Nors dėmesys prekių ženklų apsaugai didėja, ne visada lengva juos užregistruoti

Autorė: Violeta Sutkienė, METIDA asocijuota partnerė, prekių ženklų ir dizaino grupės vadovė

Prekių ženklų registracijos procesas Lietuvoje ir Europos Bendrijoje greitėja ir paprastėja, todėl tai skatina prekių ženklų savininkus laiku pasirūpinti prekių ženklų apsauga. Kasmet pateikiama daugiau nei 2000 prašymų įregistruoti prekių ženklus Lietuvoje, o paraiškos Europos bendrijos ženklų registracijai į Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybą (OHIM) šiemet buvo teikiamos kaip niekad gausiai – pateikta net daugiau nei 100 000 prašymų.

Registruotų prekių ženklų savininkams suteikiamos išimtinės teisės į prekių ženklų naudojimą. Jie gali uždrausti kitiems asmenims be jų sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, tapatų įregistruotam ženklui tapačioms ar klaidinamai panašioms prekėms ir paslaugoms, jei dėl to atsirastų galimybė suklaidinti visuomenę ir jeigu dėl neteisėto tokio žymens vartojimo būtų įgytas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai.

Privačią ar savo įmonės nuosavybę saugantis verslininkas turėtų suprasti, kad prekių ženklas yra materialinė vertybė, kuriai būtina apsauga. Kad paslaugos ar prekės identifikavimui naudojamas žymuo būtų užregistruotas prekių ženklu, jis turi atitikti pagrindinę prekių ženklo funkciją – atskirti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo kito gamintojo. Jei pateiktas registracijai žymuo neturi minėto skiriamojo požymio, o tik charakterizuoja prekę ar paslaugą, jis yra tik paprastas žymėjimas, nepripažįstamas prekių ženklu.

Dažnai prekių ženklas sutampa su juridinio asmens pavadinimu, ypač jei jis naudojamas verslo vadybos, įstaigų veiklos, reklamos paslaugų, statybos ir remonto, pervežimų ir prekybos paslaugų sektoriuose. Prekių ženklai ir juridinių asmenų pavadinimai yra atskiri ir savarankiški pramoninės nuosavybės objektai, atliekantys skirtingas funkcijas. Kaip buvo minėta, prekių ženklo funkcija – identifikuoti prekes ir paslaugas, pagamintas arba teikiamas skirtingų ūkio subjektų. Juridinio asmens pavadinimas skirtas identifikuoti skirtingus juridinius asmenis.

Ne visi sugalvoti  pavadinimai atitinka prekių ženklams keliamus reikalavimus, ypač kai jie aprašo prekes arba paslaugas, kurias ketinama žymėti. Pavyzdžiui, atsisakyta užregistruoti prekių ženklais pavadinimus „Online group“, „Zoomaistas“ „Kuponai.lt“, „Palūkanų lubos“. Tačiau aprašomieji žodžiai originaliame vaizdiniame išpildyme, kuris suteikia prekių ženklui papildomą skiriamąjį požymį, gali būti registruojami prekių ženklais, kaip pavyzdžiui:

Screen Shot 2015-04-23 at 16.05.14

Prekių ženklas turi būti originalus, kūrybiškas, atpažįstamas kitų ženklų gausybėje, o svarbiausia  – užregistruotas ir apsaugotas nuo nesąžiningo pasinaudojimo.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply