Vartotojai mano, kad pagrindinė prekių ženklų funkcija yra esminė jų teisė

Autorės: Kaie Puur, „RestMark Metida“ teisininkė, patentinė patikėtinė, Maria Silvia Martinson, „RestMark Metida“ teisininkė 

1Prekių ženklas yra apibrėžiamas kaip žymuo, naudojamas vieno asmens prekėms ar paslaugoms atskirti nuo panašių kitų asmenų prekių ar paslaugų rūšių. Pagal šį apibrėžimą suprantame, kad pagrindinė prekių ženklo funkcija yra nuoroda į šaltinį, leidžianti atpažinti tam tikras prekes ir atskirti jas nuo kitų panašių prekių.

Europos Teisingumo Teismas savo 1978 m. priimtame sprendime Hoffmann-La Roche prieš Centrafarm konstatavo: „Pagrindinė prekių ženklų funkcija yra garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui prekių ženklu žymimos prekės kilmę, suteikiant jam galimybę nepainiojant atskirti šią prekę nuo kitos kilmės prekių. Ši kilmės garantija reiškia, kad vartotojas arba galutinis naudotojas gali būti tikras, kad į jam parduodamą prekių ženklu pažymėtą produktą ankstesniame pardavimo etape be prekių ženklo savininko leidimo nebuvo įsikišęs trečiasis asmuo, galintis paveikti pirminę to produkto būklę. Prekių ženklo savininkui priskiriama teisė, leidžianti jam užkirsti kelią naudoti tą ženklą, jei dėl to gali būti pakenkta pirmiau apibrėžtai kilmės garantijai, yra prekių ženklo teisės konkretaus objekto sudedamoji dalis.“

Taigi, pagrindinė prekių ženklo funkcija apima du pagrindinius aspektus. Pirma, prekių ženklas vartotojui turi asocijuotis su tam tikru paslaugų teikėju arba gamintoju. Todėl vartotojas gali tikėtis tam tikros tuo prekių ženklu pažymėtų prekių kokybės, nes prekių ženklo savininkas yra suinteresuotas išlaikyti gaminamų prekių ar teikiamų paslaugų kokybę, taip užtikrindamas nuodugnesnę kontrolę.

Antra, kilmės garantija yra glaudžiai susijusi su vienų prekių atskyrimo nuo kitų svarba. Jei vartotojas galės susieti prekes su tų prekių kilme ar kokybe, vartotojas atkreips dėmesį į tai, kokias prekes perka ir kaip jas identifikuoti pagal prekių ženklus. Jei visi vandens buteliai būtų tokioje pačioje pakuotėje ir turėtų vienodas etiketes, žmonės negalėtų atskirti prekių.

Įdomu tai, kad iš tikrųjų vartotojai mano, jog minėtoji pagrindinė funkcija su svarbiausiais savo aspektais yra esminė jų teisė ir tikisi, kad prekės bus pažymėtos prekių ženklais, nes prekių pasirinkimas yra labai platus. Remiantis Pasaulinę intelektinės nuosavybės dieną – balandžio 26-ąją – atliktos Estijos vartotojų apklausos rezultatais, 81 proc. vartotojų mano, kad gauti informaciją apie prekių ženklą ir pačią prekę ant pakuotės yra svarbu. 51 proc. apklaustųjų nuomone, tokia teisė yra ypač svarbi, o 30 proc. mano, kad ši teisė yra būtina.

Prekių ženklai, prekių kaina ir ankstesnė patirtis yra pagrindiniai kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama priimant sprendimus. 56 proc. vartotojų, pirkdami kasdienes prekes, apsisprendžia atsižvelgdami į prekių ženklą. 23 proc. tokių vartotojų nurodė, kad jų sprendimams labai didelę įtaką daro prekių ženklai, kuriais ženklinamos prekės, tačiau 33 proc. tokių vartotojų buvo linkę pirkti prekes, žymimas skirtingais prekių ženklais. Tik 11 proc. vartotojų buvo įsitikinę, kad prekių ženklai neturi jokios įtakos jų sprendimams.

Estijos vartotojai taip pat pripažino, kad juos labai trikdytų ir jiems būtų nepriimtina, jei, pavyzdžiui, visi gaivieji gėrimai būtų tokiuose pačiuose buteliuose ir nesimatytų prekių ženklo. Tik 4 proc. vartotojų nemano, kad dėl to kiltų problemų.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad prekių ženklai yra labai svarbūs rinkos ekonomikai, nes paslaugų teikėjų ir gamintojų yra labai daug. Pagrindinė prekių ženklų funkcija yra nuoroda į šaltinį, taigi, ir tam tikros kokybės nuoroda bei tam tikrų prekių ar paslaugų išskyrimas iš kitų prekių ir paslaugų. Vartotojai pripažįsta šių funkcijų svarbą ir mano, kad galimybė rinktis iš aiškiai prekių ženklu pažymėtų prekių ir gauti informaciją renkantis yra esminė jų teisė.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply