodymus ar faktus. Taigi, buvo nuspręsta nepatenkinti apelianto prašymo, kad Teismas pakartotinai išnagrinėtų minėtąjį įvertinimą, o vienintelio apeliacinio skundo pagrindo antroji dalis taip pat buvo atmesta kaip akivaizdžiai nepriimtina.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply