Intelektinės nuosavybės reguliavimo pakeitimai Rusijoje

Autoriai: Erikas Saukalas, METIDA asocijuotas partneris, advokatas, tarptautinių ryšių grupės vadovas, Aurimas Sobutas, METIDA jaunesnysis teisininkas

 Nuo 2014 spalio 1 d. Rusijoje įsigaliojo civilinio kodekso pakeitimai, susiję su intelektinės nuosavybės reguliavimu. Šios naujovės daugiausiai liečia licencines sutartis ir yra ypatingai aktualios verslininkams, investuojantiems ir besiruošiantiems investuoti į Rusijos rinką bei originalių literatūros, mokslo ir meno kūrinių autoriams.

Licencinės sutartys 

  • Panaikintas privalomas licencinių sutarčių registravimas. Tai duos didelę naudą verslininkams, autoriams, prekių ženklų, dizaino ar patentų savininkams, kadangi sutarties įsigaliojimas jau nėra siejamas su jos registracija ir ji gali įsigalioti iš karto po jos pasirašymo.
  • Nustatyti apribojimai dėl neatlygintinų sutarčių sudarymo. Jos negali būti sudaromos tarp komercinių subjektų, kai tokia licencija suteikiama visame pasaulyje, ji yra išimtinė ir neterminuota.
  • Pristatytos „atviros licencijos“. Šių licencijų pagrindu originalių literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorius gali leisti plačiajai visuomenei naudotis jo kūriniu licencijoje nustatytomis sąlygomis.

Kitos naujovės

  • Įtvirtintos naujos priemonės kovoje su piratavimu. Nuo šiol įstatymas suteikia galimybę teisės turėtojui blokuoti bet kokį turinį, kuris buvo be jo sutikimo paskelbtas internete, taip mažinant patirtą žalą dėl autorių teisių saugomų objektų viešo platinimo internete.
  • Sugriežtinta baudžiamoji ir administracinė atsakomybė prekių ženklų pažeidimų atžvilgiu, pavyzdžiui, kai pažeidimai yra susiję su suklastotų prekių gamyba.

Vertinant intelektinės nuosavybės teisių apsaugą Rusijoje, būtina atsižvelgti ir į 2013 m. įsteigto specializuoto teismo darbą ir jo dėka pasiektus rezultatus. Visų pirma, žymiai pagerėjo ginčų sprendimo kokybė. Antra, buvo įsteigta Tyrimų ir patariamoji taryba teisme, kuri padeda teismui pateikdama analitinę informaciją dėl įvairių aspektų, susijusių su ginčų sprendimo taisyklėmis. Trečia, teismas naudojasi savo nauja galia apklausti konkrečių mokslo, technologijų ar teisės sričių ekspertus, kai reikalingas mokslinis požiūris. Visa tai žymiai prisideda prie teismo sprendimų kokybės gerinimo.

Įrašas paskelbtas temoje Autorių teisės | Copyright, Išradimai | Inventions ir pažymėtas , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply