Kodėl verta registruoti prekių ženklą?

Autorė: Violeta Sutkienė, METIDA asocijuota partnerė, prekių ženklų ir dizaino grupės vadovė

Rinkoje aluminum-87966_640koegzistuoja tiek įstatymų tvarka įregistruoti, tiek ir neregistruoti prekių ženklai. Vartotojai prekių ženklus susieja su vienu ar kitu gamintoju ar paslaugų teikėju, atskiria vieno gamintojo prekes nuo kito asmens prekių arba paslaugų. Pagrindinė prekių ženklo paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų. Prekių ženklu gali būti žodžiai ir jų junginiai, asmenų pavardės, vardai, meniniai pseudonimai, piešiniai, skaitmenys, erdvinės formos, hologramos, etiketės, emblemos, spalvų deriniai arba bet kokie minėtų žymenų deriniai.

Registruotų prekių ženklų savininkams suteikiamos išimtinės teisės naudoti prekių ženklą bei uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, tapatų jo įregistruotam ženklui tapačioms ar klaidinamai panašioms prekėms arba paslaugoms žymėti. Prekių ženklo registracijos liudijimas – tai minėtas išimtines teises patvirtinantis dokumentas.

Registruoto prekių ženklo savininkas gali ne tik saugiai disponuoti savo prekių ženklu ir teikti naudojimo licencijas naudotis jo prekių ženklu kitiems, tačiau ir uždrausti kitiems panašiu į jo registruotąjį  ženklą žymėti prekes ir paslaugas, prekių pakuotes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti, taip pat importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu pažymėtas prekes, naudoti tokį žymenį komercinės veiklos reklamoje ar dokumentuose.

Tačiau prekių ženklo registracija nėra privaloma, todėl jo savininkas pats priima sprendimą, ar imtis jo apsaugos, ar tiesiog naudoti jį savo komercinėje veikloje be ketinimo drausti tokį patį arba panašų prekių ženklą kitiems. Neregistruoto ženklo savininkas taip pat turi teisę naudoti prekių ženklą, tačiau ši teisė nėra išimtinė ir tam tikrais atvejais gali būti apribota. Kilus konfliktui su tapataus arba klaidinančiai panašaus registruoto prekių ženklo savininku, turinčiu išimtinę teisę į savo registruotą ženklą, iškyla rizika dėl neregistruoto ženklo tolesnio naudojimo uždraudimo ir nuostolių dėl ženklo savininko teisių pažeidimo, padengimo.

Dažnai prekių ženklas sutampa su juridinio asmens pavadinimu, ypač jei jis naudojamas verslo vadybos, įstaigų veiklos, reklamos paslaugų, statybos ir remonto, pervežimų ir prekybos paslaugų sektoriuose. Prekių ženklai ir juridinių asmenų pavadinimai yra atskiri ir savarankiški pramoninės nuosavybės objektai, atliekantys skirtingas funkcijas. Kaip jau buvo minėta, prekių ženklo funkcija – identifikuoti prekes ir paslaugas, pagamintas arba teikiamas skirtingų ūkio subjektų, o juridinio asmens pavadinimas skirtas identifikuoti skirtingus juridinius asmenis.

Juridinių asmenų registro tvarkytojas, prieš priimdamas sprendimą įregistruoti įmonę, patikrina, ar Lietuvoje nėra tapačiu pavadinimu registruotos įmonės ar prekės ženklo, tačiau neatsiželgiama į pavadinimų panašumą, todėl neregistruoto prekių ženklo savininkas nėra užtikrintas, kad neatsiras naujų juridinių asmenų pavadinimų, sutampančių ar panašių į jo naudojamą prekių ženklą. Net jei prekių ženklas sutampa su juridinio asmens pavadinimu, rekomenduotina pavadinimą užsiregistruoti prekių ženklu, nes registruotiems prekių ženklams suteikiama apsauga yra žymiai didesnė.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply