Kompensacija už atgaminimą asmeniniais tikslais pagal ETT sprendimą

Autorius: Erikas Saukalas, METIDA asocijuotas partneris, advokatas, tarptautinių ryšių grupės vadovas

CD_DVD_CollectionsNauji technologijų ir ekonomikos reiškiniai neabejotinai daro įtaką ir teisiniam reglamentavimui, ypatingai skaitmeniniam kopijavimui asmeniniais tikslais ir kompensacijoms už atgaminimo teisę. Glaustai apžvelkime 2015 m. kovo 5 d. Europos Teisingumo Teismo (ETT) sprendimą šiuo klausimu.

Šis ETT sprendimas svarbus kūrinių autoriams, daugiafunkcinių laikmenų gamintojams ir importuotojams bei asmenims, naudojantiems laikmenas asmeniniais tikslais.

Nacionaliniuose teisės aktuose gali būti numatyta teisinga kompensacija už daugiafunkcines laikmenas, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų atminties korteles. Ir šiuo atveju visiškai nesvarbu, ar pagrindinė mobiliosios telefonų atminties kortelės paskirtis yra kopijuoti asmeniniais tikslais, ar ne. Į šią paskirtį atsižvelgiama tik apskaičiuojant teisingą kompensacijos dydį. Kompensacijos dydžio apskaičiavimui turi įtakos ir laikmenų talpa (10MB ar 8GB ir t.t.). Kompensacijos gali būti nenumatytos tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, kad už daugiafunkcinių laikmenų naudojimą asmeniui padaroma minimali žala.

Remiantis teismo sprendimu, valstybių narių teisės aktai, kuriuose numatyta sistema, kad atlyginimas už kopijavimą renkamas iš gamintojo ir (arba) importuotojo, kuris parduoda atminties korteles verslo subjektams, nors žino, kad verslo klientai šias korteles perparduos, tačiau nežino, ar galutiniai tokių kortelių pirkėjai bus privatūs asmenys ar verslo klientai, neprieštarauja Europos Sąjungos teisei jeigu:

  • tokios sistemos nustatymą pateisina praktiniai sunkumai, susiję su galutinių vartotojų nustatymu, ar kiti panašūs sunkumai;
  • gamintojai ir (arba) importuotojai atleidžiami nuo šio mokesčio, jeigu įrodo, kad mobiliųjų telefonų atminties korteles jie teikė ne fiziniams, o kitiems asmenims, akivaizdžiai kitiems tikslams, nei kopijuoti asmeniniam naudojimui;
  • pagal šią sistemą atminties kortelės galutinis įgijėjas turi teisę susigrąžinti mokestį už kopijavimą asmeniniam naudojimui.

Atkreiptinas dėmesys, jog kūrinio autoriaus leidimas naudoti rinkmenas, kuriose yra saugomi šio autoriaus kūriniai, negali turėti jokio poveikio asmens pareigai mokėti teisingą kompensaciją už atgaminimą asmeniniais tikslais.

Taip pat techninių apsaugos priemonių taikymas įrenginiams, kurie naudojami saugomiems kūriniams atgaminti, kaip antai DVD, CD, MP3 grotuvai ar kompiuteriai, negali pašalinti prievolės mokėti kompensaciją, už naudojimąsi šiais įrenginiais, atliekant kūrinio atgaminimą asmeniniam naudojimui. Techninės apsaugos priemonės turi įtakos tik kompensacijos dydžio apskaičiavimui.

Anot ETT, negali būti numatyta kompensacija už atgaminimą iš neteisėtų šaltinių, t.y. pasinaudojant saugomais kūriniais, kurie išplatinti be teisių turėtojo leidimo. Tačiau gali būti numatyta teisinga kompensacija už saugomų kūrinių atgaminimą, kurį fizinis asmuo atlieka pasinaudodamas trečiajam asmeniui priklausančiu įrenginiu.

Įrašas paskelbtas temoje Autorių teisės | Copyright ir pažymėtas , , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply