Mažmeninių prekių ar paslaugų ženklų apsaugai – griežtas vertinimas

Autoriai: Monika Juškaitė, „Metida“ prekių ženklų konsultantė, Reda Žabolienė, METIDA vadovaujanti partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė, Europos patentinė patikėtinė, Europos Bendrijos prekių ženklų ir dizaino patikėtinė

Screen Shot 2014-09-04 at 14.25.20Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) patvirtino, kad mažmeninės prekybos prekės ar paslaugos, kurioms yra suteikiama prekių ženklo apsauga, turi būti tiksliai ir aiškiai apibrėžtos, jog nekeltų jokių neaiškumų ir būtų galima užtikrinti tinkamiausią prekių ženklo apsaugą.

Prekių ženklo apsaugos suteikimo mažmeninei paslaugų prekybai klausimas iki šiol  kelia daug diskusijų tarp valstybių ir Europos Komisijos bei formuoja kontraversišką nuomonę. ESTT iki šiol nebuvo pateikęs tikslaus atsakymo į klausimą ar mažmenininko paslaugas sukaupti paslaugas, siekiant suteikti vartotojui galimybę patogiai palyginti jas ir jų įsigyti, gali apimti Direktyvos 2008/95 2 straipsnyje vartojama sąvoka „paslaugos“.

ESTT 2014 m. liepos 10 d. priimdamas sprendimus byloje „Netto Marken-Discount AG & Co KG” v. „Deutsches Patent-und Markenamt” atsakė į kylančius klausimus: kaip tiksliai turi būti aprašytos su tokia mažmenine prekyba susijusios paslaugos ir ar prekių ženklo, kuriuo žymima tokia mažmeninė prekyba paslaugomis, suteikiama apsauga gali apimti paslaugų, kurias teikia pats mažmenininkas, teikimą.

„Netto Marken-Discount” 2011 m. rugsėjo 10 d. pateikė paraišką įregistruoti žodinį ir vaizdinį žymenį Nicos sutarties 18, 25, 35 ir 36 klasių prekėms ir paslaugoms, tačiau paraiška buvo atmesta, kadangi paraiškoje nurodytos paslaugos nei dėl savo pobūdžio, nei dėl apimties negalėjo būti atskirtos nuo kitų paslaugų.

ESTT konstatavo, kad ūkio subjekto paslaugas, kurias sudaro veikla, kuria siekiama suteikti vartotojui galimybę patogiai palyginti minėtas paslaugas ir jų įsigyti, gali būti laikomos „paslaugomis“ Direktyvos 2008/95 2 straipsnio prasme. Taip pat teismas pažymėjo, kad pareiškėjo paraiška neturėtų būti atmesta vien dėl to, kad vartotojui siūlomų jo paslaugų asortimentas gali apimti ir jo paties teikiamas paslaugas.

Direktyvą 2008/95 reikia aiškinti taip, kad kompetentingos valdžios institucijos turi pakankamai aiškiai ir tiksliai žinoti, kokias prekes ar paslaugas apima prekių ženklas, kad galėtų vykdyti savo pareigas, susijusias su išankstiniu registracijos paraiškų nagrinėjimu ir su tinkamo ir tikslaus prekių ženklų registro skelbimu ir tvarkymu, o ūkio subjektai turi turėti galimybę aiškiai ir tiksliai žinoti apie esamų ar galimų konkurentų įregistruotus prekių ženklus arba apie pateiktas paraiškas įregistruoti prekių ženklą ir taip gauti svarbią informaciją, susijusią su trečiųjų asmenų teisėmis.

Šis ESTT išaiškinimas reiškia, kad pareiškėjas turi pareigą pakankamai aiškiai ir tiksliai identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms prašoma suteikti prekių ženklo apsaugą. Taip pat ESTT pažymėjo, jog šio reikalavimo įvykdymui nėra būtina, kad asmuo, pateikęs paraišką įregistruoti prekių ženklą paslaugų sukaupimo paslaugai, konkrečiai apibūdintų kiekvieną šią paslaugą sudarančią veiklą.

Prekių ženklų pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad tais atvejais, kai iš paraiškoje pateiktos informacijos kompetentingos valdžios institucijos bei ūkio subjektai negali tinkamai identifikuoti pareiškėjo sukaupimo paslaugos, kuriai jis prašo prekių ženklo suteikiamos apsaugos, pareiškėjas gali būti įpareigojamas patikslinti paraišką, nurodant kokias paslaugas konkrečiai ketina sukaupti.

Taigi, šis ESTT sprendimas neturėtų būti laikomas netikėtu. Panašų į šį savo sprendimą ESTT priėmė ir byloje „Praktiker Bau-und Heimwerkermarkt”, kuriame taip pat nurodė, jog direktyva 2008/95/EB  turėtų būti aiškinama plečiamai ir apimti mažmeninės ar didmeninės prekybos bei pašto paslaugų prekių ženklų registraciją.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply