Dvi skirtingos patentų sistemos – du skirtingi keliai

Autoriai: dr. Jacekas Antulis, „Metida“ asocijuotas partneris, patentų grupės vadovas, Birutė Dauderienė, „Metida“ patentinė patikėtinė

direction-95475_640Šiuo metu populiariausias išradėjų pasirenkamas patentavimo kelias yra nacionalinė paraiška, tarptautinė paraiška, ir po jos – regioniniai patentai. Gerai žinomas yra Europos patentas ir rečiau pasirenkamas Eurazijos, kurio teritorija apima du kontinentus: Europą ir Aziją.  Kalbėdami apie šių dviejų sistemų panašumus ir skirtumus, norime akcentuoti, kad kiekvienais metais vis daugiau paduodama Eurazijos patento paraiškų ir šis patentas tampa patraukliu tiek savo stiprumu, tiek apsaugos apimtimi.

Europos patentų sistemą reglamentuoja Europos patentų konvencija (EPT), priimta 1973 m. Miunchene, kuri šiuo metu apima 38 šalis. Eurazijos patentų sistemą reglamentuoja Eurazijos patentų konvencija, priimta 1994 m. Ženevoje, kuri šiuo metu apima devynias šalis. Abi patentų sistemos numato centralizuotas patento paraiškos padavimo, paieškos, ekspertizės, patento išdavimo ir protestų procedūras.

Europos patento paraiška pateikiama EPT Miunchene, Hagoje arba Berlyne viena iš trijų oficialių EPT kalbų: anglų, vokiečių arba prancūzų. Eurazijos patentų tarnyba (EAPT) yra įsikūrusi Maskvoje, oficiali kalba yra rusų. Abi sistemos numato paraiškos padavimą bet kuria kita kalba per du mėnesius pateikiant vertimą į oficialią kalbą. Tiek Europos, tiek Eurazijos patentų tarnyboms pateikiamų dokumentų rinkinys yra vienodas.

Tačiau EPT numato griežtesnes sąlygas, nes patento paraiškos padavimo metu reikia sumokėti nurodytųjų šalių mokestį, tuo tarpu Eurazijos patentų konvencija tokios procedūros nenumato – paduodama paraiška, kuri apima visas šalis–nares. Pateikiant Europos paraišką, papildomas, bet žymus mokestis mokamas už daugiau nei 15 punktų, tuo tarpu papildomas mokestis už Eurazijos paraišką yra mokamas tik virš 5 punktų.

Skirtingos procedūros ir dėl laikinosios apsaugos. Laikinoji apsauga Europos patento paraiškai įsigalioja po jos publikavimo, tačiau daugelyje šalių laikinoji apsauga įsigalioja tik po paraiškos apibrėžties publikavimo į tos šalies kalbą. Skirtingai nei Europos, Eurazijos patento paraiškos laikinoji apsauga įsigalioja po jos publikacijos rusų kalbą visose Eurazijos patentų sistemai priklausančiose šalyse. Išradėjui nereikia iš anksto riboti dominančių šalių skaičiaus ir įdėti papildomų išlaidų vertimams ir publikavimui atskirose šalyse.

Dar vienas bene svarbiausias šių sistemų skirtumas – patentų įsigaliojimas nurodytose šalyse. Išduotas Europos patentas, galima sakyti, yra fikcija, kuri niekur negalioja, kol nėra išplėstas į pasirinktas šalis. Po jo išdavimo reikia pateikti prašymus į atskiras šalis, per gana trumpą laiką (3 mėnesius) išversti apibrėžtį į šalies nacionalinę kalbą ir į kiekvieną iš pasirinktų šalių mokėti metinius mokesčius į nacionalinę patentų tarnybą. Tokia registravimo procedūra yra ir brangi, ir sudėtinga. Eurazijos patentas iš karto po jo išdavimo įsigalioja šalyse, už kurias mokami metiniai mokesčiai centralizuotai į EAPT. Kad šis patentavimo modelis yra patrauklus rodo ir tai, kad šiuo metu EPT yra kuriama labai panaši vieningojo patento sistema, kuri bus kaip alternatyva dabar galiojančiam Europos patentui.

Tiek Europos, tiek Eurazijos patentas gali galioti 20 metų, priklausomai nuo metinių mokesčių mokėjimo. Tačiau Europos patentų konvencija numato galimybę pratęsti vaistų arba augalų apsaugos priemonių patentus iki 5 metų. Eurazijos konvencija tokios nuostatos neturi.

Taip pat skirtinga ir metinių mokesčių mokėjimo tvarka. Padavus Europos paraišką metinis mokestis mokamas už trečius metus, nesvarbu, kiek laiko tęsiasi paraiškos nagrinėjimas, tuo tarpu metiniai mokesčiai už Eurazijos patentą pradedami mokėti tik po jo išdavimo, tačiau skaičiuojant nuo paraiškos padavimo datos. Tai gerokai atpigina Eurazijos patento paraiškos kainą ir tuo atveju, kaip patentas neišduodamas, sumažina patentavimo išlaidas.

Žymiai pigesnis ir Eurazijos patento išdavimas, nes jis išduodamas rusų kalba. Europos patento apibrėžtis prieš jo išdavimą turi būti išversta į kitas dvi oficialias EPT kalbas.

Tiek po Europos, tiek po Eurazijos patentų išdavimo yra numatyta protesto padavimo procedūra: EPT – per devynis mėnesius po patento išdavimo, EAPT – per šešis mėnesius. Taip pat numatytos ir apeliacijos procedūros: EPT gali būti paduota per du mėnesius, EAPT – per tris mėnesius nuo sprendimo datos. Dar vienas įdomus faktas ir skirtumas, kad Europos patentų tarnyboje Apeliacinės tarybos sprendimas yra galutinis, tuo tarpu EAPT Apeliacinės tarybos sprendimas gali būti apskųstas EAPT prezidentui, kuris arba pakeičia buvusios tarybos sudėtį ir nagrinėja iš naujo, arba pats priima sprendimą.

Kurią sistemą rinktis, regioninę ar nacionalinę, priklauso nuo pasirinkto patentavimo kelio, šalių skaičiaus ir patentavimui skitų išlaidų. Logiškai galvojant, regioninis patentas turėtų būti gerokai brangesnis už nacionalinį. Bet, pavyzdžiui, po tarptautinės paraiškos paduodant Eurazijos paraišką, sudėjus nuolaidas už paiešką, už tam tikrų šalių gyventojams taikomą nuolaidą, patentavimo išlaidos trečdaliu mažesnės negu paduodant tokią pačią paraišką į Rusijos patentų tarnybą.

Panagrinėjus šias dvi pagrindines regionines patentavimo sistemas, reikia džiaugtis, kad jau ne vienerius metus vyksta tiek regioninių, tiek nacionalinių sistemų harmonizavimo procesas, kuris supaprastina, kiek įmanoma suvienodina, gal ir atpigina patentavimo procedūrą, nes, kaip bebūtų, jų tikslas yra bendras – skatinti išradėjus patentuoti ir išduoti stiprius Europos ir Eurazijos patentus.

Įrašas paskelbtas temoje Išradimai | Inventions, Patentai | Patents ir pažymėtas , , , , , , , , , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply