Galimybė naudoti Estijos geografinius pavadinimus kaip ženklų dalį maisto produktams

Autorės: Kaie Puur, „RestMark Metida“ patentinė patikėtinė, Maria Silvia Martinson, „RestMark Metida“ teisininkė

Pasitaiko, kad įmonės nusprendžia pateikti paraišką registruoti prekių ženklą, kurį sudaro Estijos geografinis pavadinimas kartu su bendriniu produkto pavadinimu. Tokie prekių ženklai yra dažnai naudojami maisto pramonėje. Tačiau tai, ar toks prekių ženklas bus įregistruotas, ar ne, pareiškėjams visada sukelia abejonių, nes Estijos patentų biuro praktika šiuo klausimu yra nenuosekli.

Pagrindinė prekių ženklo funkcija yra atskirti vieno asmens prekes nuo panašaus tipo kito asmens prekių. Todėl kyla klausimas, ar prekių ženklas, kurį sudaro Estijos geografinis pavadinimas kartu su bendriniu produkto pavadinimu, gali padėti atskirti vieno asmens prekes nuo panašių kito asmens prekių? Koks išskirtinumas yra pakankamas prekių ženklo, kurį sudaro Estijos geografinis pavadinimas kartu su bendriniu produkto pavadinimu, atveju?

Pagrindinės nuostatos, reglamentuojančios šį klausimą, yra Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 6 punktai, kurie teigia, kad teisinė apsauga negali būti suteikiama žymenims:

  • kurie neturi jokio skiriamojo požymio (2 punktas);
  • kuriuos sudaro tik tokie žymenys arba požymiai, kurie reiškia rūšį, kokybę, kiekį, numatytą paskirtį, vertę arba geografinę kilmę (3 punktas);
  • kurie gali klaidinti vartotojus dėl prekių rūšies, kokybės, kiekio, numatytos paskirties, vertės arba geografinės kilmės (6 punktas).

Minėtos nuostatos netaikomos, jei prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį arba jei prekių ženklas gerai žinomas.

Žodiniai ženklai 

Remiantis minėtomis nuostatomis, atrodytų lengva daryti prielaidą, kad kai asmuo pateikia paraišką registruoti prekių ženklą, kurį sudaro tik geografinis pavadinimas ir bendrinis produkto, kuriam norima registruoti prekių ženklą, pavadinimas, tokia paraiška bus neabejotinai atmesta. Nepaisant to, įmonės vis tiek bando tokius prekių ženklus registruoti.

Pavyzdžiui, 2004 m. Estijos patentų biuras atsisakė registruoti prekių ženklą „RAKVERE JUUST“ (kuris verčiamas kaip „Rakvere sūris“) pienui ir kitiems pieno produktams, nes „Rakvere“ yra geografinis pavadinimas, o „sūris“ yra su registracija susijusio produkto bendrinis pavadinimas. Pareiškėjas nesutiko su Estijos patentų biuro sprendimu ir užginčijo minėtąjį atsisakymą registruoti prekių ženklą Pramoninės nuosavybės apeliacinėje valdyboje. Valdyba pritarė Estijos patentų biuro sprendimui, nes ir jo nuomone, šis žodžių derinys neturėjo jokio skiriamojo požymio. Be to, valdyba pareiškė, kad jei žodžių derinys (net jei žodžiai negali būti ginami kiekvienas atskirai) sudarytų skiriamąjį požymį turintį funkcinį prekių ženklą, jis galėtų būti registruojamas, bet skiriamojo požymio neturintys jį sudarantys žodžiai netaptų ginami. Todėl svarbu skirti skiriamojo požymio neturinčius žodžių derinius nuo derinių, kurie vartotojo akyse įgyja naują prasmę.

Tos pačios problemos kilo dėl žodinių ženklų „PÄRNU LEIB“ (verčiama kaip „Pärnu duona“) 2000 metais ir „AHJA JUUST“ (verčiama kaip „Ahja sūris“) 2004 metais, todėl juos registruoti buvo atsisakyta.

Tačiau taikoma praktika ne visuomet buvo tokia pati. Net keliais pirmaisiais šio amžiaus metais Estijos patentų biuras registravo kelis žodinius ženklus, kuriuos sudaro tik geografinis pavadinimas ir bendrinis produkto pavadinimas. Daugelis iš šių registracijų vis dar galioja, pavyzdžiui: „KURESSAARE LEIB“ („Kuressaare duona“), „SAAREMAA LEIB“ („Saremos duona“) ir „TALLINNA PEENLEIB“ („Talino duona“).

Įdomu, kad visi minėti registruoti prekių ženklai turi vieną bendrą savybę: visi produktai gaminami tose pačiose vietose, kurias reiškia į prekių ženklą įtrauktas geografinis pavadinimas. Gal tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl buvo leista juos registruoti?

2014 m. „TNS Emor“ atliko Estijos vartotojų apklausą dėl maisto produktų žymėjimo. Apklausos rezultatai patvirtino, kad kai etiketėje yra žodis „estiškas“, dauguma vartotojų iškart daro prielaidą, kad arba produktas buvo pagamintas Estijoje, arba pagrindinė produkto sudedamoji dalis yra estiška. Pagal analogiją galima sakyti, kad kai vartotojas etiketėje pamato geografinį pavadinimą, jis įžvelgia tam tikrą ryšį tarp geografinio pavadinimo ir produkto (kaip „RAKVERE JUUST“ atveju).

Todėl jei prekių ženklą sudaro tik geografinis pavadinimas ir bendrinis produkto pavadinimas, bet toks maistas / jo pagrindinė sudedamoji dalis nėra gaminami tame regione, tai galėtų klaidinti vartotoją, kaip sakoma Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 6 punkte. Tačiau jei toks maistas / jo pagrindinė sudedamoji dalis iš tiesų gaminami tame regione, taikomas 9 straipsnio 1 dalies 3 punktas, todėl toks ženklas vėlgi negali būti registruojamas, kadangi ji yra aprašomasis ir dėl šios priežasties neturi jokiu skiriamojo požymio (9 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Be to, net kai produktas gaminamas tame regione, kurį nurodo prekių ženklas, prekių ženklai gali būti lengvai priskiriami kitiems savininkams, kurie dėl šios priežasties negalėtų tęsti gamybos tame pačiame regione, nes tai vėlgi klaidintų vartotoją.

Tačiau tai nėra galutinė išvada, kadangi Europos Bendrijų Teisingumo teismas taip pat turi ką pasakyti šiuo klausimu. Daugelyje savo sprendimų (įskaitant 2005 m. spalio 25 d. sprendimą byloje T-379/03 Cloppenburg), teismas nurodo, kad: „Reglamentavimas iš principo nedraudžia registruoti geografinių pavadinimų, kurie nėra žinomi tam tikrai asmenų grupei (arba bent jau nėra žinomi kaip reiškiantys geografinę vietą), arba pavadinimų, kalbant apie kuriuos, dėl jų žymimos vietovės tipo mažai tikėtina, kad tokie asmenys manys, kad tam tikra prekių kategorija yra kilusi iš tokios vietovės arba buvo ten sugalvota.

Aiškinant šį sprendimą pagal PINO intelektinės nuosavybės vadovą, galima daryti išvadą, kad prekių ženklai, į kuriuos įeina geografinis pavadinimas, gali turėti skiriamąjį požymį ir todėl gali būti registruojami, jei žymuo arba reiškia praktiškai nežinomą vietovę, arba teritoriją, kalbant apie kurią, vartotojas nesitikėtų, kad toks produktas galėtų būti joje gaminamas. Todėl žodiniai prekių ženklai su geografiniais pavadinimais retai turi skiriamąjį požymį, kadangi vidutinis  vartotojas sieja etiketę arba prekių ženklą su juose minima vietove (ši išvada taip pat padaryta remiantis minėtos apklausos rezultatais).

Kombinuoti ženklai 

Pagrindinis skirtumas registruojant žodinius ženklus ir kombinuotus ženklus yra tas, kad net kai žodinis ženklas, kurį sudaro geografinis pavadinimas ir bendrinis produkto pavadinimas, gali neturėti skiriamojo požymio, viską gali pakeisti stiliaus dalys, todėl registruoti kombinuotą ženklą gali būti leista.

Atrodo, kad Estijos patentų biuras nusprendė laikytis tokios koncepcijos, todėl kiekvieną kartą sprendžia, ar stiliaus dalys yra pakankamos, kad vartotojo akyse sukurtų naują prasmę (ne du arba daugiau aprašomųjų žodžių, bet visa visuma).

Pavyzdžiui, šis kombinuotas ženklas (verčiamas kaip „estiškas sūris“) nebuvo registruotas 1995 metais, kadangi nebuvo laikoma, kad jis turi pakankamą skiriamąjį požymį:

Screen Shot 2015-03-12 at 19.12.18

Tačiau šie kombinuoti ženklai buvo laikomi turinčiais skiriamąjį požymį dėl jų pakankamai išskirtinio stiliaus:

Screen Shot 2015-03-12 at 19.12.59

registruotas 1997 m., verčiamas kaip „Tartu pienas“

Screen Shot 2015-03-12 at 19.13.42

registruotas 2000 m., verčiamas kaip „Põltsamaa estiškas sūris“

Screen Shot 2015-03-12 at 19.14.15

registruotas 2009 m., verčiamas kaip „Estiška balta duona“

2015 m. užregistruotas prekių ženklas su geografiniu pavadinimu ir bendriniu produkto pavadinimu, verčiamas kaip „Pärnu duona“:

Screen Shot 2015-03-12 at 19.14.49

Estijos patentų biuro nuomone, spalvotas tekstas ir vos spalvotas fonas buvo pakankami, kad atsirastų skiriamąjį požymį turintis kombinuotas ženklas.

Išvada 

Akivaizdu, kad Estijos patentų biuro praktika negali būti laikoma nuoseklia. Visų pirma, ženklai, kuriuos sudaro geografinis pavadinimas ir bendrinis produkto pavadinimas, buvo registruojami net kaip žodiniai ženklai, bet po 2000 metų Estijos patentų biuras sugriežtino reikalavimus ir tokius žodinius ženklus registruoti atrodė neįmanoma. Todėl buvo registruojama daug išskirtinį stilių turinčių kombinuotų prekių ženklų. Tačiau vaizdinio prekių ženklo „PÄRNU LEIB“ registracija sako, kad Estijos patentų biuras pastaruoju metu vėl sušvelnino savo reikalavimus.

Taigi, į ką reikėtų atsižvelgti ir ko tikėtis planuojant registruoti prekių ženklą, kurį sudaro geografinis pavadinimas ir bendrinis produkto pavadinimas?

Visų pirma, žodiniai ženklai, kuriuos sudaro tik geografinis pavadinimas ir bendrinis produkto pavadinimas, retai pasižymi tokiu skiriamuoju požymiu, kurio pakaktų jų registracijai. Tokia registracija galima tik tuomet, jei žodžių derinys vartotojo akyse įgyja naują reikšmę (dėl kurios ženklas įgyja skiriamąjį požymį), pati vietovė vartotojams faktiškai nežinoma arba vartotojai nesitikėtų, kad toks produktas galėtų būti toje vietoje gaminamas.

Antra, kombinuotų ženklų registracija yra šiek tiek paprastesnė. Jei ženklo stilius yra pakankamas, kad ženklui suteiktų skiriamąjį požymį, greičiausiai toks ženklas bus registruojamas. Turint galvoje naujausią Estijos patentų biuro praktiką, gali pakakti net neryškaus stiliaus.

Tačiau net po sėkmingos kombinuoto ženklo registracijos svarbu žinoti, kad skiriamojo požymio neturinčios ženklo dalys nėra ginamos, t. y. žodinė dalis, kuri neregistruojama atskirai, netampa ginama, net jei ji kombinuotame ženkle naudojama kartu su tam tikromis dizaino dalimis, todėl kiti suinteresuoti asmenys gali ją naudoti.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply