Licencijavimo populiarumas nenustoja augti

Autoriai: Monika Juškaitė, „Metida“ prekių ženklų konsultantė, Violeta Sutkienė, „Metida“ asocijuota partnerė, prekių ženklų ir dizaino grupės vadovė

Screen Shot 2014-11-27 at 19.27.36Vienas pagrindinių uždavinių, su kuriuo šiandien susiduria įmonės – kaip nuolatos besikeičiančioje rinkoje efektyviausiai išnaudoti turimus išteklius bei rasti naujus pajamų šaltinius.

Naujų produktų kūrimui bei turimų produktų įtvirtinimui rinkoje, įmonėms reikia originalių inovacijų arba kūrybinių idėjų. Pastarųjų naudojimo teisę leidžia apsaugoti intelektinės nuosavybės apsaugos priemonės. Viena iš tokių priemonių, kuri įgyja vis didesnį populiarumą bei suteikia įmonėms jų padėties rinkoje gerinimo galimybes, yra licencijavimas.

Augantį licencijų populiarumą puikiai atspindi „License! Global“ sudaromas kasmetinis pasaulyje didžiausių intelektinės nuosavybės savininkų sąrašas, į kurį 1998 m. įėjo vos 50 savininkų, o šis skaičius šiuo metu yra išaugęs iki 150. Tai, jog pasaulyje didžiausių intelektinės nuosavybės savininkų sąraše minimi tokių įmonių kaip „Disney Consumer Products“, „Warner Bros“, „Discovery“, „Ford“ ir kt. visame pasaulyje žinomi prekių ženklai, atspindi ne tik augantį licencijavimo populiarumą, bet ir jo svarbą mažmeninėje prekyboje.

Kad licencijos sutartis būtų laikoma sudaryta, ji turi būti pasirašyta tarp dviejų ar daugiau šalių, nurodant, kokias nuosavybės teises licenciaras sutinka perduoti licenciatui už sutartą mokestį. Šios sutartys egzistuoja nuo 1700 m. pabaigos, kai buvo suteiktos pirmosios autorinės teisės ir išduoti pirmieji patentai. Pažymėtina, jog licencinių sutarčių galiojimui yra taikomos keturios pagrindinės sąlygos:

  • licenciaras privalo turėti nuosavybės teisę į atitinkamą intelektinės nuosavybės objektą arba savininko leidimą suteikti licenciją;
  • intelektinė nuosavybė turi būti teisiškai apsaugota arba atitikti apsaugai keliamus reikalavimus;
  • licencinėje sutartyje turi būti nurodyta, kokios teisės į intelektinę nuosavybę suteikiamos licenciatui;
  • turi būti aiškiai apibrėžta, koks užmokestis arba kitoks ekonominis skatinimas numatytas už licencijos suteikimą.

Dauguma įmonių turi sukaupusios ne tik prekių ženklų, bet ir patentų, naudingųjų modelių, know-how ar kitų intelektinės nuosavybės objektų portfelį, kuriems galima suteikti licenciją. Įmonėms tikslinga licencijuoti dalį ar net visas turimas intelektinės nuosavybės teises dėl daugelio priežasčių.

Parastai prekių ženklo savininkas licenciatui suteiks licenciją naudotis jam nuosavybės teise priklausančiu intelektinės nuosavybės objektu, siekdamas pasinaudoti licenciato didesniais gamybos pajėgumais, platesne realizavimo rinka, geresniu vietinės rinkos pažinimu. Kol licenciaras naudojasi licenciato teikiamais pajėgumais, licenciatas įsipareigoja užtikrinti vartotojų skatinimą pirkti šiuo prekių ženklu žymimus produktus. Tokių prekių ženklų pavyzdžiai yra „Mickey Mouse“, „Barbie“ ir „The Lion King“.

Kitu prekių ženklų licencijavimo privalumu galime laikyti tai, jog skubant rinkai pateikti naujus produktus, licencinė sutartis suteikia prieigą prie jau įsisavintų technologijų ir produktų, kurie ženklinami vartotojams gerai žinomais prekių ženklais, tokiu būdu mažmeninės prekybos atstovams padedant suformuoti jų verslo pagrindą ir suteikiant galimybę įmonei patekti į rinką laiku.

Taigi, licencinė sutartis yra viena iš geriausių priemonių, norint apsaugoti intelektinę nuosavybę. Šios priemonės svarbą ir suteikiamus privalumus pagrindžia ir tai, kad nuo 2013 m. birželio 1 d. įsigaliojus Prekių ženklų įstatymo pakeitimams buvo atsisakyta prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos kaip sąlygos sutarčiai įsigalioti, taip tretiesiems asmenims palengvinant licencijavimo sąlygas.

Taupantiems savo laiką bei norintiems įsigyti intelektinės nuosavybės objektų licenciją, rekomenduojame apsilankyti www.ipmarket.lt – vietoje, kurioje susitinka prekių ženklų, dizainų ir išradimų esami ir būsimi savininkai.

Įrašas paskelbtas temoje Autorių teisės | Copyright, Dizainas | Design, Domenų vardai| Domain Names, Išradimai | Inventions, Patentai | Patents, Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , , , , , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply