Paskolos suteikimo fakto įrodymas. Ką reikėtų žinoti?

Autorius: Vilius Martišius, METIDA asocijuotas partneris, advokatas, teismo mediatorius

6748965761_110d18f752_zSuteikėte pažįstamam žmogui paskolą, surašėte paskolos sutartį ir esate ramūs, nes, blogiausiu atveju, bent jau teismine tvarka skolą prisiteisite ir po kažkurio laiko pavyks ją atgauti. Bet ar tai tikrai įvyks? Nenustebkite, jeigu teisme kils problemų įrodinėjant skolos suteikimo faktą.

LR Civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.870 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Taigi, remiantis Civiliniu kodeksu, paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento.

Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo ganėtinai nesudėtinga, kadangi šalys paskolos sutartį gali sudaryti paprasta rašytine forma, tam tikrame skolos raštelyje ar kitokiame laisvos formos skolos dokumente. Primintina, kad nuo 2015 m. pradžios, įsigaliojus Civilinio kodekso pakeitimams, jeigu paskola suteikiama grynais pinigais ir jos suma viršija 3 tūkst. eurų, paskolos sutartis turi būti notarinės formos. Vis tik praktikoje dažnai tenka susidurti su problema, jog privatūs asmenys tokiuose dokumentuose užmiršta aptarti itin svarbų elementą, kuris yra reikšmingas, vėliau siekiant įrodyti realaus paskolos suteikimo faktą. Minimas elementas – tai  paprasčiausias pinigų pagal paskolos sutartį perdavimo fakto patvirtinimas atitinkamame skolą įforminančiame dokumente. Paprastai šiuose dokumentuose turėtų būti aiškiai, padarant atitinkamą įrašą, užfiksuotas paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui faktas (pvz., ,,pinigus gavau“, ,,ši sutartis yra pinigų perdavimo–priėmimo aktas“ ir pan.). Tai sudaro prielaidas sutarties šalims išvengti su tuo susijusių ginčų ateityje.

Tokio fakto patvirtinimo svarbą ne kartą yra akcentavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, savo praktikoje pabrėždamas, kad tuo atveju, kai skolos dokumente aiškiai patvirtinamas paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjui, pripažįstama, kad paskolos sutartis yra sudaryta, ir tokiu atveju pareiga įrodyti paskolos dalyko neperdavimo faktą tenka paskolos gavėjui. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad vien abstraktūs paskolos davėjo paaiškinimai arba kiti abstraktaus pobūdžio duomenys apie paskolos dalyko perdavimą paskolos gavėjui nėra pakankami, kad būtų konstatuotas paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui faktas. Pastebėtina, kad savaiminis pinigų perdavimas asmeniui ar pervedimas į banko sąskaitą, aiškiai ir nedviprasmiškai nenurodant tokio perdavimo tikslo ar paskirties, nėra pakankami, kad būtų konstatuotas paskolos dalyko perdavimo faktas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog ir paprasčiausiam nurodymui apie paskolos dalyko perdavimą yra keliami tam tikri apibrėžtumo reikalavimai. Tačiau kaip elgtis kreditoriui, kuris su skolininku sudarytame skolos dokumente visiškai neaptarė pinigų pagal paskolos sutartį perdavimo ir kokios jo galimybės be tokio fakto patvirtinimo įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą teisme?

Pirmiausia, iškilus situacijai, kai paskolos raštelyje ar kitame skolos dokumente neužfiksuotas pinigų (paskolos dalyko) perdavimo paskolos gavėjui faktas, pareiga įrodyti pinigų perdavimo faktą tenka paskolos davėjui. Kitaip tariant, tokiu atveju keičiasi įrodinėjimo našta, kuri yra permetama kreditoriui (paskolos davėjui). Antra, naujausioje kasacinio teismo praktikoje, bylose dėl paskolos teisinių santykių, pažymėta, kad net jeigu pinigų perdavimo faktas tiesiogiai ir nėra užfiksuotas, sprendžiant apie paskolos sutarties sudarymą, jos dalyko perdavimą, reikšmingas yra sutarties lingvistinis aiškinimas, pavartoti terminai, gramatinės išraiškos formos, taip pat reikšmingos sutarties sąlygos dėl skolos grąžinimo užtikrinimo priemonių taikymo, įsipareigojimo grąžinti pinigus ar daiktą. Reikšmingos ir aplinkybės dėl sutarties originalo buvimo pas kreditorių ar skolininką, įrašai ar kiti įrodymai apie sutarties vykdymą (grąžinimas dalimis, palūkanų mokėjimas, derybos dėl grąžinimo terminų pakeitimo ar kitokio atsiskaitymo būdų ir kt.). Kitaip tariant, vien tai, kad rašytinėje paskolos sutartyje tiesiogiai ir atskirai, padarant atitinkamą įrašą, nėra užfiksuotas paskolos sutarties dalyko (pinigų) perdavimo paskolos gavėjui faktas, nesusiaurina įrodinėjimo dalyko ir nėra kliūtis teismui konstatuoti tokio fakto (pinigų perdavimo) egzistavimo, remiantis kitais įrodymais ir kitomis reikšmingomis aplinkybėmis.

Remiantis aptartomis paskolos sutarties aiškinimo taisyklėmis, sudarant atitinkamas paskolos sutartis ar tiesiog tam tikrus skolą patvirtinančius dokumentus, pirmiausia rekomenduotina juose aiškiai bei konkrečiai nurodyti skolinamų pinigų perdavimo-priėmimo fakto patvirtinimą. Nesant tokio aiškaus patvirtinimo, skolos suteikimo faktą tektų įrodinėti kitais leistinais įrodymais, o jeigu tokių įrodymų nėra, teisinis skolos atgavimo kelias gali būti sudėtingas. Tinkamai užfiksavus ir aprašius paskolos dalyko perdavimą paskolos gavėjui, ženkliai sumažėja sudėtingo bei ilgo teisminio proceso rizika.

Įrašas paskelbtas temoje Kita | Other ir pažymėtas , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply