Skiriamasis požymis būtinas visoms prekių ženklo dalims

Autoriai: Aivija Žilionė, „Metida“ prekių ženklų ir dizaino konsultantė, Reda Žabolienė, „Metida“ vadovaujanti partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė, Europos patentinė patikėtinė, Europos Bendrijos prekių ženklų ir dizaino patikėtinė

book-92771_640-2Kuriant ir registruojant naują prekių ženklą svarbu nepamiršti esminės prekių ženklo funkcijos – padėti atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito. Registruojamas žymuo turi turėti skiriamąjį požymį, nebūti bendrinis ir nenurodyti tik prekių ar paslaugų charakteristikų.

Paprastai prekių ženklai sudaromi iš dirbtinių ar su prekėmis bei paslaugomis nesusijusių prasminių žodžių, vardų, skaitmenų, kitų grafinių elementų ar jų derinių, tačiau pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai viena įmonė ar asmuo siekia įgyti išimtinę teisę naudoti žymenis ar nuorodas, naudojamus apibūdinti registruojamų prekių/paslaugų savybes.

Pavyzdžiui, byloje BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą, buvo nagrinėjama, ar žymuo „ecoDoor“, kuris apibūdina vieną iš ženklu žymimų prekių (įvairios mašinų ir prietaisų) dalių savybių, gali būti registruojamas prekių ženklu. Europos Bendrijos Teisingumo Teismas palaikė ankstesnių ginčo instancijų sprendimą, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas apibūdinantis viena esminę registracijos sąraše išvardintų prekių dalies – durų, savybę, t.y. jų ekologiškumą, apibūdina ir pačias prekes, kurių atžvilgiu prašome registracijos. Tokio tipo prekių ženklus dažniausiai atsisakoma registruoti, todėl šis sprendimas nebuvo netikėtas, greičiau atvirkščiai – atspindintis bendras ES teismų sprendimų tendencijas – vis griežčiau vertinti ženklo aprašomąjį pobūdį.

Tad ženklų kūrėjams ir savininkams reiktų atsisakyti egoistinio siekio pasisavinti teises į žymenis, kurie, atsižvelgiant į visuomenės interesą, turėtų būti laisvai naudojami visų asmenų. Net jei tokį prekių ženklą ir pavyktų užregistruoti, jo teisinė apsauga ir vertė būtų abejotina. Verčiau investuoti daugiau laiko ir lėšų naujo ir originalaus prekių ženklo kūrimui, kurio išleidimas į rinką reikalauja daugiau pastangų, tačiau išliekamoji vertė didesnė.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply