Estijos patentų biuras keičia esamą papildomos apsaugos terminų skaičiavimo praktiką

Autorius: Kaie Puur, Estijos prekių ženklų ir dizaino patikėtinė, Estijos patentinis patikėtinė, Europos Bendrijos prekių ženklų ir dizaino patikėtinė, METIDA teisininkė

fountain-pen-270974_640-32014 m. rugpjūčio 21 d. Estijos pramoninės nuosavybės apeliacinė valdyba priėmė sprendimą, kuriuo keičiama esama Estijos patentų biuro taikoma vaistų ir augalų apsaugos produktų papildomos apsaugos terminų skaičiavimo praktika.

Sprendimas priimtas „Takeda Pharmaceutical Company Limited“ iškeltoje byloje, kuria užginčytas Estijos patentų biuro sprendimas dėl papildomos apsaugos suteikimo vaistiniam preparatui „Ipreziv“ – azilsartan medoxomil. Atitinkama paraiška dėl papildomos apsaugos liudijimo buvo pateikta 2012 m. kovo 22 d.,  pagrindinis patentas galioja iki 2025 m. vasario 25 d. Estijos patentų biuras priėmė sprendimą suteikti papildomą apsaugą, bet papildomos apsaugos liudijimo galiojimas apskaičiuotas remiantis sprendimo dėl rinkodaros teisės suteikimo data, kuri yra 2011 m. gruodžio 7 d. Kadangi papildomą apsaugą galima suteikti terminui iki 15 metų nuo pirmos rinkodaros teisės vaistiniam preparatui suteikimo dienos, papildomos apsaugos liudijimas išduotas terminui iki 2026 m. gruodžio 7 d.

„Takeda Pharmaceutical Company Limited“ nesutiko su Estijos patentų biuro sprendimu, kad papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminas būtų skaičiuojamas nuo sprendimo dėl rinkodaros teisės suteikimo datos, ir 2012 m. rugpjūčio 8 d. pateikė apeliacinį skundą Estijos pramoninės nuosavybės apeliacinei valdybai. Bendrovės manymu, skaičiuojant papildomos apsaugos liudijimo terminą turėjo būti remiamasi pranešimo apie pirmą rinkodaros teisę data, t.y. 2011 m. gruodžio 9 d.

Valdyba sutiko su apeliantu, kad pranešimo apie rinkodaros teisę data turi būti suprantama kaip reglamento (EB) Nr. 469/2009 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta data. Pranešimo data yra ta data, kai asmeniui, pateikusiam paraišką dėl rinkodaros teisės, pranešama apie Europos Komisijos sprendimą suteikti rinkodaros teisę, ir data, nuo kurios suteikta teisė įsigalioja. Pranešimo data yra keliomis dienomis vėlesnė nei rinkodaros teisės suteikimo data, taigi papildomos apsaugos liudijimo trukmė yra šiek tiek ilgesnė.

Įrašas paskelbtas temoje Patentai | Patents ir pažymėtas , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply