Papildoma informacija apie prekę – ne prekių perpakavimas

Autorė: Inga Lukauskienė, METIDA asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

8588247323_647a19a26d_zLietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. kovo 20 d. nutartimi atmetė ieškovo „Roche Diagnostics GmbH“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 22 d. nutarties, kuria buvo atmestas jo ieškinys atsakovui UAB „Optifarma“ dėl prekių ženklo savininko teisių gynimo ir teisės aktų reikalavimų neatitinkančių medicinos prietaisų išėmimo iš apyvartos bei platinimo nutraukimo.

Ieškovas teigė, kad informacinis lapelis (naudojimo instrukcija) lietuvių kalba prie atsakovo platinamo medicinos prietaiso yra atskirai pridėtas prie originalios popierinės prietaiso pakuotės, t. y. jis yra ne pakuotės viduje, o išorėje, pritvirtintas gumele ir gali lengvai iškristi. Taip pat nei instrukcijoje lietuvių kalba, nei ant medicinos prietaiso pakuotės nėra nurodytas prietaiso tiekėjas (platintojas), o prie atsakovo platinamo medicinos prietaiso pridėta instrukcija neatitinka originalios gamintojo instrukcijos, taip pat atsakovo platinami ieškovo pagaminti prietaisai neatitinka kitų jiems keliamų teisės aktų reikalavimų ir pažeidžia gamintojo teises.

Pasak ieškovo, atsakovas platino medicinos prietaisą „Accu-Check Performa“ su klaidinga, ne tam prietaisui skirta instrukcija (prie prietaiso pridėtoje lietuviškoje instrukcijoje nurodytas numeris nesutapo su ant paties medicinos prietaiso ir ant jo pakuotės nurodytu numeriu). Ieškovo nuomone, atsakovo veiksmais buvo pažeistos gamintojo, kaip nacionalinio prekių ženklo „Accu-Check“ savininko teisės – dėl atsakovo neteisėtai pakeistos nurodytu prekių ženklu ženklinamos medicinos prietaiso pakuotės ir neteisėtai pridėtos instrukcijos pablogėjo medicinos prietaiso, kurio sudėtinė dalis yra instrukcija, kokybė – vartotojai, vadovaudamiesi šia instrukcija, galėjo netinkamai naudoti prietaisą ir pakenkti savo sveikatai.

Tiek pirmos instancijos teismas, tiek Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė, kad ieškovo teisės nėra pažeistos. Šiai pozicijai pritarė ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, visų pirma įvertinęs, kad šiuo atveju nebuvo perpakavimo fakto, nes popierinės etiketės ant pakuotės ir instrukcijos pateikimas valstybine lietuvių kalba (tokia forma, kokia ta informacija buvo pateikta), atsižvelgiant į teisės aktų dėl in vitro medicinos diagnostikos prietaisų platinimo nuostatas, nevertintinas kaip perpakavimas.

Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad nors atsakovas užklijavo popierines etiketes lietuvių kalba ant prietaiso pakuotės ir papildomai pridėjo prie pakuočių išorės informaciją valstybine lietuvių kalba, tokie atsakovo veiksmai pagrįstai teismų nebuvo vertinti kaip prietaiso perpakavimas – dėl tokių atsakovo veiksmų pačiam in vitro diagnostikos medicinos prietaisui nebuvo padaryta tiesioginės įtakos, taip pat tai neturėjo įtakos ir prietaiso kokybei, kuri nepakito ir tuo labiau nepablogėjo.

Be kita ko, atsakovas, papildomai pridėjęs prie pakuočių išorės informaciją valstybine lietuvių kalba, tiesiog vykdė Lietuvos Respublikos nacionalinių norminių aktų reikalavimus, kad informacija apie prietaisą galutiniam vartotojui turi būti pateikiama valstybine kalba, todėl jo pridėtas medicinos prietaisų originalios pakuotės užrašų vertimas ir instrukcijos, išverstos į valstybinę kalbą, taip, kaip jie konkrečiu atveju buvo pateikti, negalėjo būti vertinami kaip ieškovo gaminamų prekių perpakavimas. Be to, atsakovas prietaiso pakuočių neardė ir neatliko kitų išorės ar vidaus pakuotės pažeidimų, o tik pridėjo vertimą su instrukcija prie originalios pakuotės. Taigi tokie atsakovo veiksmai neturėjo jokios įtakos ieškovo gaminamų prietaisų kokybei.

Ieškovas šioje byloje kėlė ir autoriaus teisių pažeidimo klausimą, nes naudojimo instrukcija buvo išversta į lietuvių kalbą be ieškovo sutikimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šiuo klausimu nesutiko su bylą nagrinėjusių žemesnių teismų pozicija, kad in vitro diagnostikos medicinos prietaiso naudojimo instrukcijos per se nelaikytina autorių teisių saugomu objektu pagal LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 5 straipsnį, tačiau konkrečios in vitro diagnostikos medicinos prietaisų instrukcijos nelaikytinos autorių teisių objektais pagal įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą, nes šiuo atveju jos neatitinka originalumo reikalavimo, kuris yra būtina sąlyga autorių teisių apsaugai atsirasti. Konkrečios ieškovo instrukcijos nėra kūrybinės veiklos rezultatas, bet, kaip pažymėjo bylą nagrinėję teismai, tik pateikia informaciją apie prietaisų sudėtį, jų poveikį organizmui, naudojimosi šiais prietaisais tvarką, kurią yra būtina pateikti pagal teisinį reguliavimą.

Taigi įmonės, platinančios medicininius prietaisus, turi teisę (o pagal ženklinimo reikalavimus netgi privalo) tiek išversti gaminio naudojimo instrukciją į lietuvių kalbą, tiek ją pritvirtinti prie gaminio pakuotės, jeigu tokiu būdu pakuotė nėra pažeidžiama ar kitaip nėra pakenkiama gaminio kokybei.

Įrašas paskelbtas temoje Autorių teisės | Copyright, Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply